KONTAKT  |    _eng _sk

Cena predsedu KSK M. Duľovi
           Pridané: 24.12.2007
Autor: -if-
Kategória: 51/2007

Trinástim jednotlivcom a kolektívom Košického samosprávneho kraja (KSK) odovzdal v pondelok, 17. decembra, na slávnostnom zasadnutí Zastupiteľstva KSK v Kongresovom centre v Rožňave župan KSK Zdenko Trebuľa ceny KSK a ceny a plakety predsedu KSK. Medzi ocenenými bol aj predseda Rady odborov OZ METALURG U. S. Steel Košice Mikuláš Duľa, ktorý si prevzal Cenu predsedu KSK za zásluhy o rozvoj Košického samosprávneho kraja.

Mikuláš Duľa, ako predseda RO OZ M, sa pričinil o rozvoj bezpečnosti práce, predovšetkým o zvyšovanie povedomia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Má osobnú zásluhu na motivácii stoviek zástupcov zamestnancov, ktorí sa aktívne zapojili do tvorby a implementácie programov zameraných na skvalitňovanie pracovného prostredia a uplatňovanie bezpečných pracovných postupov, ale aj do charitatívnych finančných zbierok na nákup zdravotníckej techniky pre špecializované zdravotnícke zariadenia s regionálnou pôsobnosťou. Podporoval aj bezpríspevkové darcovstvo krvi a rozvoj športových aktivít zamestnancov, obyvateľov košického regiónu.

Empty

ODPORÚČAME

17.06.2020
Spoločné prehlásenie výkonných predstaviteľov európskeho oceliarskeho priemyslu
11.06.2020
Hutníci pomohli zdravotníkom i pacientom
06.05.2020
Program Spoločne pre región pomáha lokálnym komunitám
22.04.2020
Nový dodatok ku kolektívnej zmluve v U. S. Steel Košice