KONTAKT  |    _eng _sk

Business Service Center Europe získalo svoj prvý ISO certifikát
           Pridané: 10.11.2008
Autor: Andrew S. ARMSTRONG, viceprezident BSC - Europe
Kategória: 45/2008

Ďalší krok k zlepšovaniu služieb zákazníkom

Vo štvrtok, 30. októbra, ukončila nezávislá certifikačná spoločnosť TÜV NORD Slovakia hodnotenie organizácie Business Service Center - Europe a udelila BSCe prvý certifikát kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001:2000. Je to veľký úspech manažmentu a zamestnancov BSCe a ďalší krok k zlepšovaniu služieb poskytovaných BSCe a interného riadenia.

Dlhodobým cieľom Business Service Center - Europe, od založenia v roku 2006, bolo vytvoriť v rámci BSCe program riadenia kvality s cieľom získať certifikát kvality podľa normy ISO 9001:2000. BSCe poskytuje činnosti v oblasti informačných technológií a spracovania transakcií pre prevádzky v U. S. Steel Košice (USSK) a U. S. Steel Serbia (USSS) a vystupuje ako regionálna zložka pre oblasť Európy v globálnej organizácii Business Service Center, ktorú vedie viceprezident pre biznis services Services - USSS Gene Trudell. V oblasti informačných technológií zodpovedá BSCe za vývoj a podporu systémov procesného riadenia, výrobu na úrovni závodov, financie, nákup, údržbu, ľudské zdroje, bezpečnosť, dopravu a iné služby. Okrem toho BSCe riadi činnosti infraštruktúry informačného charakteru v USSK a USSS v oblasti hlasovej a dátovej komunikácie, prevádzky pracovných staníc, bezpečnosti informácií, činnosti centra Regional service desk, sieťových operácií a správy databáz.

S uplatňovaním systému manažérstva kvality začalo BSCe v polovici roku 2006. Hodnotili sa rôzne procesy a praktiky v rámci celej organizácie, ktoré sa zjednocovali na regionálnej (a vo väčšine prípadov aj globálnej) úrovni s najlepšími postupmi pre toto priemyselné odvetvie. Vytvorili sa Štandardné prevádzkové postupy (SOP), ktoré popisujú požiadavky procesu a parametre kvality pre všetky kľúčové zodpovednosti BSCe v oblasti informačných technológií. Vznikla koncepcia kvality a vytvorila sa organizácia, v ktorej sa jednotlivcom v rámci BSCe prideľovali špecifické úlohy z oblasti riadenia kvality. Zaviedol sa precízny program nápravných a preventívnych opatrení a nasadil sa nový informačný systém so zámerom formalizovať tieto procesné požiadavky. V spolupráci s audítormi útvaru Riaditeľa QMS a profesionálmi v oblasti kvality z BSC zo Severnej Ameriky, BSCe v priebehu roka 2007 plynule napredovalo v tvorbe pevnej a dôslednej koncepcie kvality.

Začiatkom tohto roka začalo BSCe vykonávať audity internej kvality s cieľom pripraviť sa na certifikáciu podľa ISO normy. Koordinátori kvality z BSCe preverili plnenie požiadaviek SOP a iniciovali úlohy kontinuálneho zlepšovania, potrebné pre konania v zhode s týmito požiadavkami. Tieto aktivity sa v posledných mesiacoch zintenzívnili a do procesu hodnotenia sa zapojil aj útvar Riaditeľa QMS v USSK a audítori z BSC. Identifikovali sa problémy a prijali nápravné opatrenia, a systém CPAR (Corrective/Preventive Action Request System) na realizáciu nápravných opatrení, sa aktívne využíval na usporiadanie a sledovanie zmien potrebných pre lepšie plnenie požiadaviek normy.

V októbri sa BSCe zaviazalo vykonať prvý formálny certifikačný audit podľa ISO normy s nezávislou certifikačnou audítorskou spoločnosťou TÜV NORD (ktorá je zároveň certifikačnou spoločnosťou aj pre prevádzky USSK). Ich snaženie vyvrcholilo v uplynulých dňoch, kedy audítori TÜV NORD ukončili týždenný audit v Košiciach, Smedereve, Šabaci a vydali pre BSCe prvý certifikát podľa normy ISO 9001:2000.

Zásluhu na úspešnom splnení cieľov ISO certifikácie majú všetci zamestnanci BSCe na Slovensku a v Srbsku. Všetky činnosti zastrešovala generálna manažérka pre manažment kapacít Traci L. Vaughanová, manažérka procesov v USSK Katarína Novakovská a vedúca oddelenia v USSS Danijela Ekmečičová.

Certifikácia je len míľnikom na ceste k dosiahnutiu Programu riadenia kvality svetovej úrovne pre BSCe. V nadchádzajúcich mesiacoch bude vydaných niekoľko nápravných opatrení s cieľom riešiť menšie odchýlky, zistené pri certifikačnom audite. Vytvoria a schvália sa ďalšie SOP, ktoré ešte viac zdokonalia náš program. Certifikačné audity podľa ISO noriem sa stanú v BSCe každoročnou udalosťou. Snahou celej organizácie je používať nový systém manažérstva kvality, ktorý pridá hodnotu a zlepší služby poskytované našim užívateľom.

Empty

ODPORÚČAME

21.07.2022
Nedostali ste sa na EXPO do Dubaja? Nevadí, technologické novinky uvidíte aj na FSD.
21.06.2022
Skrášlený útulok vďaka milovníkom zvierat

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...