Vyhľadávanie:

Bezpečný štart

Bezpečný štart

Príliš veľa mladých ľudí utrpí pri práci nejaké zranenie

V Európe majú mladí ľudia vo veku 18 až 24 rokov najmenej 50 percent vyššiu pravdepodobnosť, že utrpia pracovný úraz, než skúsenejší pracovníci. Za štatistikami sa skrývajú traumatické príbehy mladých ľudí, ktorí musia žiť s následkami úrazov a poškodením zdravia po zvyšok svojho života a mladých ľudí, ktorí zomreli, hoci mali celý život ešte len pred sebou.

Minulý týždeň v utorok, 20. júna 2006, spustila Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a súčasné rakúske i budúce fínske predsedníctvo EÚ kampaň Bezpečný štart, ktorá je zameraná na bezpečné a zdravé zapojenie sa mladých ľudí do pracovného života. Kampaň podporujú všetky členské a kandidátske krajiny EÚ, Európsky parlament a Európska komisia, odborové zväzy a zamestnávateľské federácie, mládežnícke organizácie i verejný sektor.

"Prichádzame s tým, že všetci máme podiel na zodpovednosti za ochranu mladých ľudí pri práci," povedal okrem iného pri spúšťaní kampane komisár EÚ pre zamestnanosť, sociálne veci a rovnosť príležitostí Vladimír Špidla. "Zamestnávatelia sú povinní starať sa a sú právne zodpovední za zdravie a bezpečnosť svojich pracovníkov, a právo EÚ uznáva, že mladí ľudia potrebujú zvláštnu ochranu. Je to ale aj záležitosť rodičov, odborníkov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a vzdelávacej komunity. A napokon je to i záležitosť tvorcov politiky. Všetci musíme spolupracovať, aby sme zabezpečili, že štart pracovných životov mladých ľudí bude bezpečný a zdravý."

Kampaň Bezpečný štart sa zameriava na dve hlavné oblasti. Prvou sú pracoviská, kde je cieľom pomáhať zamestnávateľom a mladým ľuďom uvedomiť si riziká a ponúkať návody na ich zníženie. Druhou je oblasť vzdelávania. Úlohou bude vštepovať kultúru prevencie rizík mladým ľuďom ešte pred tým, ako začnú pracovať.

Súčasťou kampane bude aj udeľovanie ocenení dobrej praxe organizáciám, ktoré pozoruhodným a inovatívnym spôsobom prispeli k podpore bezpečnosti a ochrany zdravia mladých ľudí a k začleneniu BOZP do vzdelávania v školách, univerzitách a centrách odbornej prípravy. Víťazi budú ocenení na špeciálnom podujatí v sídle Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochrany zdravia pri práci v Bilbao. Agentúra tiež organizuje množstvo súťaží. Jednou z nich je napríklad Mladý európsky filmár roka. Tí, ktorým sa podarí zakomponovať do filmu odkaz bezpečnosti a ochrany zdravia najefektívnejším a najkreatívnejším spôsobom, získajú na spomínanom podujatí v Bilbao ocenenia.

Vyvrcholením kampane bude Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý sa uskutoční od 23. do 27. októbra 2006. V súvislosti s kampaňou majú jednotlivé štáty EÚ zriadené národné kontaktné miesta. Na Slovensku je zriadené pri Národnom inšpektoráte práce v Košiciach. Podľa informácií riaditeľa Odboru riadenia inšpekcie práce NIP Michala Sukovského, v rámci kampane Bezpečný štart Národný inšpektorát práce v Košiciach uskutoční prostredníctvom svojich inšpektorátov práce previerky zamerané na pracovné a iné podmienky mladých ľudí v školách a u zamestnávateľov zamestnávajúcich mladistvých a mladých zamestnancov. Budú sa týkať žiakov pripravujúcich sa na povolanie, ako aj mladých, ktorí po prvýkrát nastúpili do zamestnania. Účelom previerok bude zvýšiť povedomie a poskytnúť odborné poradenstvo v oblasti ich práv a povinností. Národné kontaktné miesto taktiež zrealizuje súťaž Mladý slovenský filmár roka. Výsledky a poznatky získané počas kampane budú prezentované na medzinárodnej konferencii Aktuálne otázky bezpečnosti práce, ktorá sa uskutoční v dňoch 25. až 27. októbra 2006 v Starej Lesnej.


Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...