Vyhľadávanie:

Ak by sme nemali taký tím, asi by sa nám to nepodarilo

Ak by sme nemali taký tím, asi by sa nám to nepodarilo

Milión päťsto tisíc hodín odpracovaných bez úrazu majú na svojom konte
aj zamestnanci divízneho závodu Koksovňa

Vynikajúci výsledok v oblasti bezpečnosti práce má na svojom konte vyše 590-členný tím zamestnancov divízneho závodu Koksovňa, ktorému sa podarilo odpracovať bez úrazu milión päťsto tisíc hodín. Cenný úspech si pripomenuli na pracovných raňajkách v jedálni ÚMD minulý týždeň v pondelok, 8. augusta 2016, spolu s prezidentom oceliarskej spoločnosti Scottom D. Buckisom. Poďakovať sa zaň vyše sto sedemdesiatim prítomným koksárom a ich prostredníctvom celému osadenstvu divízneho závodu prišli aj viceprezident pre výrobu Marcel Novosad, generálny manažér pre bezpečnosť a hygienu a REACH Mark T. Salo a generálny manažér pre prvovýrobu Joseph H. Morey.

„Na práci, ktorú vykonávate, nie je nič ľahké, každý deň ste vystavovaní riziku, preto si váš úspech v podobe milión päťstotisíc hodín bez úrazu i to, ako ste ho dosiahli, zasluhuje ocenenie,“ prihovoril sa koksárom Scott Buckiso. „My všetci čo chodíme do práce každý deň očakávame, že sa domov a k svojim rodinám vrátime v rovnako dobrom zdraví v akom sme do nej prišli. Preto chcem zdôrazniť,“ podčiarkol, „že žiadna tona ocele, žiadna tona koksu nie je tak dôležitá, aby sme mohli ohroziť zdravie našich zamestnancov. Musíme preto pokračovať v nastúpenej ceste, pomáhať jeden druhému a dávať pozor na bezpečnosť svoju i svojich kolegov. Som presvedčený, že takýmto spôsobom sa určite podarí dosiahnuť aj tri milióny hodín odpracovaných bez úrazu. Odovzdajte preto moje gratulácie aj vašim kolegom,“ požiadal, „povedzte im, že je v poriadku zastaviť prácu ak veci nie sú bezpečné, ak sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali. Treba si ich vyjasniť, problém vyriešiť a až potom pokračovať v práci.“

VŠETKO MÔŽU ZMENIŤ SEKUNDY

Slová uznania adresoval koksárom aj viceprezident Marcel Novosad. „Váš divízny závod dosahuje v oblasti bezpečnosti práce stabilne dobré výsledky už celé roky,“ poznamenal. „Sem tam príde zlých desať, dvadsať, tridsať sekúnd, keď sa urobia zlé rozhodnutia, z ktorých sa stanú ťažšie úrazy. Prosím vás, tých desať, dvadsať, tridsať sekúnd vynechajme, aby boli výsledky každý deň dobré,“ poprosil prezidentových hostí.

Za skvelý výsledok sa zamestnancom koksovne poďakoval generálny manažér Joseph H. Morey. „Odpracovať jeden a pol milióna hodín bez úrazu nie je zanedbateľný výsledok, ale treba v tomto trende pokračovať ďalej. V koksárenskom procese je veľa nebezpečenstiev, na ktoré treba každý deň dávať pozor. Ste vystavovaní vysokým teplotám, pracujete s mobilnými zariadeniami, je toho veľa, čo musíte mať pri svojej robote na mysli,“ konštatoval a rovnako ako prezident spoločnosti podčiarkol, že je úplne v poriadku, ak človek pri nejasných veciach zastaví robotu a pokračuje v nej, až keď je všetko v poriadku. „Gratulujem vám k výsledku a som presvedčený, že dosiahnuť tri milióny hodín odpracovaných bez úrazu vieme takisto.“

„To, čo ste dosiahli, si zaslúži obdiv,“ ocenil úsilie celého kolektívu generálny manažér Mark T. Salo. „Dosiahnuť takýto míľnik si vyžaduje skutočne tímovú prácu, ktorej výsledky sa u vás v koksovni ukazujú každý deň. Gratulujem.“

HRDOSŤ NA OCENENIE

Po prevzatí diplomu z rúk prezidenta oceliarskej spoločnosti sa za výsledky celému tímu zamestnancov divízneho závodu Koksovňa poďakoval jeho riaditeľ Oto Viszlay a ocenil vklad odborovej organizácie a predáka základnej organizácie OZ KOVO DZ Koksovňa Jozefa Grešku do procesu zlepšovania bezpečnosti práce.

„Bezpečnosť práce, ako hlavný cieľ podnikania našej korporácie, je najdôležitejšia, ale, a to všetci dobre vieme, aj najťažšie dosiahnuteľná a najťažšie realizovateľná,“ pripomenul riaditeľ a zdôraznil, že koksovňa je jeden z najťažších závodov, a to tak z hľadiska expozícií, ako aj množstva rizík, ktorým sú zamestnanci na zmenách denno-denne vystavovaní. „Som preto veľmi hrdý na toto ocenenie, ktoré je ohodnotením tvrdej práce nás všetkých.“ Pripomenul tiež, že koksárom sa pred rokmi už podarilo pokoriť hranicu dvoch miliónov hodín odpracovaných bez úrazu a blížili sa k trom miliónom. Žiaľ, nevyšlo to.

 NA KUS REČI S PREZIDENTOM

Prezident Scott Buckiso sa počas raňajok stretol a krátko debatoval s koksármi, ktorí patria k lídrom pracovných skupín realizujúcich bezpečnostné projekty a ktorí sa významnou mierou pričinili o dosiahnutie míľnika v bezúrazovej práci. Pristavil sa tiež pri Miroslavovi Kališovi, inšpekčnom zámočníkovi strojnej údržby VKB 1, ktorý pri svojej práci denne odhaľuje nebezpečenstvá a ktorý je tiež autorom viacerých nápadov na elimináciu rizík hlavne v oblasti strojnej údržby. „Zabezpečenie bezpečnosti je každé ráno hlavným kritériom pri príprave opráv. S tým začíname,“ potvrdil a dodal, že pozornosť venujú aj pracovníkom externých firiem, ktorí sa na opravách zúčastňujú. „Musíme ich poučiť o možných nebezpečenstvách týkajúcich sa či už tepelnej záťaže, plynových rizík a podobne. V prvom rade je dôležité zaisťovať stroje a zariadenia. Komunikácia medzi ľuďmi musí byť perfektná, veď ľudia sa mýlia, robia chyby. Vtedy prácu zastavíme, upozorníme ich. Bez toho to nejde,“ naznačil používané praktiky.

S prezidentom si podal ruku aj koordinátor výroby koksu na VKB 1 Stanislav Kotík, ktorý má veľký podiel na súčasnom rovnomernom vytlačovaní koksu z komôr, vďaka čomu sa znížilo riziko práce na majstrovských plošinách batérie. Potvrdil to, čo aj jeho predchodca, že komunikácia s kolegami, vzhľadom na charakter práce koksárov, je z hľadiska bezpečnosti rozhodujúca. „Dôležité tiež je, aby bol výrobný proces čo najjednoduchší, aby komory išli v poriadku a aby sa nevytvárali zložité situácie. Preto sa snažíme udržiavať technologické zariadenia v dobrom stave,“ uviedol okrem iného a potvrdil, že podľa jeho názoru práve za touto snahou tkvie úspech v oblasti bezúrazovej práce .

Antikolízny systém veľkostrojov, či modernizácia systému vzájomného blokovania, inter-locku, pre vytláčacie stroje. To sú len dva z viacerých významných elektro projektov z „dielne“ majstra elektroúdržby VKB 3 Štefana Filakovského, o prácu ktorého sa detailnejšie zaujímal Scott Buckiso. Ako on sám i jeho tím dbá o bezpečnosť? „Každý deň je iný. Snažím sa spolupracovať s ľuďmi, chodím von do prevádzky, zisťujeme, kde sú rôzne problémy a postupne ich odstraňujeme. Pred každou väčšou opravou máme deň predtým poradu, rozoberieme čo treba, čo sa bude zaisťovať a akým spôsobom, pripravíme si stratégiu,“ popísal pravidelné aktivity ku ktorým nesporne patrí odhaľovanie nebezpečenstiev a posudzovanie rizík.

Aj vedúci prevádzky Odsírenie koksárenského plynu Gejza Rusňák, ktorý sa do debaty zapojil, má na svojom konte viacero bezpečnostných projektov. Patrí k nim napríklad pevný preplach výmenníkov tepla či odstránenie námraz z dusíkových potrubí bez prítomnosti ľudského činiteľa. Zaviedol tiež pilotné 5S pracovisko a štart zmien. Na otázku prezidenta, ktorý z faktorov má podľa jeho názoru najväčší podiel na dosiahnutom úspechu v oblasti bezpečnosti práce, mal rýchlu odpoveď. „Ak by sme nemali taký tím, aký máme, asi by sa nám to nepodarilo a neboli by sme tam, kde sme. Ľudia vedia, ako majú pracovať, ovládajú pracovno-bezpečnostné postupy a dávajú jeden na druhého pozor. Pracujú vo veľmi ťažkom priemysle, sú vystavení mnohým nebezpečenstvám, ktoré musíme nájsť a odstrániť. A samozrejme aj technológia musí byť v dobrej kondícii, aby sama nevytvárala nebezpečné podmienky.“   

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...