Vyhľadávanie:

Aj tímovej práci sa treba naučiť

Aj tímovej práci sa treba naučiť

William J. Pinkerton po dvoch rokoch opäť v Košiciach

V novembri 2004 sa v U. S. Steel Košice uskutočnili prvé školenia DSFU o manažovaní projektov. Výsledky ukázali, že to nebolo zbytočne vyhodené úsilie, školenia boli zdrojom nových nápadov, inšpirácií a postupov, ktoré podstatnene zvýšili úroveň pri príprave investičných projektov v našej spoločnosti. Práve preto sa úsek Generálneho manažéra pre inžinierske činnosti rozhodol v týchto školeniach pokračovať - v predchádzajúcich dvoch týždňoch v hoteli Slovan v Košiciach sa uskutočnili ďalšie dve školenia DSFU II, kde skúsenosti získavali manažéri projektov z viacerých pracovísk USSK. Každé školenie trvalo päť dní, štyri dni z toho manažéri získavali odborné vedomosti, riešili prípadové štúdie a v posledný, piaty deň, medzi sebou pri manažovaní projektov súťažili.

Ako pred dvomi rokmi aj tentoraz mal všetko pod palcom renomovaný odborník na projekty William J. Pinkerton, ktorý za tie necelé dva uplynulé roky stihol prednášať na ďalších mnohých podobných školeniach, najmä v Kanade. Pripomeňme si len, že sa osobne zúčastnil na príprave projektov kozmických rakiet Apollo v americkej NASA a dobre sa pozná s viacerými kozmonautmi. Teraz do Košíc prišiel aj so svojím asistentom Petrom Havelkom, rodákom z Čiech, ktorý síce študoval na Vysokej škole dopravnej v Žiline strojné ižninierstvo, avšak život ho neskôr zaviedol do oceliarskeho priemyslu, kde sa stal uznávaným špecialistom najmä na vysoké pece. "Úspešnosť projektu závisí od jeho dôkladnej prípravy," potvrdil pre Oceľ východu William J. Pinkerton. Ako povedal, všetko musí byť detailne pripravené, pretože každá chyba v projekte stojí čas a peniaze navyše. Bol náročným školiteľom, v piaty deň, keď si účastníci školenia formou realizácie simulovaného projektu overovali získané vedomosti, v úlohe bankára nikomu nič neodpustil, za každú chybu súťažiace tímy "tvrdo platili".

Manažéri si možnosť zúčastniť sa na školení pochvaľovali. Spokojný so získanými vedomosťami bol aj inžinier Miroljub Matić z USS Serbia, ktorý sa spolu s ďalšími svojimi dvoma kolegami tohto projektu v Košiciach zúčastnil. Je presvedčený, že keď sa vráti do Smedereva, všetky nové myšlienky zužitkuje pri tvorbe nových projektov, veď v hlave nosí už niekoľko perspektívnych nápadov. Vedúcim jedného zo štyroch súťažných tímov bol aj projektový manažér z úseku GM pre inžinierske činnosti Jaroslav Sýkora. Pozorne sledoval všetkých členov tímu a riadil ich činnosť. Ich úlohou bolo poskladať motorku. S prácou tímu bol spokojný: "Zišli sme sa tu veľmi dobrý tím, dobrí sú plánovači, dobrí inžinieri, dobrí aj mechanici. Celkový úspech závisí od tímovej práce, každý má možnosť vyjadriť svoj názor na rôzne problémy pri realizácii projektu. Verím, že výsledné dielo - motorka - bude pri záverečných pretekoch pred očami všetkých účastníkov fungovať."

Priebeh školenia sledoval aj generálny manažér pre inžinierske činnosti Michael L. Terry. "Školenia DSFU sú súčasťou celkovej myšlienky, aby si naši manažéri zlepšili svoje projektové zručnosti, zdokonalili sa v tímovej práci, získali nové skúsenosti, úspešne zvládali stres pri realizovaní veľkých projektov. Už školenia spred dvoch rokov vo všeobecnosti preukázali zvýšenie zručností projektových manažérov v Košiciach. V blízkej budúcnosti plánujeme ďalšie školenie pod názvom PDS, čo je vlastne systém, ktorý ďalej pomôže pri príprave a plánovaní projektov. Všetky školenia sú veľmi podobné školeniam, ktoré sa realizujú v amerických prevádzkach korporácie, avšak, samozrejme, snažíme sa tieto školenia prispôsobiť podmienkam v Košiciach."

Ďalšie články

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...