KONTAKT  |    _eng _sk

Dobré projekty dostanú príležitosť. Ako v Rubikone...
           Pridané: 14.09.2009
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 37/2009

Prečo sa oplatí zapojiť do grantového programu Spoločne pre región

"Grantový program Spoločne pre región bol pre našu komunitu veľkou výzvou a pomocou. Prostredníctvom neho sa nám podarilo realizovať naše myšlienky a plány, ktoré by sme inak nemohli tak skoro uskutočniť. Problematika našej komunity sa tak dostala do povedomia verejnosti a my sme mohli pre naše autistické deti zorganizovať počas tohtoročných prázdnin Letný tábor remesiel, v ktorom mali príležitosť rozvíjať svoje zručnosti pri tkaní, vyšívaní, pri hrnčiarskom stole, ručnom modelovaní a maľovaní. A zároveň ukázať, čo v nich je a čo dokážu, ak sa im podá pomocná ruka," vraví Iveta Petíková, výskumníčka a vývojárka z Výskumu USSE, ktorá vlani spolu s ďalšími kolegami z košickej oceliarne požiadala o grant. Zámer viacerých spoluautorov výberovú komisiu presvedčil a tak nič nebránilo tomu, aby sa do jeho realizácie pustili.

Do projektu, ozrejmuje Iveta Petíková, sa zapojili rodičia detí a ich rodinní príslušníci, asistenti, pedagogickí pracovníci, personál Autistického centra Rubikon, dobrovoľníci a rovnako aj zamestnanci U. S. Steel Košice. "Pomáhali pri integrácii našich detí do bežnej zdravej populácie, prekonávaní bariér, upevňovaní medziľudských vzťahov. Poukázali na to, že aj takto postihnutí ľudia, ak im niekto pomôže, vedia plnohodnotne prežívať voľný čas." Dodáva tiež, že im projekt pomohol zabezpečiť aj pracovné pomôcky, ktoré môžu ďalej využívať pri výučbe počas školského roka na rozvíjanie motoriky a zručnosti klientov Rubikonu.

Bližšie informácie o novom ročníku Grantového programu spoločne pre región, na ktorom participujú U. S. SteelKošice a Karpatská nadácia, ako aj formulár žiadosti, nájdete na www.usske. sk alebo www.karpatskanadacia.sk v sekcii programy.

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá