Vyhľadávanie:

Business Service Center Europe získalo svoj prvý ISO certifikát

Business Service Center Europe získalo svoj prvý ISO certifikát

Ďalší krok k zlepšovaniu služieb zákazníkom

Vo štvrtok, 30. októbra, ukončila nezávislá certifikačná spoločnosť TÜV NORD Slovakia hodnotenie organizácie Business Service Center - Europe a udelila BSCe prvý certifikát kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001:2000. Je to veľký úspech manažmentu a zamestnancov BSCe a ďalší krok k zlepšovaniu služieb poskytovaných BSCe a interného riadenia.

Dlhodobým cieľom Business Service Center - Europe, od založenia v roku 2006, bolo vytvoriť v rámci BSCe program riadenia kvality s cieľom získať certifikát kvality podľa normy ISO 9001:2000. BSCe poskytuje činnosti v oblasti informačných technológií a spracovania transakcií pre prevádzky v U. S. Steel Košice (USSK) a U. S. Steel Serbia (USSS) a vystupuje ako regionálna zložka pre oblasť Európy v globálnej organizácii Business Service Center, ktorú vedie viceprezident pre biznis services Services - USSS Gene Trudell. V oblasti informačných technológií zodpovedá BSCe za vývoj a podporu systémov procesného riadenia, výrobu na úrovni závodov, financie, nákup, údržbu, ľudské zdroje, bezpečnosť, dopravu a iné služby. Okrem toho BSCe riadi činnosti infraštruktúry informačného charakteru v USSK a USSS v oblasti hlasovej a dátovej komunikácie, prevádzky pracovných staníc, bezpečnosti informácií, činnosti centra Regional service desk, sieťových operácií a správy databáz.

S uplatňovaním systému manažérstva kvality začalo BSCe v polovici roku 2006. Hodnotili sa rôzne procesy a praktiky v rámci celej organizácie, ktoré sa zjednocovali na regionálnej (a vo väčšine prípadov aj globálnej) úrovni s najlepšími postupmi pre toto priemyselné odvetvie. Vytvorili sa Štandardné prevádzkové postupy (SOP), ktoré popisujú požiadavky procesu a parametre kvality pre všetky kľúčové zodpovednosti BSCe v oblasti informačných technológií. Vznikla koncepcia kvality a vytvorila sa organizácia, v ktorej sa jednotlivcom v rámci BSCe prideľovali špecifické úlohy z oblasti riadenia kvality. Zaviedol sa precízny program nápravných a preventívnych opatrení a nasadil sa nový informačný systém so zámerom formalizovať tieto procesné požiadavky. V spolupráci s audítormi útvaru Riaditeľa QMS a profesionálmi v oblasti kvality z BSC zo Severnej Ameriky, BSCe v priebehu roka 2007 plynule napredovalo v tvorbe pevnej a dôslednej koncepcie kvality.

Začiatkom tohto roka začalo BSCe vykonávať audity internej kvality s cieľom pripraviť sa na certifikáciu podľa ISO normy. Koordinátori kvality z BSCe preverili plnenie požiadaviek SOP a iniciovali úlohy kontinuálneho zlepšovania, potrebné pre konania v zhode s týmito požiadavkami. Tieto aktivity sa v posledných mesiacoch zintenzívnili a do procesu hodnotenia sa zapojil aj útvar Riaditeľa QMS v USSK a audítori z BSC. Identifikovali sa problémy a prijali nápravné opatrenia, a systém CPAR (Corrective/Preventive Action Request System) na realizáciu nápravných opatrení, sa aktívne využíval na usporiadanie a sledovanie zmien potrebných pre lepšie plnenie požiadaviek normy.

V októbri sa BSCe zaviazalo vykonať prvý formálny certifikačný audit podľa ISO normy s nezávislou certifikačnou audítorskou spoločnosťou TÜV NORD (ktorá je zároveň certifikačnou spoločnosťou aj pre prevádzky USSK). Ich snaženie vyvrcholilo v uplynulých dňoch, kedy audítori TÜV NORD ukončili týždenný audit v Košiciach, Smedereve, Šabaci a vydali pre BSCe prvý certifikát podľa normy ISO 9001:2000.

Zásluhu na úspešnom splnení cieľov ISO certifikácie majú všetci zamestnanci BSCe na Slovensku a v Srbsku. Všetky činnosti zastrešovala generálna manažérka pre manažment kapacít Traci L. Vaughanová, manažérka procesov v USSK Katarína Novakovská a vedúca oddelenia v USSS Danijela Ekmečičová.

Certifikácia je len míľnikom na ceste k dosiahnutiu Programu riadenia kvality svetovej úrovne pre BSCe. V nadchádzajúcich mesiacoch bude vydaných niekoľko nápravných opatrení s cieľom riešiť menšie odchýlky, zistené pri certifikačnom audite. Vytvoria a schvália sa ďalšie SOP, ktoré ešte viac zdokonalia náš program. Certifikačné audity podľa ISO noriem sa stanú v BSCe každoročnou udalosťou. Snahou celej organizácie je používať nový systém manažérstva kvality, ktorý pridá hodnotu a zlepší služby poskytované našim užívateľom.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...