KONTAKT  |    _eng _sk

Čo je to program obnovy dediny
           Pridané: 26.07.2004
Autor: Pripravila: Kamila DEMKOVÁ, Foto: autorka,, Martina HEGEDÜŠOVÁ, a Jana ŠLOSÁROVÁ
Kategória: 30/2004

Obce Slovenska, ale aj košického regiónu, aktívne skvalitňujú životné podmienky na vidieku

Prezentacia
Všetko o programe obnovy dediny sa zástupcovia samospráv dozvedeli na podujatí vo Valalikoch, ktoré zorganizovali Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum environmentálnej regionalizácie Košice, Košický samosprávny kraj a Združenie obcí mikroregiónu Hornád.

Ešte pred prázdninami sa vo Valalikoch uskutočnila jedna zaujímavá akcia pod názvom Valaly & Valaliky. Zúčastnili sa jej starostovia obcí z košického regiónu a zástupcovia samospráv, aby si vymenili skúsenosti pri rozvoji dediny.

Hlavným problém pri zlepšovaní podmienok v obciach sú chýbajúce peniaze. O problémoch pri ich zháňaní na rozvoj infraštruktúry, ciest, komunikácií, pri budovaní a rekonštrukcii obecných objektov možno počuť na každom fóre, na ktorom sa starostovia stretávajú. Preto sú predstavitelia obecných samospráv vďační za každú pomocnú ruku, pretože rozvoj obcí, ako to na spomínanom podujatí konštatovali aj predseda Košického samosprávneho kraja Rudolf Bauer a štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Peter Stanko, prináša so sebou aj zvyšovanie úrovne životných podmienok a znižovanie nezamestnanosti, čo je v prípade košického regiónu zvlášť aktuálne.

Na Slovensku sa už od roku 1998 realizuje program obnovy dediny. Za päť rokov sa do programu zapojilo 1786 obcí a 113 mikroregiónov, teda 65 percent obcí Slovenska. V Košickom kraji máme 417 obcí, v ktorých žije 320 tisíc obyvateľov. Dosť veľký počet na to, aby im všetci zainteresovaní v tejto problematike venovali pozornosť.

Program obnovy dediny na Slovensku je otvorený, dynamický a rozvojový proces, v rámci ktorého samospráva a občania dediny (prípadne mikroregiónu) za pomoci odborníkov a štátu a v spolupráci s miestnymi podnikateľmi realizujú rôzne aktivity, ktoré prispievajú k zlepšeniu a skrášleniu životného prostredia a trvale zvyšujú štandard života na dedine, vrátane zachovania jeho špecifík.

Obce v košickom regióne nespia a nečakajú len na pomoc iných. Potvrdilo to aj podujatie vo Valalikoch, kde sa s úspechmi pri zveľaďovaní obcí prezentovali starostovia z Brdárky, Hažína, Mokraniec, ale i z hostiteľkej obce Valaliky, ktorej starosta Milan Tóth je zároveň aj predsedom mikroregiónu Hornád. Ako sa ukázalo, mnohé projekty sa dajú realizovať aj bez veľkých finančných investícií, najmä ak sa do procesu zveľaďovania obce popri predstaviteľoch samospráv zapoja aj samotní občania.

Program má aj svoju súťaž - Dedina roka. V roku 2003 v rámci košického regiónu v tejto súťaži najlepšie obstáli Smižany, Malý Kamenec, Dvorianky, Lúčka a Rejdová, ktorej zástupcovia prezentovali ako oni obnovujú svoju obec a prečo sa vlastne zapojili do súťaže.

Samozrejme, vo Valalikoch sa hovorilo aj o tom, kde na obnovu dediny zobrať peniaze, ako vypracovať a realizovať projekt, aby bol úspešný.

Na rozvoj dediny možno získať finančné zdroje z fondov EÚ. Pomôcť môžu aj sponzori, i samotní obyvatelia obce. Pomoc obciam patrí aj medzi dôležité priority v spoločnosti U. S. Steel Košice. Práve v rámci tejto pomoci nedávno zorganizovala naša firma workshopy pre zástupcov samospráv košického regiónu. Samozrejmá je finančná a materiálová pomoc zo strany USSK.


Zastavka
Tak takéto upravené autobusové zastávky majú vo Valalikoch. Zároveň všetky chodníky popri hlavnej dopravnej tepne v obci sú vydláždené zámkovou dlažbou. Aj tie si obyvatelia spolu so samosprávou urobili svojpomocne.
Vo Valalikoch čoraz krajšie

Hostiteľom zástupcov samospráv na podujatí o obnove dediny boli Valaliky. Už tretie volebné obdobie je starostom Milan Tóth, ktorý za tie roky pri vedení obce získal cenné skúsenosti. Pod jeho vedením sa vo Valalikoch urobili mnohé úpravy v estetizácii a modernizácii obce. "Ale v dedine máme rozvinuté aj viaceré kultúrne aktivity. Už na začiatku roka tradične organizujeme fašiangové plesy, veľmi obľúbené sú Dni obce, kde v prvý deň celá obec športuje, len tento rok sa do rôznych súťaží zapojilo 350 obyvateľov. Šport spájame aj s kultúrnymi podujatiami - na ktorých sa okrem profesionálnych súborov na slávnostnom večere predstavujú so svojimi záľubami mnohí obyvatelia obce - a niekedy až tu zistíme, čo sa v nich skrýva, aké majú umelecké sklony. Tak sme objavili aj talenty, o ktorých sme sa až neskôr dozvedeli, že sa zapojili aj do súťaže U. S. Steel Talent Night."

Vo Valalikoch nedávno zmodernizovali miestne vodné pramene, ktoré boli doteraz zanedbané. Predtým boli predmetom neustálej kritiky, a tak si na miestnom úrade povedali, urobme to tak, aby odteraz boli predmetom chvály. A podarilo sa im to.

Ako povedal starosta pre Oceľ východu, veľmi si pri svojich aktivitách cenia pomoc U. S. Steel Košice. Zvlášť ústretovosť zo strany našej firmy, pretože, čo je pre Valaličanov zvlášť sympatické, U. S. Steel Košice sama prichádza s návrhmi, či netreba v niečom ich obci pomôcť. Nielen Valalikom, ale aj ďalším obciam, ktoré sú spolu s Valalikmi členmi mikroregiónu Hornád. Aj tu majú veľké plány. Po vybudovaní cyklotrasy za pomoci USSK, turistických chodníkov, pracujú aj na historických chodníkoch, v ktorých je písomne spracovaná história obcí združených v mikroregióne Hornád. Na rad príde kanalizácia, ktorú by chceli spoločne realizovať všetky zainteresované obce.


Obce majú podporu štátu

Program obnovy dediny Slovenska riadi Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. O jeho poslaní Oceľ východu informoval štátny tajomník Peter Stanko:

"Za šesť rokov existencie programu sme sa presvedčili o opodstatnenosti projektov technickej a environmentálnej infraštruktúry v obciach. Veľký prínos prináša aj v oblasti vzdelávacích, či prezentačných akcií. V každom prípade program obnovy dediny má budúcnosť a v súčasnosti má zo strany ministerstva životného prostredia aj zábezpeku po ekonomickej stránke. Tak v Košickom kraji, ale aj v ostatných krajoch Slovenska, máme v pláne množstvo projektov, ktoré skvalitnia život na dedine. Ešte v minulom roku sa diskutovalo, komu budú vlastne patriť kompetencie v tomto programe a jednoznačne sa rozhodlo, že ostanú v pôsobnosti nášho ministerstva. Z našej strany máme záujem program naďalej aktívne rozvíjať. Chceme pokračovať v súťaži Dedina roka, momentálne vyhodnocujeme aktivity prihlásených obcí a prebieha i rozdeľovací proces financií na jednotlivé projekty."
Empty

ODPORÚČAME

21.07.2022
Nedostali ste sa na EXPO do Dubaja? Nevadí, technologické novinky uvidíte aj na FSD.
21.06.2022
Skrášlený útulok vďaka milovníkom zvierat
20.06.2022
Do Botanickej záhrady UPJŠ prinášame viditeľné zmeny
17.06.2022
V U. S. Steele dnes tiekla krv

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...