Vyhľadávanie:

Ďakujeme za pomoc USSK

Ďakujeme za pomoc USSK

Rok 2007 viac ako iný čas je príležitosťou zamyslieť sa nad hodnotami a významom našich skutkov. Zároveň je to príležitosť vyjadriť obdiv a uznanie za skutky, ktoré v období komercie a konzumu poukazujú na trvalé hodnoty bytia spoločnosti. Pocit solidarity, sociálneho cítenia a humanizmu nie je o dávaní, ale o pomoci tým, ktorí to potrebujú pri svojom úsilí byť, prežiť, rozvíjať sa a spolupracovať.

Mám tú česť, ako účastník akcií, sledovať, aké subjekty a aktivity U. S. Steel Košice podporuje. Väčšinou sú to detské domovy, nemocnice, nákup techniky pre zdravotnícke zariadenia, mimoškolská záujmová činnosť mladých alebo iné. Vždy sú to však zmysluplné a užitočné aktivity napomáhajúce úsiliu iných.

Medzi takéto inštitúcie patrí aj naša Stredná priemyselná škola hutnícka v Košiciach na Alejovej ulici. Vyjadrujeme poďakovanie prezidentovi Davidovi H. Lohrovi, členom vedenia spoločnosti a všetkým zamestnancom podniku U. S. Steel Košice.

V mene našej školy a žiakov ďakujem všetkým za morálnu pomoc, spoluprácu v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti, činnosti v občianskom združení Hutník a pri rozvíjaní kvality štúdia v našej škole. S radosťou sme vítali účasť pracovníkov podniku na odborných a spoločenských akciách školy. Sme vďační prezidentovi Davidovi H. Lohrovi za jeho veľkorysosť a solidaritu pri poskytovaní finančnej podpory pre zabezpečenie podmienok na všestranný rozvoj osobnosti našich žiakov.

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...