Vyhľadávanie:

Ako to chodí v praxi

Ako to chodí v praxi

V priestoroch Gymnázia sv. Tomáša Akvinského na Zbrojničnej ulici v Košiciach sa minulý týždeň v piatok, 14. decembra, pod odbornou garanciou spoločnosti U. S. Steel Košice, uskutočnila konferencia manažmentu študentských spoločností z regiónu východného Slovenska.

"Konferenciu manažmentu študentských spoločností programu Aplikovaná ekonómia organizuje mimovládna nezisková organizácia Junior Achievement - Mládež pre budúcnosť v spolupráci so spoločnosťou U. S. Steel Košice už štvrtý rok. Vždy v závere roka manažéri košickej oceliarne z rôznych odvetví, napríklad z výroby, predaja, marketingu, riadenia, financovania či ľudských zdrojov, prídu medzi študentov odovzdať im praktické skúsenosti, ktoré mladí ľudia vedia využiť pri činnosti a riadení svojich študentských spoločností," informoval programový manažér Junior Achievement Adam Šepetka a dodal, že počet študentov pracujúcich v programe Aplikovaná ekonómia z roka na rok rastie.

"Na východnom Slovensku sa do programu v tomto školskom roku zapojilo 34 škôl. Najviac, desať, je ich v Košiciach. Záujem zo strany škôl je o to väčší," konštatoval A. Šepetka, "že dnešný vzdelávací systém v stredných školách, žiaľ, nedáva veľký priestor na to, aby sa mladí ľudia mohli stretnúť s praktickou stránkou do takej miery, do akej by to do určitej miery možno potrebovali a ktorú prax často krát od nich vyžaduje. Takéto podujatia, na ktorých môžu stretnúť a debatovať s ľuďmi priamo z praxe, sú pre nich úžasnou príležitosťou."

Mnohí z možno budúcich manažérov ju aj využili. Dopoludnia sa mohli podrobnejšie oboznámiť s výrobným programom i víziou spoločnosti U. S. Steel Košice, pozrieť si žurnál dokumentujúci jej spoločenskú zodpovednosť voči regiónu, v ktorom podniká, a to z dielne ich rovesníkov z košickej filmovej školy, ale i diskutovať s riaditeľom pre Vonkajšie vzťahy USSK Jánom Bačom. O filme, ale i všakovakých témach. Zaujímalo ich, akú životnosť majú výrobky z ocele, kto vymyslel zámkový systém, ktorý uplatňujeme vo fabrike, aké vzdelanie treba mať, ak by raz chceli pracovať v košickej oceliarni, ale aj to, ako sa stať úspešným manažérom. Popoludnie patrilo problematike budovania tímu, komunikácie a rozhodovania, ale tiež veľmi prospešnej práci v skupinách. Študenti spolu s manažérmi z U. S. Steel Košice rozoberali otázky riadenia, ľudských zdrojov, marketingu, výroby i financií.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...