Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

ŤAŽNÉ AKOSTI OCELE​

Prázdny
Prázdny

 

 

CHARAKTERISTIKA

Oceľové plechy z nízkouhlíkovej ocele (ťažné) sú vhodné na hlboké ťahanie a ohýbanie za studena. Plechy sú zvariteľné a akosti s vyššou kvalitou sú vhodné na povrchovú úpravu žiarovým pokovovaním, smaltovaním alebo inou metódou nanášania povlakov.

U. S. Steel Košice má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001, ako aj podľa IATF 16949 pre automobilový priemysel, ktoré sú dozorované TÜV NORD. Vybrané druhy výrobkov sú certifikované podľa smernice Európskeho Parlamentného Usmernenia 2014/68/EU, AD2000W1.

Výrobky valcované za tepla sú klasifikované do akostných stupňov podľa chemického zloženia a mechanických vlastností.

Kľúčové vlastnosti

   

Vyrábame zvitky, pozdĺžne delené pásy a tabule

EN ISO 9001
IATF 16949

2014/68/EU AD2000W1

Pre vybrané druhy výrobkov

DD11, DD12, DD13, DD14

Akosti podľa EN 10111/08

Technické parametre

POROVNANIE AKOSTÍ  ŤAŽNÝCH OCELÍ

Európska norma
EN 10111/08
Japonsko
JIS G 3131
USA U. S. Steel Košice
ASTM SAE do 31. Dec 2015 od 1. Jan2016
DD11 SPHC A 569 1008 KOHAL 280 T KOHAL DD11
- - A 621 - - -
DD12 SPHD A 622 - KOHAL 240 T KOHAL DD12
- - - - - -
DD13 SPHE - 1006 KOHAL 200 T KOHAL DD13
DD14 - - - KOHAL 180 T KOHAL DD14
- - - - KOHAL DD 15 KOHAL DD15

1) Na ďalšie valcovanie za studena

DD11 - oceľ je vhodná na nenáročné výlisky, na ohýbanie
DD12 - oceľ je vhodná na stredne náročné lisovanie
DD13 - oceľ je vhodná na lisovanie a povrchovú úpravu
DD14 - oceľ je vhodná na náročné výlisky, na povrchovú úpravu

Prázdny

CHEMICKÉ ZLOŽENIE

Akosti podľa
EN 10111/08
U. S. Steel Košice
Chemický rozbor tavebnej analýzy v %
CMAX MnMAX PMAX SMAX SiMAX AlMIN
DD11 0,12 0,60 0,045 0,045 - -
KOHAL DD11 0,10 0,50 0,030 0,030 0,100 0,020
DD12 0,10 0,45 0,035 0,035 - -
KOHAL DD12 0,08 0,40 0,025 0,020 0,030 0,025
DD13 0,08 0,40 0,030 0,030 - -
KOHAL DD13 0,07 0,35 0,020 0,015 0,030 0,030
DD14 0,08 0,35 0,025 0,025 - -
KOHAL DD14 0,06 0,30 0,020 0,015 0,030 0,020
KOHAL DD15 0,02 0,25 0,015 0,012 0,020 0,020

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Akosti podľa
EN 10111/08
U. S. Steel Košice
ReH MIN [MPa] Rm [MPa] AMIN (%)
a < 2,0  2,0 ≤ a ≤ 11,0 L0 = 80 mm

L0 = 5,65√S0]

a < 2 2,0 ≤ a < 3,0 3,0 ≤  a  ≤ 11,0
DD11 170 - 360 170 - 340 max. 440 23 24 28
KOHAL DD11 170 - 360 170 - 340 280 - 440 22 25 29
DD12 170 - 340 170 - 320 max. 420 25 26 30
KOHAL DD12 170 - 340 170 - 320 280 - 420 24 27 31
DD13 170 - 330 170 - 310 max. 400 28 29 33
KOHAL DD13 170 - 320 170 - 290 270 - 400 28 31 35
DD14 170 - 310 170 - 290 max. 380 31 32 36
KOHAL DD14 170 - 310 170 - 290 240 - 380 32 33 38
KOHAL DD 15 170 - 300 170 - 270 230 - 380 33 35 40

ROZMERY TABÚĽ [mm]

Nominálna hrúbka 1) Šírka tabule 1)  
  750 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
1,80 - 1,99                  
2,00 - 2,19       3)        
2,20 - 2,49       3)      
2,50 - 2,99   Dĺžka tabúľ: 2 000 - 4 000 4)  3)    
3,00 - 3,49      3)  
3,50 - 4,99        
5,00 - 8,00   Dĺžka tabúľ: 2 000 - 6 000 5)   
8,01 -12,702)    

1)  Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5,00 mm
2)  Max. hrúbka 12,70 mm po dohode strán.
Iné rozmery po dohode strán
3)  Bez záruky rovinnosti

4)Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 6 000 mm; dĺžky nad 4 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm
5)Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 12 000 mm; dĺžky nad 6 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm

ROZMERY ZVITKOV [mm]

Nominálna hrúbka 1) Dĺžka zvitkov 1)
  780 940 1040 1140 1240 1340 1540
1,80 - 1,99               
2,00 - 2,19     3)        
2,20 - 2,49   Vnútorný priemer zvitku: 600, 850 (+50; -20) mm 3)      
2,50 - 2,99   Vnútorný priemer zvitku: 600, 850             3)      
3,00 - 3,59   Vonkajší priemer zvitku: 1850 mm 3)  
3,60 - 8,00   Hmotnosť zvitku: 5,0 - 15,1 kg.mm-1 of width  
8,01 - 12,70 2)      

1)  Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5,00 mm
2)  Max. hrúbka 12,70 mm po dohode strán

3)  Bez záruky rovinnosti
    Iné rozmery po dohode strán

ROZMERY POZDĹŽNE DELENÝCH PÁSOV [mm]

Nominálna hrúbka 1)   Šírka zvitku 1)  
110 3) - 510 511 - 550 551 - 580  
1,80 - 1,99 2)          
2,00 - 2,09          
2,10 - 2,29          
2,30 - 2,49          
2,50 - 2,99   Vnútorný priemer zvitku: 600, 712, 760, 850 mm (+50, -20)    
3,00 - 3,59   Vonkajší priemer zvitku: 1850 mm  
3,60 - 6,00   Hmotnosť zvitku: 5,0 - 15,1 kg.mm-1 šírky  
6,00 - 11,00        

  1) Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5 mm 
  2) Po predchádzajúcej dohode

Iné rozmery po dohode strán

HRANIČNÉ ODCHÝLKY HRÚBKY PODĽA EN 10051/10 AND U. S. Steel Košice, s.r.o.

Nominálna hrúbka
[mm]  
Hraničné odchýlky hrúbky pri menovitých šírkach [mm]

≤ 1200

1200 ≤ 1500 > 1500 ≤  1800 1)
EN U. S. Steel Košice EN U. S. Steel Košice EN U. S. Steel Košice

≤ 2,00

± 0,13 ± 0,12 ± 0,14 ± 0,13 ± 0,16 ± 0,14
> 2,00 ≤ 2,50 ± 0,14 ± 0,13 ± 0,16 ± 0,14 ± 0,17 ± 0,15
> 2,50 ≤ 3,00 ± 0,15 ± 0,14 ± 0,17 ± 0,15 ± 0,18 ± 0,17
> 3,00 ≤ 4,00 ± 0,17 ± 0,15 ± 0,18 ± 0,17 ± 0,20 ± 0,18
> 4,00 ≤ 5,00 ± 0,18 ± 0,17 ± 0,20 ± 0,18 ± 0,21 ± 0,19
> 5,00 ≤ 6,00 ± 0,20 ± 0,18 ± 0,21 ± 0,19 ± 0,22 ± 0,20
> 6,00 ≤ 8,00 ± 0,22 ± 0,20 ± 0,23 ± 0,21 ± 0,23 ± 0,21
> 8,00 ≤ 11,00 ± 0,24 ± 0,22 ± 0,25 ± 0,22 ± 0,25 ± 0,23

Väčšie hrúbky na základe dohody

ODCHÝLKY ROVINNOSTI TABÚĽ 2) PODĽA EN 10051/10

Nominálna hrúbka
[mm]
Odchýlka rovinnosti tabúľ v závislosti od šírky [mm]
 < 1200 1200 - 1500  > 1500 1)
≤ 2,00 18 20 25
> 2,00 ≤ 12,70 15 18 23

  1) Maximálna šírka plechov valcovaných za tepla vyrábaných v U. S. Steel Košice 1 540 mm.
  2) Odchýlka rovinnosti zvitkov na základe dohody.

Ďalšie vlastnosti

Povrch

  • okovinový - tabule, zvitky, pozdĺžne delené pásy
  • morený - tabule, zvitky, pozdåžne delené pásy (olejované), hrúbky do 4,0 mm; hrubšie plechy po predchádzajúcej dohode

Technické dodávacie predpisy a rozmery: TN USSK 42 0118/11

Tepelné spracovanie

  • regulovaný režim valcovania

ZVARITEĽNOSŤ

  • ocele sú vhodné pre zváranie bežnou technológiou

Hrany

  • prírodné - zvitky (tabule – po dohode strán)
  • orezané - tabule (zvitky – po dohode strán)

LOGISTIKA

Ponúkame flexibilné dodávky produktov s viacerými možnosťami balenia a spôsobu dopravy.

Viac o doprave a balení     

VYRÁbame s ohľadom na udržateľnosť

Všetky procesy v spoločnosti podriaďujeme záujmu o udržateľnosť v oblasti environmentálnej, sociálnej a v oblasti riadenia spoločnosti. Naše ocele teda nesú známku udržateľnosti.

Viac o ESG stratégii     

Ť A Ž N É   A K O S T I   O C E L E​

KONTAKT

KONTAKTUJTE NÁS OSOBNE

Milan Beličák

Obchodný riaditeľ pre Česko a Slovensko

    +421 556 734 598

    +421 903 601 790

    mbelicaksk.uss.com

Milan Malík

Obchodný riaditeľ pre Poľsko

  +421 556 734 654

  +421 903 627 471

  mmaliksk.uss.com

Eva Širillová

Obchodný riaditeľ pre západnú Európu

  +421 556 734 016

  +421 917 656 761

  esirillovask.uss.com

Ján Rohár

Obchodný riaditeľ pre južnú a východnú Európu a Export

  +421 556 734 596

  +421 903 616 433

  jroharsk.uss.com

Dušan Dzurovčin

Obchodný riaditeľ pre Rakúsko

  +421 556 734 538

  +421 917 731 813

  ddzurovcinsk.uss.com

Ako môžeme pomôcť vašej firme rásť?

Pri záujme o spoluprácu nám neváhajte napísať správu. Budeme Vás obratom kontaktovať s konkrétnou ponukou.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...