KONTAKT  |    _eng _sk

Ceny mesta a primátora Košíc významným osobnostiam
           Pridané: 10.05.2004
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 19/2004
Ceny mesta
Medzi hosťami, ktorí sa zúčastnili slávnosti udeľovania ocenenia mesta a primátora za rok 2004, sa zúčastnil i viceprezident U. S. Steel Košice pre personalistiku a organizáciu Martin Pitorák. Po jeho ľavici rektor TU v Košiciach Juraj Sinay a riaditeľ Nemocnice Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Juraj Vančík.

Vyvrcholením osláv Dňa mesta Košice sú každoročne udeľované ceny mesta Košice a primátora za rok 2004. Deje sa tak v deň udelenia prvej erbovej listiny mestu Košice kráľom Ľudovítom Veľkým. Tohto roku sme si 7. mája pripomenuli šesťstotridsiate piate výročie tejto významnej udalosti. V európskom kontexte to bola totiž prvá listina udelená mestu ako právnickej osobe. Dovtedy mali právo získať erb iba fyzické osoby, šľachtici.

Primátor mesta Zdenko Trebuľa počas slávnostného ceremoniálu pred historickou budovou mestskej radnice na Hlavnej ulici odovzdal Ceny mesta desiatim jednotlivcom a trom kolektívom, Ceny primátora pätnástim jednotlivcom a trom kolektívom a Plakety primátora ôsmim jednotlivcom.

Cenu mesta Košice si prevzali Prof. Juraj Bartusz, akademický sochár, za výrazný podiel na rozvoji kultúry a kultúrneho povedomia v Košiciach, pomoc a podporu pri zriadení Fakulty umení Technickej university v Košiciach a za vynikajúcu umeleckú a pedagogickú činnosť reprezentujúcu mesto na Slovensku a v zahraničí. Pri príležitosti životného jubilea 80 rokov a za dlhoročnú reprezentáciu mesta, regiónu i Slovenska vo futbale a za osobný prínos k rozvoju športu Mestské zastupiteľstvo v Košiciach udelilo Cenu mesta Košice Miloslavovi Dankovi, bývalému športovcovi, známemu futbalistovi. Oceneným bol Ľudovít Feld, in memoriam, pri príležitosti 100. výročia narodenia za celoživotné dielo a grafické techniky, znázorňujúce Košice a východné Slovensko, ktoré sú trvalým vkladom do histórie umeleckej tvorby aj v celosvetovom meradle. Za dlhoročný významný podiel na obrazovom stvárňovaní mesta Košice a jeho propagovaní prostredníctvom publikačnej, fotografickej a výstavníckej činnosti doma i v zahraničí ocenenie prevzal profesionálny fotograf Alexander Jiroušek.

Ocenená bola i Alžbeta Kiššidayová, sestra predstavená košickej komunity Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, za dlhoročné kresťanské, charitatívne a organizačné pôsobenie v povolaní dcéry kresťanskej lásky na poste predstavenej a za iniciovanie, dlhoročný rozvoj a organizovanie humanitárnej pomoci chorým, seniorom, deťom a sociálne slabším rodinám i bezdomovcom z radov obyvateľov mesta Košice. Za vynikajúcu reprezentáciu mesta Košice a Slovenskej republiky na vrcholných podujatiach v kulturistike a zisk už tretej zlatej medaily na majstrovstvách sveta si Cenu mesta Košice prevzal kulturista Igor Kočiš. Za mimoriadny podiel na rozvoji školstva, kultúry i náboženského života v Košiciach udelilo mestské zastupiteľstvo cenu mesta Mgr. Pavlovi Kušnírovi, in memoriam. Prof. MUDr. Michal Pichanič, DrSc. prevzal cenu za významný podiel na rozvoji medicíny v odbore ušno - nosno - krčnom a za výchovu množstva odborníkov pôsobiacich v zdravotníckych zariadeniach v našom regióne i v zahraničí.

Za rozsiahle umelecké dielo, ktoré je významnou súčasťou novodobého slovenského sochárstva a vytváranie neopakovateľného obrazu mesta Košice cenu mesta prevzal Arpád Račko, akademický sochár. Výtvarník Vojtech Seliga bol ocenený za celoživotné výtvarné dielo, ktoré vyjadruje úzku spätosť s východoslovenskou krajinou, za položenie základov stredného umeleckého školstva v Košiciach a hlboký osobný prínos v pedagogickej praxi. Za kolektív Košického biskupstva, ktorému udelilo mesto cenu za rozvoj vzdelania, kultúry, sociálno-charitatívnu činnosť, duchovnú a mravnú obrodu obyvateľov regiónu, za starostlivosť o sakrálne kultúrne pamiatky a za šírenie ekumenizmu, prevzal cenu arcibiskup Vojtech Tkáč. Cenu mesta Košice získala Špeciálna škola pre telesne postihnutých na Opatovskej 97 v Košiciach za vynikajúce výchovno - vzdelávacie výsledky telesne postihnutých žiakov školy, profesionálny a súčasne etický a humánny prístup pedagógov a ostatných zamestnancov k žiakom, za bohatú a zaujímavú mimoškolskú činnosť a prezentáciu školy a mesta Košice.

Medzi ocenenými kolektívmi bol i folklórny súbor Železiar a detský folklórny súbor Železiarik k 40. a 30. výročiu založenia. Obidva súbory dlhoročne reprezentujú Košice, dosahujú vynikajúce umelecké výsledky, uchovávajú a šíria slovenskú ľudovú kultúru a formujú mladú generáciu k poznaniu národných tradícií a úcte k nim.

Cenu primátora mesta Košice udelil primátor zdravotnej sestre Oľge Adámkovej, geológovi - mineralógovi RNDr. Rudolfovi Ďuďovi, CSc., dlhoročnej bezpríspevkovej darkyni krvi Anne Džubikovej, prvej profesorke chirurgie v dejinách slovenskej medicíny prof. MUDr. Márii Frankovičovej, PhD., za rozvoj mikrochirurgie a cievnej chirurgie vo vs.regióne, prorektorovi TU v Košiciach Dr.h.c. prof. Ing. Karolovi Floriánovi, DrSc., plukovníkovi vo výsluhovom dôchodku JUDr. Antonovi Gáborovi, Milanovi Godlovi za výraznú umeleckú reprezentáciu mesta Košice, jeho kultúry a kultúry Rómov na domácich a zahraničných scénach, primárovi oddelenia pre choroby ušné, nosné a krčné LVN v Košiciach plk. MUDr. Milanovi Husťákovi, prednostovi Psychiatrickej kliniky Prof. MUDr. Jozefovi Kafkovi, DrSc., riaditeľovi Štátnej filharmónie Košice Mgr. Art. Júliusovi Kleinovi, herečke Dane Košickej, trénerovi futbalistov Jozefovi Kožárikovi, Alexandrovi Laskovskému, in memoriam za celoživotné pôsobenie v oblasti športu, Mgr. Helene Miškufovej, prvej predsedníčke Českého spolku na Slovensku, zakladateľke a šéfredaktorke mesačníka Česká beseda, vodičovi mestskej hromadnej dopravy Štefanovi Plajdičkovi, Sláčikovému orchestru Musica Iuvenalis, Gymnáziu na Poštovej 9 v Košiciach, folklórnemu súboru Borievka, dirigentovi Igorovi Dohovičovi a športovému komentátorovi PhDr. Jozefovi Jarkovskému.

Plaketu primátora mesta Košice udelil primátor Margite Klímovej, Jaroslavovi Kozákovi, Vladimírovi Mezencevovi, Jánovi Michalkovi, Jánovi Novotnému a Františkovi Olejníkovi.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu