Vyhľadávanie:

Až 78 percent emisií pochádza z domáceho vykurovania

Až 78 percent emisií pochádza z domáceho vykurovania

Vykurovanie v domácnostiach, poznatky a rady.

Zníženie našej spotreby musí ísť ruka v ruke s globálnou energetickou transformáciou, ktorá umožní priviesť našu spoločnosti do udržateľného stavu v tomto svete, kde sa dôsledky zmeny klímy stávajú zjavnými  (viditeľnými)  a priamo poškodzujú naše životy.

Vykurovanie drevom v domácnostiach je nielen prvým zeleným zdrojom energie na svete, ale aj najdostupnejším. Mnohé štúdie opisujú vykurovanie domácností drevom ako významný  zdroj emisií tuhých častíc už celé desaťročia.

Ovzdušie na Slovensku je najviac znečistené jemnými prachovými časticami. Najväčším zdrojom týchto znečisťujúcich látok na Slovensku je vykurovanie obydlí tuhým palivom. Domácnosti produkujú až okolo 78 % z celkových emisií prachových častíc s veľkosťou do 2,5 µm (PM2,5) a okolo 73 % benzo(a)pyrénu, ktorý je rakovinotvornou látkou.

Aké množstvo škodlivín sa dostane do ovzdušia závisí od 4 faktorov:

1. aké palivo spaľujeme,

2. aké vykurovacie zariadenie používame,

3. ako ovplyvňujeme spaľovací proces,

4. ako sa staráme o vykurovacie zariadenie.

Jednou zo základných zásad je nespaľovať odpad v kotloch a peciach domácností!

Spaľovaním alebo spoluspaľovaním odpadu vznikajú toxické látky, ktoré sa dostávajú do ovzdušia a následne do ľudského organizmu, kde predstavujú vážne zdravotné riziko.

Čo robiť  pre lepšiu kvalitu ovzdušia?

  • spaľovať kvalitné palivo (optimálne je používať kusové drevo s vlhkosťou pod 20 %, sušené 2 roky, spotrebuje sa tým menej energie na odparenie vody z paliva, viac energie sa využije pre teplo v domácnosti), 

  • investovať do nového moderného kotla,
  • zvážiť investíciu do zateplenia obydlia, ktorým ušetríme cca 50 % nákladov na kúrenie,
  • osvojiť si správnu techniku rozkurovania a prikladania paliva,
  • nastaviť  regulačnú klapku prívodu vzduchu tak, aby sme zabezpečili optimálny objem vzduchu pre dokonalé spaľovanie,
  • neprikladať pred spaním naraz veľa paliva, nedusiť horenie,
  • udržiavať teplotu spalín za kotlom medzi 150 - 250 °C,
  • pravidelne čistiť vykurovacie zariadenie a komín.

Útvar GM pre environment: Denisa Jassová, Stanislav Vrlák

Titulná fotka: vecteezy.com

Ďalšie články

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...