KONTAKT  |    _eng _sk

Bezpečnosť dodávateľov - ISNetworld
           Pridané: 07.09.2017
Autor: -c-
Kategória: Bezpečnosť

V U. S. Steel Košice (USSK) si vážime zdravie a bezpečnosť každého človeka, pracujúceho v našich priestoroch. Z dôvodu nášho aktívneho prístupu k bezpečnosti sme sa rozhodli prehodnotiť a zdokonaliť zber a riadenie informácií súvisiacich s našimi dodávateľmi a subdodávateľmi.

V účinnosťou od septembra 2017 USSK uzavrel partnerstvo so spoločnosťou ISN (www.isn.com) za účelom dosiahnutia nášho cieľa, ktorým je nula úrazov a zabezpečenie toho, aby každý pracovník po vykonaní svojej práce odišiel domov zdravý, a to každý jeden deň. ISNetworld prevádzkovaný spoločnosťou ISN je služba online správy dodávateľov, ktorá napomáha spoločnostiam s reportovaním informácií ich zákazníkom (ako napr. USSK) za účelom zjednodušenia kvalifikačného procesu, čo je prospešné tak pre USSK, ako i pre Vašu spoločnosť.

Prihlásenie do ISNetworld sa vyžaduje pre všetkých dodávateľov, na ktorých sa pri ich práci pre USSK a v priestoroch USSK vzťahuje aspoň jedno z nasledujúcich kritérií:

  • Pracujú s vysokým rizikom vzniku požiarov a počas ich práce sa vyžaduje Povolenie na prácu so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (Hot Work)
  • Pri práci sa používa ochranný izolačný dýchací prístroj (SCBA)
  • Prichádzajú do styku s chemickými látkami a prípravkami, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, život, alebo pre životné prostredie
  • Počas práce musia dodržiavať život ohrozujúce programy: program zaisťovania energie, program pre prácu vo výške a ochranu pred pádom, program pre vstup do uzavretého priestoru, program pre mobilné zariadenia (okrem osobných motorových vozidiel), program pre ohrozenie plynom, program pre prevádzku žeriavov a manipuláciu s bremenami, program ochrany zamestnancov pred roztaveným kovom.

Aby Vaša spoločnosť bola považovaná za kvalifikovanú poskytovať služby/vykonávať práce v USSK, vyžadujeme vyplnenie/predloženie nasledujúcich informácií v ISNetworld:

  • Profil spoločnosti
  • Dotazník ohľadom ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia (HSE)
  • Písomné bezpečnostné predpisy, vrátane život ohrozujúcich programov
  • Poistný certifikát

Pokiaľ je Vaša spoločnosť už registrovaná v ISNetworld, žiadne ďalšie poplatky nie sú potrebné, avšak ubezpečte sa, že Vaša spoločnosť vyplní požiadavky špecifické pre USSK. Ak je pre Vás ISNetworld novou službou, platí sa každoročný poplatok. Spoločnosť USSK je presvedčená o tom, že prínosy pre obe strany vysoko prevyšujú súvisiace náklady.

Ďalšie informácie o ISNetworld a prínosoch zaregistrovania sa ako dodávateľskej firmy získate od tímu zákazníckej podpory ISN pomocou nižšie uvedených kontaktných údajov:

E-mail: CustomerService@isn.com
Tel. číslo: +421 800 606 549

Požiadavky na dodávateľov

Empty

ODPORÚČAME

26.01.2023
Centrálny príjem nájdete od januára pri bráne č. 4
01.12.2022
Registrácia na 100. ročník Medzinárodného maratónu mieru otvorená!

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...