KONTAKT  |    _eng _sk

Dcérske spoločnosti investujú do modernizácie
           Pridané: 21.07.2008
Autor: Marián HUTŇAN
Kategória: 29/2008

Investície za niekoľko desiatok miliónov korún pripravujú v tomto roku dcérske spoločnosti U. S. Steel Košice. Ich cieľom je modernizácia výroby a skvalitnenie životného prostredia. Riaditeľ pre koordináciu vedených spoločností Miroslav Majerčák v tejto súvislosti pre Oceľ východu konkretizoval investičné akcie v spoločnostiach Refrako, U. S. Steel Košice-Labortest a Reliningserv.

V spoločnosti Refrako, s.r.o. predpokladajú použiť na 2. etapu inštalácie linky na prípravu zmesí približne 20 miliónov korún, čo, spolu s realizáciou 1. etapy v minulom roku, pomôže firme udržať krok s konkurenciou v oblasti kvality výrobkov, rýchlosti výroby a aj z hľadiska ochrany životného prostredia. "Linka má päť častí: navažovaciu linku, časť na miešanie žiarobetónových zmesí a hmôt, navažovanie voľne ložných surovín, valčekovú trať a baliareň žiarobetónov a hmôt," priblížil M. Majerčák. Po minuloročných investíciách vo výške 200 tisíc korún vynaložia na 2. etapu inštalácie horizontálneho istiaceho systému v Refraku takmer 800 tisíc korún.

"Horizontálny istiaci systém je bezpodmienečnou potrebou každého prevádzkovateľa zdvíhacích zariadení. V Závode na výrobu magnéziových výrobkov, v závode Šamotáreň a v prevádzke Údržba sme zabezpečili 20 žeriavových dráh. Tieto istiace systémy majú zabezpečiť bezpečnú prácu žeriavnikov a údržbárov žeriavových dráh," zdôraznil technický manažér Refraka Vladimír Chudý.

V spoločnosti U. S. Steel Košice-Labortest, s.r.o., vsadili na modernizáciu prístrojového vybavenia. Za približne dva milióny korún kúpili v tomto roku analyzátor uhlíka a síry. Prístroj Leco CS 230 budú používať na stanovovanie množstva uhlíka a síry v tavných vzorkách, práškových materiáloch pre vysoké pece a ekológiu, čo je podľa riaditeľa spoločnosti U. S. Steel Košice-Labortest Ladislava Rožeka dôležité najmä pri vákuovaných oceliach, ale aj pri troskách. Pripomenul, že pri stanovení nízkych obsahov uhlíka sa znížil pracovný rozsah pod 0,001 percenta. Kým na starom prístroji stanovovali síru len do rozsahu 0,5 percenta, nový Leco CS 230 im umožní stanoviť obsah síry do 3,5 percenta. Ďalšie takmer dva milióny korún použili na elementárny analyzátor Leco TruSpec CHN na stanovovanie uhlíka, vodíka a dusíka. Zabezpečujú si ním kvalitnejší elementárny rozbor tuhých palív (čierne energetické uhlie).

V spoločnosti Reliningserv, s.r.o., už niekoľko mesiacov používajú modernejší automatizovaný systém riadenia sušenia panví. "Investícia za takmer tri milióny korún nám od mája tohto roku výrazne skvalitňuje vysušovanie panví a zvyšuje bezpečnosť pri práci. Riadenie piatich pracovísk je sústredené v riadiacom systéme Simatic, ktorý nahrádza terajšie regulátory. Každé pracovisko je vybavené samostatnými detektormi nebezpečných plynov pre prípad nebezpečnej koncentrácie. Súčasťou systému je výstup na PC s vizualizáciou stavu na jednotlivých panvách a s informáciami o časoch, teplotách, atď.," špecifikoval obchodný riaditeľ Reliningservu Peter Bílek. Dodal, že v prípade limitného hlásenia nebezpečnej koncentrácie PC vydá povel na uzavretie prívodu vykurovacieho plynu, prípadne aj vzduchu, a spustí sa akustická aj optická signalizácia priamo na horákovom stanovišti. "Touto komplexnou úpravou horákových stanovíšť a riadenia vysušovania sa minimalizovali bezpečnostné riziká pri sušení," uzavrel P. Bílek.

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá