Vyhľadávanie:

Cena za prepracovaný systém BOZP

Cena za prepracovaný systém BOZP

Bezpečnosť práce je prioritou aj pre firmy spolupracujúce s U. S. Steel Košice

O tom, že bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci nie je iba prioritou oceliarskej spoločnosti, ale aj kooperujúcich firiem, hovoria výsledky spoločnosti Harsco Metals Slovensko, s.r.o., ktorá pre U. S. Steel Košice zabezpečuje činnosti súvisiace s likvidáciou a spracovaním odpadov. Firma sa môže pochváliť ocenením, ktoré získala pri medzinárodnom hodnotení všetkých spoločností a divízií Harsca. Viac nám o úspechu Košičanov povedal výrobný riaditeľ Harsco Metals Slovensko, s.r.o. Vladimír Mitrík.

"Nášmu košickému závodu sa podarilo získať cenu prezidenta spoločnosti za najviac prepracovaný systém BOZP (Prezidents Zero Award). Tomuto oceneniu predchádzal v závere minulého roka trojdňový audit, počas ktorého naši zamestnanci preukázali štyrom interným audítorom z Veľkej Británie a USA, že v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v ničom nezaostávajú za kolegami zo zahraničných divízií Harsca. Získali sme 83 percent bodov zo 100 možných, pričom potenciál zlepšenia jasne ukazuje, že po splnení viacerých ukazovateľov v oblasti hygieny práce, bezpečnostných inštrukcií a predpisov môže tunajšie Harsco dosiahnuť aj viac bodov. Pri samotnom hodnotení bola podstatná nielen odbornosť zamestnancov a manažmentu, ale aj dodržiavanie bezpečnosti na pracovisku. Za príkladné dodržiavanie pravidiel bezpečnosti na pracoviskách aj touto cestou ďakujeme každému zamestnancovi spoločnosti. V roku 2013 bude košické Harsco hodnotené tiež v rámci tzv. Framework assessmentu (systém hodnotenia). Výsledky budú známe až v roku 2014, nakoľko tím audítorov je tiež zodpovedný za uplatňovanie minimálnych štandardov v iných prevádzkach Harsco po celom svete," informoval manažér firmy.

Pozitívne hodnotenie práce tímu spoločnosti je odrazom postoja tunajšieho vedenia k problematike bezpečnosti. Harsco Metals Slovensko, s.r.o. má zabudovaný systém riadenia QMS, EMS a BOZP podľa noriem ISO 9001, 14001 a OHSAS 18001. Podobne ako naši zamestnanci, riadia sa kardinálnymi pravidlami bezpečnosti, ktoré zhrnuli do ôsmich bodov. "Našou jedinou a najdôležitejšou povinnosťou je postarať sa o to, aby sa každý cítil v práci bezpečne a zachoval si pevné zdravie. V Harsco Metals Slovensko platí, že dodržiavanie pravidiel BOZP je prvoradou podmienkou zamestnanosti. Za ostatných dvadsať rokov sme v súvislosti s výkonom pracovných činností zaznamenali 16 nežiaducich udalostí," konštatoval V. Mitrík. Úzko tiež spolupracujú s U. S. Steel Košice v oblasti dodržiavania predpisov platných v našej firme a používajú aj mnohé osobné ochranné pracovné prostriedky predpísané pre zamestnancov oceliarskej spoločnosti.

Firma investuje aj do moderných prístrojov, ktoré zvyšujú bezpečnosť práce a pocit istoty zamestnancov. "V rámci celosvetového programu spoločnosti sme kúpili dva automatické externé defibrilátory. Vlastníme a využívame prístroj na detekciu siedmich druhov drog, ako aj dva certifikované testery na alkohol. V rámci havarijnej pripravenosti, preventívnej činnosti i v rámci dodržiavania Kardinálnych pravidiel USSK, vlastníme termokameru UCF 9000, ktorá okrem štandardných režimov umožňuje vyhľadávať aj osoby, zisťovať hladiny kvapaliny v nádrži a pomocou nočného videnia poskytuje reálny pohľad na pracovisko. Pre prípadné zhodnotenie stavu atmosféry v uzavretom priestore Harsco v minulom roku zakúpilo taktiež viacplynový detektor a v spolupráci s útvarom bezpečnosti práce USSK sme viac ako 30 našich zamestnancov vyškolili na posudzovanie a vstup do uzavretých priestorov. V pravidelných intervaloch vzdelávame a zvyšujeme odbornú spôsobilosť zamestnancov, ktorí sú vyškolení poskytnúť predlekársku prvú pomoc na všetkých pracoviskách spoločnosti," vyjadril sa výrobný riaditeľ.

A aké ďalšie zlepšenia plánujú do budúcnosti? "Čaká nás audit v rámci programu Fatality prevention program (preventívny program zameraný na predchádzanie nehôd s následkom smrti). Ďalšou významnou aktivitou bude zavedenie nového tréningového programu pre Hot Work (horúca práca). Týkať sa bude operátorov zariadení, ktoré môžu byť zdrojom požiaru. Tréningy plánujeme realizovať v tomto roku. V budúcom roku chceme tiež zaviesť automatizovaný zber informácií o skoronehodách prostredníctvom systému EMEX."

Spoločnosť Harsco Corporation je registrovaná na newyorskej burze (NYSE:HSC), sídlo má v meste Camp Hill v Pensylvánii v USA. Je to celosvetovo pôsobiaca spoločnosť v štyroch oblastiach: Harsco Metals&Minerals, Harsco Infrastructure, Harsco Rail a Harsco Industrial. Pôsobí v 40 krajinách sveta a má viac ako 400 centier. Harsco Metals Slovensko, s.r.o. (do septembra roku 2009 MultiServ Slovensko, s.r.o.) pôsobí v areáli U. S. Steel Košice v oblasti služieb spracovania metalurgických odpadov a servisných činností pre metalurgický priemysel od roku 1993. Hlavnou činnosťou firmy pre oceliarsku spoločnosť je odvoz a spracovanie oceliarskej trosky na vratné produkty, ktoré sú súčasťou kovonosnej vsádzky pre divízny závod Oceliareň, vŕtanie odpichových otvorov a čistenie hrdiel konvertorov, búranie výmuroviek konvertorov, výroba brikiet, mikropeliet, zmesi na výrobu cementu, prevoz prachu a spracovanie environmentálnej záťaže odvalu, ktorý je situovaný mimo areálu U. S. Steel Košice. Spoločnosť tvorí päť závodov - Závod servisných činností, Závod spracovania trosky, Závod briketizácie, peletizácie a výroby cementačnej zmesi, Závod halda a Závod údržba.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...