Vyhľadávanie:

Bol oznámený užší výber 13. ročníka Steelie Awards

Bol oznámený užší výber 13. ročníka Steelie Awards

World Steel Association (worldsteel) oznámila užší výber na 13. ročník Steelie Awards. Steelie Awards oceňuje členské spoločnosti za ich prínos pre oceliarsky priemysel počas jedného roka v sérii kategórií, ktoré majú vplyv toto odvetvie. Víťazi budú zverejnení v pondelok, 17. októbra. Toto ocenenie sa udeľuje v šiestich kategóriách.

Dokonalosť nízkouhlíkovej výroby ocele:

 • Ansteel Group Corporation Limited
  Riešenie vsádzky do vysokej pece s nízkymi emisiami CO2 založené na nízko zásaditých vysokokremíkových peletách
 • Ansteel Group Corporation Limited
  Výskum a vývoj digitalizácie a sieťového energetického manažmentu v závode Bayuquan
 • ArcelorMittal
  Zníženie CO2 pomocou vstrekovania koksárenského plynu vo vysokej peci
 • JSW Steel Limited
  Projekt SEED (Udržateľné energetické prostredie a dekarbonizácia)
 • Tenaris
  Inteligentná pec na optimalizáciu využitia šrotu na základe matematických modelov a vedy o údajoch
 • Ternium
  Zachytávanie a využitie uhlíka (CCU) v Ternium v Mexiku

Inovácia roka:

 • Big River Steel, U. S. Steel
  Vývoj jednofázového (SP) nano-precipitáciou spevneného vsádzkovo žíhaného oceľového plechu SP590 s vynikajúcou tvarovateľnosťou: nízkonákladová, ekologickejšia alternatíva DP590
 • HYUNDAI Steel Company
  Vývoj materiálov na spomaľovače elektrických vozidiel
 • HYUNDAI Steel Company
  Vývoj 1,5 GPa ocele na razenie za tepla v spojení s vysokou húževnatosťou
 • JFE Steel Corporation
  Nový proces oblúkového zvárania pre hrubé oceľové plechy so zvarovými spojmi s ultra úzkymi drážkami
 • POSCO
  STS vysokorýchlostná technológia elektrolytického morenia AC s rozšírenou šírkou

Dokonalosť v oblasti udržateľnosti:

 • Bangladesh Steel Re-Rolling Mills Limited
  Inovatívny projekt využitia 100 % trosky z indukčnej pece na nahradenie neudržateľných pálených hlinených tehál a kamenných triesok v Bangladéši
 • Gerdau S.A.
  BIO UHLIE
 • JFE Steel Corporation
  Žiaruvzdorné materiály na prepravu tekutých kovov, ktoré prispievajú k udržateľnej spoločnosti
 • JSW Steel Limited
  Vývoj stavebného piesku z odpadovej oceľovej trosky
 • POSCO
  Recyklácia odpadu pre udržateľnú výrobu ocele

Dokonalosť v hodnotení životného cyklu:

 • ArcelorMittal
  Uhlíková stopa komponentov lisovania za studena a lisovania za tepla
 • HBIS Group Co., Ltd.
  Použitie posúdenia životného cyklu na podporu znižovania emisií uhlíka v celom hodnotovom reťazci projektov DRI na báze vodíka
 • JSW Steel Limited
  Vypracovanie a implementácia programu Environmentálne vyhlásenie o produkte (EPD) a jeho propagácia v komunikácii na trhu
 • Nippon Steel Corporation
  Vývoj EDP pre deklaráciu produktov
 • Tata Steel
  PACI – nástroj na podporu inovácií a zapojenia zákazníkov prostredníctvom myslenia o životnom cykle v hodnotovom reťazci ocele
 • Tata Steel
  Použitie posúdenia životného cyklu na identifikáciu environmentálnych hotspotov na podporu dekarbonizácie

Dokonalosť v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy:

 • Emirates Steel Arkan
  Program kariérnych ašpirácií
 • HBIS Group Co., Ltd.
  Školiace centrum pre vysokokvalifikované talenty
 • JSW Steel Limited
  TalenTech
 • Tata Steel
  Budovanie spôsobilostí pre agilnú transformáciu (UDAAN)
 • Ternium
  Program certifikácie kompetencií pre rizikové úlohy (CCRT)

Dokonalosť v komunikačných programoch:

 • Gerdau S.A.
  Ako storočná spoločnosť Gerdau zmenila svoj imidž a stala sa oceliarskou spoločnosťou s najvyšším globálnym angažovaním
 • HYUNDAI Steel Company
  Detské odborné zážitkové centrum
 • JSW Steel Limited
  Kampaň "Always Around" (Vždy nablízku)
 • POSCO
  Program určený na priblíženie oceliarskeho priemyslu generácii MZ, ktorá ovláda sociálne médiá
 • Tata Steel
  Komunikácia o diverzite a inklúzii
 • Tenaris
  Nový spôsob práce a nové kancelárie
 • Ternium
  Deň bezpečnosti práce Ternium

Proces voľby do užšieho výberu sa medzi jednotlivými oceneniami líši. Vo väčšine prípadov sa príspevky vyžadujú prostredníctvom príslušného výboru worldsteel. Príspevky potom posúdia vybrané odborné panely.

Poznámky
World Steel Association (worldsteel) je jednou z najväčších a najdynamickejších priemyselných asociácií na svete s členmi v každej významnej krajine produkujúcej oceľ.
Worldsteel zastupuje výrobcov ocele, národné a regionálne asociácie oceliarskeho priemyslu a výskumné ústavy ocele. Jej členovia predstavujú približne 85 % svetovej produkcie ocele.

Ďalšie články

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...