KONTAKT  |    _eng _sk

Oceľ pre zvárané rúry​
           

 

 

Použitie

Vďaka svojim mechanickým charakteristikám sú tieto ocele vhodné hlavne pre výrobu zváraných rúr. Tieto ocele majú štandardnú zvárateľnosť pre konštrukčné a zlepšenú zvárateľnosť pre vysokopevné nízkolegované ocele a dodávajú sa s neorezanými alebo orezanými okrajmi.


Akosti

Výrobky valcované za tepla sú klasifikované do akostných stupňov podľa chemického zloženia a mechanických vlastností.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

POROVNANIE AKOSTÍ NA VÝROBU ZVÁRANÝCH RÚR

Medzinárodná norma
ISO 3183/2012 - AnnexM
USA
API Spec 5L/2012
Medzinárodná norma
ISO 3183/2012
PSL 1 PSL 2 PSL 1 PSL 2
L245ME B BM L245 L245M
L290ME X42 X42M L290 L290M
- X46 X46M L320 L320M
L360ME X52 X52M L360 L360M
- X56 X56M L390 L390M
L415ME X60 X60M L415 L415M
L450ME X65 X65M L450 L450M
L485ME X70 X70M L485 L485M

CHEMICKÉ ZLOŽENIE

Akosti podľa
ISO 3183
C SiMAX Mn PMAX SMAX V Nb Ti
L245ME 0,18 0,45 1,20 0,025 0,015 0,05 0,05 -
L290ME 0,18 0,45 1,30 0,025 0,015 0,05 0,05 -
L360ME 0,18 0,45 1,40 0,025 0,015 0,06 0,06 0,05
L415ME 0,12 0,45 1,60 0,025 0,015 0,09 0,06 0,07
L450ME 0,12 0,45 1,60 0,025 0,015 0,09 0,06 0,07
L485ME 0,12 0,45 1,70 0,025 0,015 0,11 0,07 0,07

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Akosti podľa
ISO 3183
Rt0,5 [MPa] Rm [MPa] A5 (%) KVMIN [J]  DWTTMIN(%)
L245ME 245 - 440 415 - 760 22 0˚C 40 -
L290ME 290 - 440 415 - 760 21 0˚C 40 -
L360ME 360 - 510 460 - 760 20 0˚C 40 -
L415ME 415 - 565 520 - 760 18 0˚C 40 85
L450ME 450 - 570 535 - 760 18 0˚C 40 85
L485ME 485 - 605 570 - 760 18 0˚C 40 85

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV  [mm]                                                                                                              Re < 280 MPa

Nominálna hrúbka 1) Šírka tabule 1)
  750 900 1000 1100 1250 1400 1500
2,00 - 2,19      Dĺžka tabúľ: 2 000 - 4 000 4) mm 3)        
2,20 - 2,49      Vnútorný priemer zvitku: 850 (+50; -20) mm 3)      
2,50 - 2,99      Vnútorný priemer zvitku: 600, 850   3)    
3,00 - 3,49      Vonkajší priemer zvitku: 1850 mm 3)  
3,50 - 3,99      Hmotnosť zvitku: 5,0 - 15,1 kg.mm-1 šírky  
4,00 - 4,99      Dĺžka tabúľ: 2 000 - 6 000 5)  
5,00 - 12,50 2)    
    780 940 1040 1140 1290 1440 1540
Dĺžka zvitkov 1)

1)  Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5,00 mm
2)  Max. hrúbka 12,70 mm po dohode strán.
Iné rozmery po dohode strán
3)  Bez záruky rovinnosti

4)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 6 000 mm; dĺžky nad
     4 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm
5)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 12 000 mm; dĺžky nad
     6 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV  [mm]                                                                                                          Re 281 - 360 MPa

Nominálna hrúbka 1) Šírka tabule 1)
  750 900 1000 1100 1250 1400 1500
2,00 - 2,19      Dĺžka tabúľ: 2 000 - 4 000 4) mm          
2,20 - 2,49      Vnútorný priemer zvitku: 850 (+50; -20) mm 3)        
2,50 - 2,99      Vnútorný priemer zvitku: 600, 850   3)      
3,00 - 3,49  

Vonkajší priemer zvitku: 1850 mm

            3)      
3,50 - 3,99      Hmotnosť zvitku: 5,0 - 15,1 kg.mm-1 of width 3)  
4,00 - 4,99      Dĺžka tabúľ: 2 000 - 6 000 5)  
5,00 - 12,50 2)    
    780 940 1040 1140 1290 1440 1540
Dĺžka zvitkov 1)

1)  Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5,00 mm
2)  Max. hrúbka 12,70 mm po dohode strán.
Iné rozmery po dohode strán
3)  Bez záruky rovinnosti

4)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 6 000 mm; dĺžky nad
     4 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm
5)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 12 000 mm; dĺžky nad
     6 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV  [mm]                                                                                                         Re 361 - 460 MPa

Nominálna hrúbka 1) Šírka tabule 1)
  750 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
2,20 - 2,49  

   Dĺžka tabúľ: 2 000 - 4 000 3) mm

           
2,50 - 2,99      Vnútorný priemer zvitku: 600, 850 (+50; -20) mm          
3,00 - 3,49      Vnútorný priemer zvitku: 600, 850        
3,50 - 3,99      Vonkajší priemer zvitku: 1850 mm      
4,00 - 4,49      Hmotnosť zvitku: 5,0 - 15,1 kg.mm-1 of width         
4,50 - 12,50 2)      Dĺžka tabúľ: 2 000 - 6 000 4)  
    780 940 1040 1140 1240 1340 1440 1540
Dĺžka zvitkov 1)

1)  Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5,00 mm
2)  Max. hrúbka 12,70 mm po dohode strán.
Iné rozmery po dohode strán

4)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 6 000 mm; dĺžky nad
     4 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm
5)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 12 000 mm; dĺžky nad
     6 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm

ROZMERY OF SHEETS AND COILS [mm]                                                                                                         Re 461 - 550 MPa

Nominálna hrúbka 1) Šírka tabule 1)
  750 900 1000 1100 1250 1400 1500
3,00 - 3,49      Dĺžka tabúľ: 2 000 - 4 000 4) mm          
3,50 - 3,99      Vnútorný priemer zvitku: 850 (+50; -20) mm        
4,00 - 4,49      Vnútorný priemer zvitku: 600, 850      
4,50 - 4,99       Vonkajší priemer zvitku: 1850 mm    
5,00 - 12,50 2) 3)      Hmotnosť zvitku: 5,0 - 15,1 kg.mm-1 of width
   Dĺžka tabúľ: 2 000 - 6 000 5)
 
    780 940 1040 1140 1290 1440 1540
Dĺžka zvitkov 1)

1)  Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5,00 mm
2)  Max. hrúbka 12,70 mm po dohode strán.
Iné rozmery po dohode strán
3)  Akosti S650MC a S700 MC len do hrúbky 10,00 mm

4)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 6 000 mm; dĺžky nad
     4 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm
5)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 12 000 mm; dĺžky nad
     6 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm

ROZMERY OF SHEETS AND COILS [mm]                                                                                                         Re 551 - 700 MPa

Nominálna hrúbka 1) Šírka tabule 1)
  750 900 1000 1100 1250 1500
3,50 - 3,99      Dĺžka tabúľ: 2 000 - 4 000 4) mm      
4,00 - 4,49      Vnútorný priemer zvitku: 850 (+50; -20) mm      
4,50 - 4,99      Vnútorný priemer zvitku: 600, 850    
5,00 - 5,99      Vonkajší priemer zvitku: 1850 mm  
6,00 - 12,50 2) 3)      Hmotnosť zvitku: 5,0 - 15,1 kg.mm-1 of width
   Dĺžka tabúľ: 2 000 - 6 000 5)
 
    780 935 1040 1140 1290 1540
Dĺžka zvitkov 1)

1)  Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5,00 mm
2)  Max. hrúbka 12,70 mm po dohode strán.
Iné rozmery po dohode strán
3)  Akosti S650MC a S700 MC len do hrúbky 10,00 mm

4)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 6 000 mm; dĺžky nad
     4 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm
5)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 12 000 mm; dĺžky nad
     6 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm

ROZMERY POZDĹŽNE DELENÝCH PÁSOV [mm]                                                                                                        Re < 360 MPa

Nominálna hrúbka 1) Šírka zvitku 1)
110 - 510 511 - 550 551 - 580
2,00 2) - 2,09      
2,10 - 2,29      
2,30 - 2,49      
2,50 - 2,99     Vnútorný priemer zvitku: 600, 712, 760, 850 mm (+50, -20)  
3,00 - 3,59     Vonkajší priemer zvitku: 1850 mm
3,60 - 5,99     Hmotnosť zvitku: 5,0 - 15,1 kg.mm-1 šírky
6,00 - 8,00      

1) Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5 mm                                                                            Iné rozmery po dohode strán
2) Po predchádzajúcej dohode

ROZMERY POZDĹŽNE DELENÝCH PÁSOV [mm]                                                                                            Re 361 - 500 MPa

Nominálna hrúbka 1) Šírka zvitku 1)
110 - 510 511 - 580
2,00 2) - 2,99    Vnútorný priemer zvitku: 600, 712, 760, 850 mm (+50, -20)  
3,00 - 3,99    Vonkajší priemer zvitku: 1850 mm
4,00 - 7,00    Hmotnosť zvitku: 5,0 - 15,1 kg.mm-1 šírky  

1) Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5 mm                                                                            Iné rozmery po dohode strán
2) Po predchádzajúcej dohode

HRANIČNÉ ODCHÝLKY HRÚBKY PODĽA EN 10051/10 AND U. S. Steel Košice, s.r.o.                     Re ≤ 300 MPa

Nominálna hrúbka
[mm]  
Hraničné odchýlky hrúbky pri menovitých šírkach [mm]

≤ 1200

1200 ≤ 1500 > 1500 ≤  1800 1)
EN U. S. Steel Košice EN U. S. Steel Košice EN U. S. Steel Košice

 2,00

± 0,17 ± 0,15 - - - -
> 2,00 ≤ 2,50 ± 0,18 ± 0,15 ± 0,21 ± 0,17 ± 0,23 ± 0,17
> 2,50 ≤ 3,00 ± 0,20 ± 0,15 ± 0,22 ± 0,17 ± 0,24 ± 0,17
> 3,00 ≤ 4,00 ± 0,22 ± 0,18 ± 0,24 ± 0,21 ± 0,26 ± 0,21
> 4,00 ≤ 5,00 ± 0,24 ± 0,18 ± 0,26 ± 0,21 ± 0,28 ± 0,21
> 5,00 ≤ 6,00 ± 0,26 ± 0,19 ± 0,28 ± 0,21 ± 0,29 ± 0,21
> 6,00 ≤ 8,00 ± 0,29 ± 0,21 ± 0,30 ± 0,24 ± 0,31 ± 0,24
> 8,00 ≤ 10,00 ± 0,32 ± 0,21 ± 0,33 ± 0,24 ± 0,34 ± 0,24
> 10,00 ≤ 12,50 ± 0,35 ± 0,21 ± 0,36 ± 0,24 ± 0,37 ± 0,24
> 12,00 ≤ 12,70 ± 0,37 ± 0,21 ± 0,38 ± 0,24 ± 0,40 ± 0,24

1) Maximálna šírka plechov valcovaných za tepla vyrábaných v U. S. Steel Košice je 1 540 mm.

HRANIČNÉ ODCHÝLKY HRÚBKY PODĽA EN 10051/10 AND U. S. Steel Košice, s.r.o. 300 MPa < Re ≤ 360 MPa

Nominálna hrúbka
[mm]  
Hraničné odchýlky hrúbky pri menovitých šírkach [mm]

≤ 1200

1200 ≤ 1500 > 1500 ≤  1800 1)
EN U. S. Steel Košice EN U. S. Steel Košice EN U. S. Steel Košice

 2,00

± 0,20 ± 0,17 - - - -
> 2,00 ≤ 2,50 ± 0,21 ± 0,18 ± 0,24 ± 0,19 ± 0,26 ± 0,19
> 2,50 ≤ 3,00 ± 0,23 ± 0,19 ± 0,25 ± 0,21 ± 0,28 ± 0,21
> 3,00 ≤ 4,00 ± 0,25 ± 0,21 ± 0,28 ± 0,23 ± 0,30 ± 0,23
> 4,00 ≤ 5,00 ± 0,28 ± 0,22 ± 0,30 ± 0,24 ± 0,32 ± 0,24
> 5,00 ≤ 6,00 ± 0,30 ± 0,24 ± 0,32 ± 0,27 ± 0,33 ± 0,27
> 6,00 ≤ 8,00 ± 0,33 ± 0,27 ± 0,35 ± 0,29 ± 0,36 ± 0,29
> 8,00 ≤ 10,00 ± 0,37 ± 0,29 ± 0,38 ± 0,32 ± 0,39 ± 0,32
> 10,00 ≤ 12,50 ± 0,40 ± 0,31 ± 0,41 ± 0,34 ± 0,43 ± 0,34
> 12,00 ≤ 12,70 ± 0,43 ± 0,31 ± 0,44 ± 0,34 ± 0,46 ± 0,34

1) Maximálna šírka plechov valcovaných za tepla vyrábaných v U. S. Steel Košice je 1 540 mm.

ODCHÝLKY ROVINNOSTI TABÚĽ 2) PODĽA EN 10051/10                                                                              

Nominálna hrúbka
[mm]
Odchýlka rovinnosti tabúľ v závislosti od šírky [mm]
 < 1200 1200 - 1500  > 1500 1)
≤ 2,00 18 20 25
> 2,00 ≤ 12,70 15 18 23

  1) Maximálna šírka plechov valcovaných za tepla vyrábaných v U. S. Steel Košice 1 540 mm.
  2) Odchýlka rovinnosti zvitkov na základe dohody.

POVRCH

  • okovinový - tabule, zvitky, pozdĺžne delené pásy
  • morený - tabule, zvitky, pozdåžne delené pásy (olejované), hrúbky do 4,5 mm, hrubšie plechy po predchádzajúcej dohode
    Technické dodávacie predpisy a rozmery: TN USSK 42 0118/11
    Re = max. 550 MPa

TEPELNÉ SPRACOVANIE

ZVARITEĽNOSŤ

  • regulovaný režim valcovania

HRANY

  • prírodné - zvitky (tabule – po dohode strán)
  • orezané - tabule (zvitky – po dohode strán)
  • ocele sú vhodné na zváranie bežnou technológiou

SÚBORY NA STIAHNUTIE

VŠEOBECNÉ DODACIE PODMIENKY
Stiahnuť PDF (408 KB)

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
Zobraziť všetky jazyky

DOPORUČENIE PRE PREPRAVU, SKLADOVANIE A KONTROLU

 

Logistika

 

Ponúkame flexibilné dodávky produktov s viacerými možnosťami balenia a spôsobu dopravy.

 

Dodacie podmienky

Finálne výrobky sú dodávané zákazníkom prostredníctvom nákladnej cestnej dopravy, železničnej dopravy, lodí alebo dopravou priamo z našich distribučných centier.

                

 » vedieť viac       

mail_orange_icon_big

Pošlite nám správu

Budeme Vás kontaktovať s konkrétnou ponukou 

OBCHODNÝ TÍM

MIROSLAV MAĎAR

Obchodný riaditeľ
Slovensko

 

+421 556 739 307
+421 903 656 284

mmadarsk.uss.com

DOVDON TUGSBAYAR

Výkonný riaditeľ
U. S. Steel Europe - Bohemia a.s.
 (Česko)

+420 226 201 550
+420 777 0022 40

dtugsbayarsk.uss.com

MILAN MALÍK

Obchodný riaditeľ
Poľsko

 

+421 556 734 654
+421 903 627 471

mmaliksk.uss.com

DUŠAN DZUROVČÍN

Obchodný riaditeľ
Rakúsko, Maďarsko, Ex-Yugo, Taliansko

 

+421 556 734 538
+421 917 731 813

ddzurovcinsk.uss.com

VIKTOR UDODIK

Obchodný riaditeľ pre
východnú a južnú Európu, Škandináviu a export

+421 556 734 279
+421 903 656 981

  vudodiksk.uss.com

 

 

ROBERT KRAMER

Predajná kancelária
U. S. Steel Europe -
 
Germany GmbH.

+49 211 447292 12
 

rkramersk.uss.com

 

FREDERIC SZTOR

Predajná kancelária
U. S. Steel Europe -

France S.A.

+33 3 8768 1145
 

fsztorsk.uss.com

MARIÁN KOSTAČ

Senior riaditeľ
pre Európu

 

+421 904 704 022
 

mkostacsk.uss.com

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.