Vyhľadávanie:

Chudoba na Slovensku rastie

Chudoba na Slovensku rastie

Spoločnosť U. S. Steel Košice pomáha ľuďom v núdzi aj prostredníctvom Gréckokatolíckej eparchiálnej charity

Pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi, nie je železiarom cudzia. Svoju solidaritu vyjadrujú pravidelne prostredníctvom rôznych finančných zbierok, zbierok šatstva či jedla, ale aj dobrovoľníckymi aktivitami. Spolupracujú tiež s charitatívnymi organizáciami. Jednou z nich je aj Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice, s ktorou U. S. Steel Košice udržiava kontakty od roku 2005.

"Veľmi oceňujeme, že sa vaša firma venuje i sociálnej oblasti," uviedla na margo spolupráce koordinátorka sociálno-zdravotných služieb Anna Ivanková. "Bohužiaľ, situácia na Slovensku sa z roka na rok zhoršuje. Spoločnosť sa viac polarizuje na bohatých a chudobných. Pred siedmimi rokmi sme sa skôr zameriavali na zdravotnú pomoc, v súčasnosti riešime v rodinách predovšetkým existenčné problémy. V tomto roku sme peniaze z U. S. Steel Košice využili jednak na nákup zdravotných pomôcok pre postihnuté deti zo sociálne slabých rodín, ale taktiež na financovanie liečebných procedúr v Piešťanoch. Okrem toho sme deťom z viacpočetných rodín prispeli na pobyt v letných táboroch."

Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice pôsobí v našom regióne už od roku 2001. Svoju činnosť vykonáva nielen v Košiciach, ale aj na Zemplíne. V Michalovciach má zriadené centrum ADOS Charitas, ktoré sa zaoberá sociálno-zdravotnou činnosťou. "Naši pracovníci poskytujú zdravotnú pomoc predovšetkým starším klientom, ktorí majú sťažený prístup k lekárskej starostlivosti. Michalovské centrum však poskytuje svoje služby aj ľuďom v núdzi. Napríklad ak potrebujú oblečenie, jedlo, či pomoc s vybavením rôznych žiadostí," vysvetlila A. Ivanková.

Podobné služby poskytuje Gréckokatolícka eparchiálna charita i v Košiciach. Jej sociálno-charitatívne centrum sídli na Dominikánskom námestí.

Terénni ošetrovatelia spoločne s dobrovoľníkmi navštevujú v našom meste vyše 25 klientov, ktorí potrebujú zdravotnú pomoc. Ako pripomenula A. Ivanková, sú medzi nimi i bývalí zamestnanci U. S. Steel Košice.

Gro však tvoria rodiny v núdzi. V dnešných časoch im pomáhajú hlavne prežiť. A to prostredníctvom priamej finančnej pomoci, či prostredníctvom rôznych zbierok, ktoré Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice pravidelne vyhlasuje. Predovšetkým pred začiatkom školského roka. Dobrí ľudia darujú deťom z takýchto rodín nielen oblečenie, ale aj školské potreby. Nosia však i jedlo, či rôzne zariadenia do domácnosti. Len minulý rok týmto spôsobom pomohli vyše tristo rodinám.

Gréckokatolícka eparchiálna charita úspešne spolupracuje aj s Arcidiecéznou charitou Košice. Oslovujú ich najmä v prípadoch, ak pomáhajú rodinám, ktoré prišli o strechu nad hlavou a potrebujú núdzovo riešiť svoje bývanie.

O svojich aktivitách Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice informuje aj na internete. Všetky novinky a aktuálne termíny vyhlásených zbierok nájdete na stránke www.charita.grkatke.sk.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...