Vyhľadávanie:

Bezpečnosť práce na programe každej porady

Bezpečnosť práce na programe každej porady

Dodávatelia pracujúci na investičných projektoch dosiahli 2 000 000 hodín bez úrazu

Dňa 22.10.2021 dosiahol úsek riaditeľa pre investície Petra Petrička 2 milióny odpracovaných človeko hodín dodávateľov pracujúcich na investičných projektoch bez úrazu. K tomu Peter Petričko dodáva: „Bezpečnosť práce je pre našich zamestnancov ako aj dodávateľov na prvom mieste. Na našom útvare sme zaviedli množstvo zmien, aby sme dosiahli tzv. nulovú úrazovosť. Tento významný úspech sa podaril aj implementovaním inovačných prvkov zameraných na bezpečnosť práce napr. vykonávaním krížových auditov pracovníkmi investícií  na iných projektoch, na ktoré  nie sú priradení, aby sa eliminoval faktor tzv. prevádzkovej slepoty. Každý týždeň vyhlasujeme témy pozorovania v oblasti bezpečnosti na projektoch, ktoré predvídajú konkrétne pracovné činnosti a riziká z nich vyplývajúce v danom čase a mieste, prostredí ,ktoré sa na investičných projektoch neustále mení a poveternostných podmienkach na stavbách a aj o poznatkoch z bezpečnostných bleskoviek , ktoré sa udiali kdekoľvek v korporácii. Každý deň sú pozorovania z oblasti bezpečnosti spracované  do denných reportov z projektov , ktoré sa distribuujú na vedenie úseku a z toho sa čerpajú aj dobré a zlé príklady, ktoré sa potom riešia. Taktiež  sa na mesačných bezpečnostných mítingoch rozoberajú poznatky z jednotlivých projektov. Dennodenne sa na  dispečingu ako aj na operatívnych poradách k projektom ako prvá rozoberá bezpečnosť práce. Dennú komunikáciu s dodávateľmi ako aj dozorovanie v oblasti bezpečnosti na stavbách zabezpečujú interní a externí dozori, projektoví manažéri, kolegovia z útvaru pre bezpečnosť a ochranu ako aj bezpečnostní technici dodávateľov a ich stavbyvedúci, ktorí sú súčasťou projektových tímov . Touto cestou chcem všetkým tým , ktorí prispeli k tomuto úspechu srdečne poďakovať a popriať im aby sme toto číslo ešte zlepšili.“

Ďalšie články

Urobme radosť deťom pod stromčekom

Už po osemnásty raz budeme môcť prostredníctvom firemnej iniciatívy Stromček prianí urobiť počas najkrajších sviatkov roka radosť aj celkom neznámym deťom.

Vynovené postele na geriatrii

V piatok 27. októbra 2023 vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša v Košiciach slávnostne otvorili rekonštruované 5. poschodie.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...