Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

OCEĽ PRE ZVÁRANÉ RÚRY​

Prázdny
Prázdny

 

 

CHARAKTERISTIKA

Vďaka svojim mechanickým charakteristikám sú tieto ocele vhodné hlavne pre výrobu zváraných rúr. Tieto ocele majú štandardnú zvárateľnosť pre konštrukčné a zlepšenú zvárateľnosť pre vysokopevné nízkolegované ocele a dodávajú sa s neorezanými alebo orezanými okrajmi.

Výrobky valcované za tepla sú klasifikované do akostných stupňov podľa chemického zloženia a mechanických vlastností.

Kľúčové vlastnosti

   

Vyrábame zvitky, pozdĺžne delené pásy a tabule

L245ME, L290ME, L360ME, L415ME, L450ME, L485ME

Akosti podľa ISO 3183/2012 - AnnexM

Možnosti použitia materiálu

Zvárané rúry.

Technické parametre

POROVNANIE AKOSTÍ NA VÝROBU ZVÁRANÝCH RÚR

Medzinárodná norma
ISO 3183/2012 - AnnexM
USA
API Spec 5L/2012
Medzinárodná norma
ISO 3183/2012
PSL 1 PSL 2 PSL 1 PSL 2
L245ME B BM L245 L245M
L290ME X42 X42M L290 L290M
- X46 X46M L320 L320M
L360ME X52 X52M L360 L360M
- X56 X56M L390 L390M
L415ME X60 X60M L415 L415M
L450ME X65 X65M L450 L450M
L485ME X70 X70M L485 L485M

CHEMICKÉ ZLOŽENIE

Akosti podľa
ISO 3183
C SiMAX Mn PMAX SMAX V Nb Ti
L245ME 0,18 0,45 1,20 0,025 0,015 0,05 0,05 -
L290ME 0,18 0,45 1,30 0,025 0,015 0,05 0,05 -
L360ME 0,18 0,45 1,40 0,025 0,015 0,06 0,06 0,05
L415ME 0,12 0,45 1,60 0,025 0,015 0,09 0,06 0,07
L450ME 0,12 0,45 1,60 0,025 0,015 0,09 0,06 0,07
L485ME 0,12 0,45 1,70 0,025 0,015 0,11 0,07 0,07

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Akosti podľa
ISO 3183
Rt0,5 [MPa] Rm [MPa] A5 (%) KVMIN [J]  DWTTMIN(%)
L245ME 245 - 440 415 - 760 22 0˚C 40 -
L290ME 290 - 440 415 - 760 21 0˚C 40 -
L360ME 360 - 510 460 - 760 20 0˚C 40 -
L415ME 415 - 565 520 - 760 18 0˚C 40 85
L450ME 450 - 570 535 - 760 18 0˚C 40 85
L485ME 485 - 605 570 - 760 18 0˚C 40 85

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV [mm]

Re < 280 MPa

Nominálna hrúbka 1) Šírka tabule 1)
  750 900 1000 1100 1250 1400 1500
2,00 - 2,19   Dĺžka tabúľ:2000-40004) mm 3)        
2,20 - 2,49   Vnútorný priemer zvitku:850(+50;-20) mm 3)      
2,50 - 2,99   Vnútorný priemer zvitku: 600, 850   3)    
3,00 - 3,49   Vonkajší priemer zvitku: 1850 mm 3)  
3,50 - 3,99   Hmotnosť zvitku: 5,0 - 15,1 kg.mm-1 šírky  
4,00 - 4,99   Dĺžka tabúľ: 2 000 - 6 000 5)  
5,00 - 12,50 2)    
    780 940 1040 1140 1290 1440 1540
  Dĺžka zvitkov 1)

1)  Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5,00 mm
2)  Max. hrúbka 12,70 mm po dohode strán.
Iné rozmery po dohode strán
3)  Bez záruky rovinnosti

4)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 6 000 mm; dĺžky nad
     4 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm
5)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 12 000 mm; dĺžky nad
     6 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV [mm]

Re 281 - 360 MPa

Nominálna hrúbka 1) Šírka tabule 1)
  750 900 1000 1100 1250 1400 1500
2,00 - 2,19   Dĺžka tabúľ: 2 000 - 4 000 4) mm          
2,20 - 2,49   Vnútorný priemer zvitku: 850 (+50; -20) mm 3)        
2,50 - 2,99   Vnútorný priemer zvitku: 600, 850   3)      
3,00 - 3,49  

Vonkajší priemer zvitku: 1850 mm

          3)      
3,50 - 3,99   Hmotnosť zvitku: 5,0 - 15,1 kg.mm-1 of width 3)  
4,00 - 4,99   Dĺžka tabúľ: 2 000 - 6 000 5)  
5,00 - 12,50 2)    
    780 940 1040 1140 1290 1440 1540
  Dĺžka zvitkov 1)

1)  Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5,00 mm
2)  Max. hrúbka 12,70 mm po dohode strán.
Iné rozmery po dohode strán
3)  Bez záruky rovinnosti

4)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 6 000 mm; dĺžky nad
     4 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm
5)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 12 000 mm; dĺžky nad
     6 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV [mm]

Re 361 - 460 MPa

Nominálna hrúbka 1) Šírka tabule 1)
  750 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
2,20 - 2,49  

Dĺžka tabúľ:2000-40003) mm

           
2,50 - 2,99   Vnútorný priemer zvitku: 600, 850 (+50; -20) mm          
3,00 - 3,49   Vnútorný priemer zvitku: 600, 850        
3,50 - 3,99   Vonkajší priemer zvitku: 1850 mm      
4,00 - 4,49   Hmotnosť zvitku: 5,0 - 15,1 kg.mm-1 of width         
4,50 - 12,50 2)   Dĺžka tabúľ: 2 000 - 6 000 4)  
    780 940 1040 1140 1240 1340 1440 1540
  Dĺžka zvitkov 1) 

1)  Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5,00 mm
2)  Max. hrúbka 12,70 mm po dohode strán.
Iné rozmery po dohode strán

4)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 6 000 mm; dĺžky nad
     4 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm
5)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 12 000 mm; dĺžky nad
     6 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV [mm]

Re 461 - 550 MPa

Nominálna hrúbka 1) Šírka tabule 1)
  750 900 1000 1100 1250 1400 1500
3,00 - 3,49   Dĺžka tabúľ:2000-40004) mm          
3,50 - 3,99   Vnútorný priemer zvitku: 850 (+50; -20) mm        
4,00 - 4,49   Vnútorný priemer zvitku: 600, 850      
4,50 - 4,99   Vonkajší priemer zvitku: 1850 mm    
5,00 - 12,50 2) 3)  

Hmotnosť zvitku: 5,0 - 15,1 kg.mm-1 of width
Dĺžka tabúľ: 2 000 - 6 000 5)

 
    780 940 1040 1140 1290 1440 1540
  Dĺžka zvitkov 1)

1)  Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5,00 mm
2)  Max. hrúbka 12,70 mm po dohode strán.
Iné rozmery po dohode strán
3)  Akosti S650MC a S700 MC len do hrúbky 10,00 mm

4)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 6 000 mm; dĺžky nad
     4 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm
5)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 12 000 mm; dĺžky nad
     6 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV [mm]

Re 551 - 700 MPa

Nominálna hrúbka 1) Šírka tabule 1)
  750 900 1000 1100 1250 1500
3,50 - 3,99   Dĺžka tabúľ: 2 000 - 4 000 4) mm      
4,00 - 4,49   Vnútorný priemer zvitku: 850 (+50; -20) mm      
4,50 - 4,99   Vnútorný priemer zvitku: 600, 850    
5,00 - 5,99   Vonkajší priemer zvitku: 1850 mm  
6,00 - 12,50 2) 3)   Hmotnosť zvitku: 5,0 - 15,1 kg.mm-1 of width
Dĺžka tabúľ: 2 000 - 6 000 5)
 
    780 935 1040 1140 1290 1540
Dĺžka zvitkov 1

1)  Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5,00 mm
2)  Max. hrúbka 12,70 mm po dohode strán.
Iné rozmery po dohode strán
3)  Akosti S650MC a S700 MC len do hrúbky 10,00 mm

4)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 6 000 mm; dĺžky nad
     4 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm
5)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 12 000 mm; dĺžky nad
     6 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm

ROZMERY POZDĹŽNE DELENÝCH PÁSOV [mm]

Re < 360

Nominálna hrúbka 1) Šírka zvitku 1)
110 - 510 511 - 550 551 - 580
2,00 2) - 2,09      
2,10 - 2,29      
2,30 - 2,49      
2,50 - 2,99 Vnútorný priemer zvitku: 600, 712, 760, 850 mm (+50, -20)  
3,00 - 3,59 Vonkajší priemer zvitku: 1850 mm
3,60 - 5,99 Hmotnosť zvitku: 5,0 - 15,1 kg.mm-1 šírky
6,00 - 8,00    

1) Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5 mm
2) Po predchádzajúcej dohode

Iné rozmery po dohode strán

ROZMERY POZDĹŽNE DELENÝCH PÁSOV [mm]

Re 361 - 500 MPa

Nominálna hrúbka 1) Šírka zvitku 1)
110 - 510 511 - 580
2,00 2) - 2,99 Vnútorný priemer zvitku: 600, 712, 760, 850 mm (+50, -20)  
3,00 - 3,99 Vonkajší priemer zvitku: 1850 mm
4,00 - 7,00 Hmotnosť zvitku: 5,0 - 15,1 kg.mm-1 šírky  

1) Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5 mm
2) Po predchádzajúcej dohode

Iné rozmery po dohode strán

HRANIČNÉ ODCHÝLKY HRÚBKY PODĽA EN 10051/10 A U. S. Steel Košice, s.r.o.

Re ≤ 300 MPa

Nominálna hrúbka
[mm] 
Hraničné odchýlky hrúbky pri menovitých šírkach [mm]

≤ 1200

1200 ≤ 1500 > 1500 ≤  1800 1)
EN U. S. Steel Košice EN U. S. Steel Košice EN U. S. Steel Košice

≤ 2,00

± 0,17 ± 0,15 - - - -
> 2,00 ≤ 2,50 ± 0,18 ± 0,15 ± 0,21 ± 0,17 ± 0,23 ± 0,17
> 2,50 ≤ 3,00 ± 0,20 ± 0,15 ± 0,22 ± 0,17 ± 0,24 ± 0,17
> 3,00 ≤ 4,00 ± 0,22 ± 0,18 ± 0,24 ± 0,21 ± 0,26 ± 0,21
> 4,00 ≤ 5,00 ± 0,24 ± 0,18 ± 0,26 ± 0,21 ± 0,28 ± 0,21
> 5,00 ≤ 6,00 ± 0,26 ± 0,19 ± 0,28 ± 0,21 ± 0,29 ± 0,21
> 6,00 ≤ 8,00 ± 0,29 ± 0,21 ± 0,30 ± 0,24 ± 0,31 ± 0,24
> 8,00 ≤ 10,00 ± 0,32 ± 0,21 ± 0,33 ± 0,24 ± 0,34 ± 0,24
> 10,00 ≤ 12,50 ± 0,35 ± 0,21 ± 0,36 ± 0,24 ± 0,37 ± 0,24
> 12,00 ≤ 12,70 ± 0,37 ± 0,21 ± 0,38 ± 0,24 ± 0,40 ± 0,24

1) Maximálna šírka plechov valcovaných za tepla vyrábaných v U. S. Steel Košice je 1 540 mm.

HRANIČNÉ ODCHÝLKY HRÚBKY PODĽA EN 10051/10 A U. S. Steel Košice, s.r.o.

300 MPa < Re ≤ 360 MPa

Nominálna hrúbka
[mm]
Hraničné odchýlky hrúbky pri menovitých šírkach [mm]

≤ 1200

1200 ≤ 1500 > 1500 ≤  1800 1)
EN U. S. Steel Košice EN U. S. Steel Košice EN U. S. Steel Košice

≤ 2,00

± 0,20 ± 0,17 - - - -
> 2,00 ≤ 2,50 ± 0,21 ± 0,18 ± 0,24 ± 0,19 ± 0,26 ± 0,19
> 2,50 ≤ 3,00 ± 0,23 ± 0,19 ± 0,25 ± 0,21 ± 0,28 ± 0,21
> 3,00 ≤ 4,00 ± 0,25 ± 0,21 ± 0,28 ± 0,23 ± 0,30 ± 0,23
> 4,00 ≤ 5,00 ± 0,28 ± 0,22 ± 0,30 ± 0,24 ± 0,32 ± 0,24
> 5,00 ≤ 6,00 ± 0,30 ± 0,24 ± 0,32 ± 0,27 ± 0,33 ± 0,27
> 6,00 ≤ 8,00 ± 0,33 ± 0,27 ± 0,35 ± 0,29 ± 0,36 ± 0,29
> 8,00 ≤ 10,00 ± 0,37 ± 0,29 ± 0,38 ± 0,32 ± 0,39 ± 0,32
> 10,00 ≤ 12,50 ± 0,40 ± 0,31 ± 0,41 ± 0,34 ± 0,43 ± 0,34
> 12,00 ≤ 12,70 ± 0,43 ± 0,31 ± 0,44 ± 0,34 ± 0,46 ± 0,34

1) Maximálna šírka plechov valcovaných za tepla vyrábaných v U. S. Steel Košice je 1 540 mm.

ODCHÝLKY ROVINNOSTI TABÚĽ 2) PODĽA EN 10051/10

Nominálna hrúbka
[mm]
Odchýlka rovinnosti tabúľ v závislosti od šírky [mm]
 < 1200 1200 - 1500  > 1500 1)
≤ 2,00 18 20 25
> 2,00 ≤ 12,70 15 18 23

  1) Maximálna šírka plechov valcovaných za tepla vyrábaných v U. S. Steel Košice 1 540 mm.
  2) Odchýlka rovinnosti zvitkov na základe dohody.

Ďalšie vlastnosti

Povrch

  • okovinový - tabule, zvitky, pozdĺžne delené pásy
  • morený - tabule, zvitky, pozdåžne delené pásy (olejované), hrúbky do 4,5 mm, hrubšie plechy po predchádzajúcej dohode

Technické dodávacie predpisy a rozmery: TN USSK 42 0118/11
Re = max. 550 MPa

Tepelné spracovanie

  • regulovaný režim valcovania

ZVARITEĽNOSŤ

  • ocele sú vhodné pre zváranie bežnou technológiou

Hrany

  • prírodné - zvitky (tabule – po dohode strán)
  • orezané - tabule (zvitky – po dohode strán)

LOGISTIKA

Ponúkame flexibilné dodávky produktov s viacerými možnosťami balenia a spôsobu dopravy.

Viac o doprave a balení     

VYRÁbame s ohľadom na udržateľnosť

Všetky procesy v spoločnosti podriaďujeme záujmu o udržateľnosť v oblasti environmentálnej, sociálnej a v oblasti riadenia spoločnosti. Naše ocele teda nesú známku udržateľnosti.

Viac o ESG stratégii     

O C E Ľ   P R E   Z V Á R A N É   R Ú R Y​

KONTAKT

KONTAKTUJTE NÁS OSOBNE

Milan Beličák

Obchodný riaditeľ pre Česko a Slovensko

    +421 556 734 598

    +421 903 601 790

    mbelicaksk.uss.com

Milan Malík

Obchodný riaditeľ pre Poľsko

  +421 556 734 654

  +421 903 627 471

  mmaliksk.uss.com

Eva Širillová

Obchodný riaditeľ pre západnú Európu

  +421 556 734 016

  +421 917 656 761

  esirillovask.uss.com

Ján Rohár

Obchodný riaditeľ pre južnú a východnú Európu a Export

  +421 556 734 596

  +421 903 616 433

  jroharsk.uss.com

Dušan Dzurovčin

Obchodný riaditeľ pre Rakúsko

  +421 556 734 538

  +421 917 731 813

  ddzurovcinsk.uss.com

Ako môžeme pomôcť vašej firme rásť?

Pri záujme o spoluprácu nám neváhajte napísať správu. Budeme Vás obratom kontaktovať s konkrétnou ponukou.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...