Vyhľadávanie:

Ako môžete využiť lístky RelaxPass

Ako môžete využiť lístky RelaxPass

Najvhodnejšiu formu regenerácie si zvolí každý sám

Hovoríme s viceprezidentom pre pracovné vzťahy a motiváciu Martinom Pitorákom.

Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve na roky 2004 až 2007, na ktorom sa dohodol zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov vo februári tohto roku, rieši okrem mzdovej oblasti aj niektoré sociálne otázky. Novinkou je program poskytovania poukážok RELAXPASS v hodnote 2500 korún pre zamestnanca. Aká je jeho základná filozofia?
Umožniť všetkým zamestnancom čerpať prostriedky zo sociálneho fondu na regeneráciu, oddych, športové a kultúrne vyžitie. A zamestnanec sa sám rozhodne pre najvhodnejšiu formu regenerácie. Často sme počúvali, že na tieto aktivity chodia stále tí istí ľudia. Tento nový systém je spravodlivejší.

· O definitívnom použití poukážok, teda o tom, aké aktivity môžu nimi zamestnanci uhrádzať, rokovala na svojom ostatnom zasadnutí Sociálna komisia U. S. Steel Košice. Čo ovplyvnilo jej konečné rozhodnutie?
Vychádzalo sa hlavne z histórie a tiež zo záverov kolektívneho vyjednávania. Samozrejme, našou prioritou je, aby tieto aktivity slúžili hlavne na oddych a načerpanie nových síl, teda na aktivity súvisiace s regeneráciou.

· Nie všetky zariadenia zamerané na regeneráciu pracovnej sily, o ktoré majú zamestnanci záujem, však poukážky akceptujú. Ako možno riešiť túto situáciu?
V prípade, že je zo strany zamestnancov záujem o rozšírenie zoznamu, treba sa obrátiť na odbor Motivácia s požiadavkou o zaradenie danej prevádzky do zoznamu. Ak o daný druh služby prejaví záujem minimálne desať zamestnancov, spoločnosť je pripravená začať o tom rokovať s jej poskytovateľom.

· Dostane poukážky každý zamestnanec?
Poukážky dostane každý zamestnanec, ktorý bude v riadnom pracovnom pomere ku dňu distribúcie. S výnimkou novonastúpených, to znamená tých, ktorí nastúpili do pracovného pomeru v U. S. Steel Košice od 1. januára 2006.

· Ide o istý druh príjmu na strane zamestnanca. Bude sa zdaňovať?
Áno. Daň z nepeňažného príjmu bude predstavovať 19 percent.

· Zmenili sa okrem už spomínaného programu poskytovania poukážok výraznejším spôsobom zásady čerpania sociálneho fondu?
Chceme upozorniť na poukážky, ktoré zamestnanec v predchádzajúcich dvoch rokoch nevyčerpal. Musí si ich prevziať v tomto kalendárnom roku. V opačnom prípade stráca právo na ich čerpanie a rovnako je to aj v prípade poukážok emitovaných v tomto roku.

KAM S POUKÁŽKAMI RELAXPASS?

DOTERAJŠIE MOŽNOSTI VYUŽITIA
športové centrá · fitnes centrá · rehabilitačné zariadenia · plavárne · regeneračné a relaxačné centrá · soláriá, sauny, masáže· cestovné kancelárie · kiná, divadlá, filharmónie

NOVINKY

  • na regeneračné, ozdravné a liečebné pobyty, dovolenky, rekreácie a detské tábory v sieti cestovných kancelárií, ale aj konkrétnych rekreačných zariadení, kúpeľov a kúpeľných domov, penziónov, hotelov, kempov po celom Slovensku
  • na prevenciu chorôb zakúpením vitamínov, vitamínových doplnkov, prípravkov na posilnenie imunity a podobne v rámci doplnkového predaja v lekárňach
  • na zakúpenie permanentiek HC Košice na sezónu 2006/2007

Od novej sezóny aj permanentky na hokejové zápasy!
HC Košice umožní zamestnancom USSK využiť poukážky RelaxPass na nákup permanentky na hokejovú sezónu 2006/2007. Počet permanentiek bude limitovaný. Poukážky RelaxPass bude možné použiť len na nákup permanentiek, nie na bežné lístky. Začiatok predaja a cenu permanentiek včas oznámime na stránkach Ocele východu.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...