KONTAKT  |    _eng _sk

Cena mesta Košice maratóncovi Imrichovi Pástorovi
           Pridané: 04.05.2009
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 18/2009

Oslavy Dňa mesta Košice vyvrcholili slávnostným ceremoniálom udeľovania ocenení

Tohtoročné oslavy Dňa mesta Košice vyvrcholili vo štvrtok, 7. mája, v Historickej radnici na Hlavnej ulici slávnostným ceremoniálom udeľovania Cien mesta Košice a Cien primátora mesta Košice jednotlivcom a kolektívom, ktorí sa významne pričinili o šírenie dobrého mena mesta. Ceremoniál odovzdávania cien sa viaže k dátumu udelenia prvej erbovej listiny mestu Košice Ľudovítom Veľkým v roku 1369. Od tejto historickej udalosti uplynulo 7. mája tohto roku už 640 rokov.

Na slávnosti sa zúčastnili poslanci mestského zastupiteľstva, členovia mestskej rady, predstavitelia diplomatických zborov a zastúpení, ako aj významných inštitúcií kraja a mesta. Medzi hosťami bol aj prezident U. S. Steel Košice George F. Babcoke s manželkou Kathleen. Primátor Košíc František Knapík v príhovore vyzdvihol prínos ocenených pre mesto a zdôraznil, že "ich činy sú hodné úcty, osobitým spôsobom obohacujú náš život, patrí im vďaka a obdiv."

Do pamätnej knihy mesta sa aj tohto roku podpísal ďalší z rodiny železiarov. Cenu mesta Košice poslanci mestského zastupiteľstva udelili Imrichovi Pástorovi, zamestnancovi divízneho závodu Energetika, za úspechy, ktoré dosiahol ako amatérsky športovec - vytrvalostný bežec. "Som nesmierne šťastný a dojatý," podelil sa s Oceľou východu o svoje pocity bezprostredne po skončení ceremoniálu. "Cien za športový výkon som preberal už niekoľko, ale s týmto ocenením sa to nedá porovnať. Takmer som sa rozplakal," úprimne dodal sympatický športovec. "Som rád, že je tu so mnou aj maratónska legenda Eugen Pásztor, ktorý bol pre mňa veľkým vzorom a prostredníctvom ktorého som sa k vytrvalostnému behu dostal." K úspechu Imrichovi Pástorovi zablahoželal medzi prvými prezident U. S. Steel Košice George F. Babcoke a radosť z ocenenia s ním zdieľali aj najbližší - mama, manželka, dcéra i kolega z pracoviska.

Cenu mesta Košice získali:
JEDNOTLIVCI

 • Mgr. art. Mária Dravecká
 • Mgr. Emília Dzemjanová, ArtD.
 • Štefan Haberland
 • MUDr. Dušan Kahanec, CSC., in memoriam
 • Július Kánássy
 • Prof. Ing. Dušan Levický, CSc.
 • Imrich Pástor
 • Mgr. art. Jozef Podprocký
 • Mgr. art. Peter Rašev, in memoriam
 • Prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
KOLEKTÍVY
 • Spevácky zbor Csermely
 • Univerzitné pastoračné centrum sv. Košických mučeníkov v Košiciach
 • Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach
Cenu primátora získali:
JEDNOTLIVCI
 • František Balún
 • Štefan Čabala (do roku 2008 zamestnanec U. S. Steel Košice)
 • Mgr. Ľubica Dojčárová
 • Mgr. art. Danica Hanáková
 • Viera Hronská
 • Ing. Branislav Koniar
 • Ladislav Mihók
 • Ing. František Mrva
 • Prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc.
KOLEKTÍVY
 • Klinika pneumológie a ftizeológie FN L. Pasteura a LF UPJŠ Košice
 • Olympijský klub Košice
 • Verejná knižnica J. Bocatia v Košiciach
Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu