Vyhľadávanie:

Ako vnímam spoluprácu našej školy so spoločnosťou U. S. Steel Košice?

Ako vnímam spoluprácu našej školy so spoločnosťou U. S. Steel Košice?

Ešte raz na tému Mládež, odbornosť, voľba povolania

Na v poradí už siedmej medzinárodnej konferencii, ktorú pod názvom Mládež, odbornosť, voľba povolania usporiadala v rámci Hutníckych dní Stredná priemyselná škola hutnícka na Alejovej ulici v Košiciach, odznelo množstvo zaujímavých podnetov a názorov týkajúcich sa skvalitnenia odborného vzdelávania na Slovensku. Záujem o zapojenie sa do diskusie prejavili aj študenti. Zaujal nás jeden z príspevkov budúcich hutníkov, ktorý sme sa rozhodli uverejniť.

"Som študentom štvrtého ročníka v odbore hutníctvo železa, a volám sa Libor Závodník. Keďže si svoju budúcnosť predstavujem ako pracovník hutníckeho priemyslu, sledujem a využívam všetky informácie týkajúce sa nášho najbližšieho hutníckeho kombinátu, a teda spoločnosti U. S. Steel Košice.

Popri štúdiu mi neoceniteľne pomáha osobná návšteva, sledovanie hutníckych procesov a výrobných zariadení v ich činnosti. Odborný výklad pracovníkov mi umožňuje lepšie pochopiť teoretické vedomosti, ktoré mi poskytuje škola. Vnímam, ako sa fabrika stará o bezpečnosť práce svojich zamestnancov, sledujem vybavenie a podmienky, ktoré im poskytuje pre lepšie a bezpečnejšie pracovné prostredie. Som veľmi rád, že od tohto školského roka nám oceliarska firma U. S. Steel Košice posiela aj podnikové noviny Oceľ východu, ktoré sú pre mňa taktiež zdrojom aktuálnych informácií. Dúfam, spolu s mojimi spolužiakmi, že tieto noviny sa nám dostanú i naďalej do rúk, a osoh z nich budeme mať nielen my, ale aj naši rodičia a priatelia.

Nepoznám výrobnú firmu zo žiadneho odvetvia, ktorej predstavitelia si nájdu čas a priestor na stretnutie s mládežou, na besedy o aktuálnych témach. Veľmi si vážim, že ja a aj moji spolužiaci sme sa už niekoľkokrát mohli stretnúť s vrcholovým manažmentom spoločnosti U. S. Steel Košice na pôde školy.

Patrím medzi skupinu žiakov, ktorá sa aktívne zapojila do súťaže vyhlásenej prezidentom spoločnosti U. S. Steel Košice Davidom Lohrom s tematikou bezpečnosť práce a životné prostredie. Dúfam, že sa v nej aj slušne umiestnime.

Na záver by som chcel poďakovať v mene svojom, aj v mene svojich spolužiakov, spoločnosti U. S. Steel Košice za podporu v oblasti vzdelávania a využívania voľného času."

Ďalšie články

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...