Vyhľadávanie:

Cieľom je meniť odpad na využiteľný materiál

Cieľom je meniť odpad na využiteľný materiál

Dnes bola v areáli haldového hospodárstva spoločnosti U. S. Steel Košice s.r.o. oficiálne predstavená nová stabilizačná linka, ktorá prispeje k ochrane životného prostredia zhodnotením a úpravou odpadov z hutníckej prvovýroby. Investícia spoločnosti Environcentrum, s.r.o., ktorá je dlhoročným partnerom oceliarní pri spracovaní hutníckych odpadov, predstavuje ďalší krok k zníženiu množstva nebezpečných odpadov skládkovaných na halde.

Linka na zhodnotenie a úpravu odpadov je tvorená zariadeniami, v ktorých dochádza k stabilizácii odpadov úpravou ich fyzikálno-chemických vlastností. Postup pozostáva predovšetkým z premiešavania jednotlivých odpadov navzájom, prípadne dopĺňania aditív a pojív tak, aby po ich zreagovaní nedochádzalo k vyplavovaniu škodlivín. K linke budú odpady dovážané v uzavretých kontajneroch, prípadne v cisternách a plnené do zásobníkov pneumaticky. Účelom celej prevádzky  je znižovať alebo odstraňovať nebezpečné vlastnosti odpadov a optimalizovať nakladanie s nimi stabilizáciou, ktorá patrí medzi BAT technológie.

„Premiešaním hutníckych kalov a prachov s ďalšími materiálmi podľa vypočítaných receptúr dosiahneme také fyzikálno-chemické väzby, ktoré znížia negatívny dopad takto stabilizovaného odpadu na životné prostredie,“ hovorí konateľ Environcentra Peter Sekula. Výsledkom bude tuhý produkt, ktorý svojimi vlastnosťami zásadným spôsobom znižuje vylúhovanie škodlivín z odpadu.

Výstavba linky s investíciou 2 milióny eur začala na jeseň 2021. Stabilizačné silá a kóje dopĺňa dekontaminačná plocha pre odpady obsahujúce organické látky, ktoré sa neutralizujú pôsobením vzduchu a baktérií. Linku bude počas dennej jednozmennej prevádzky obsluhovať celkovo 9 nových zamestnancov Environcentra.

Generálny manažér pre environment U. S. Steel Košice Miloš Fodor víta ďalší krok pri zabezpečovaní legislatívnych požiadaviek na zneškodňovanie odpadov. „Stabilizáciou odpadov zabezpečíme zníženie ich nebezpečných vlastností. Dôležitým benefitom bude aj zníženie prašnosti pri nakladaní s odpadmi. Naším cieľom je však nájsť také riešenia, ktoré zo stabilizovaného odpadu urobia ďalej využiteľný materiál, ktorý nebude končiť na skládke.“

Kontakt:

Ján Bača, hovorca, U. S. Steel Košice, s.r.o., tel.: +421 55 673 4618, jbaca@sk.uss.com

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...