Vyhľadávanie:

Dobre využité tri hodiny

Dobre využité tri hodiny

Určite sa aj na vašom pracovisku stretáva viacero generácií s rôznymi skúsenosťami, hodnotami a pracovnými štýlmi. Generácia Z, narodená v rokoch 1997 až 2012, ktorá nezažila život pred príchodom internetu, prispieva k tejto rôznorodosti. Gen Z alebo digitálni nomádi vyrástli výlučne v dobe digitálnej a do firiem prinášajú nové očakávania a požiadavky. Pre firmy to predstavuje výzvu, ale aj príležitosť pritiahnuť a udžať si týchto mladých ľudí. Posledné roky si zamestnávatelia a aj zamestnanci často kladú otázku, ako spojiť viaceré generácie na jednom pracovisku.

Aj to bolo témou série trojhodinových interaktívnych workshopov Ako pracovať s generáciou Z 
a Ako si udržiavať dobré vzťahy na pracovisku, ktoré zrealizoval útvar Vzdelávanie a rozvoj
v priebehu minulého týždňa. Workshopy boli určené najmä novo-vymenovaným majstrom, teda majstrom, ktorí boli do funkcie menovaní v posledných dvoch rokoch.

Oba workshopy viedla PhDr. Lucia Vargová Ištvániková PhD., psychologička, lektorka
a zakladateľka Centra osobného rozvoja detí a dospelých. Pozornosť účastníkov zamerala na to, ako sa vyhýbať konfliktom spôsobených medzigeneračnými rozdielmi a ako budovať efektívnu spoluprácu, ktorá by viedla k spokojnosti všetkých strán. Účastníci sa o jednotlivých generáciách dozvedeli viac:

  • aké vlastnosti, očakávania a postoje majú spoločné,
  • v čom sa líšia,
  • čo očakávajú od kolegov, nadriadených a zamestnávateľa,
  • v čom sa môžu navzájom inšpirovať.

O náročných situáciách na pracovisku, správnych slovách a zvládaní vlastných emócií sa hovorilo na workshope Ako si udržiavať dobré vzťahy na pracovisku.  Zúčastnení získali nové pohľady, návody a stratégie na:

  • predchádzanie a prevenciu náročných medziľudských situácií,
  • riešenie konfliktných situácií,
  • udržiavanie a skvalitňovanie medziľudských vzťahov.

Podľa spätnej väzby sa zdá, že workshopy splnili svoj účel.

„Workshop naplnil moje predstavy. Informácie, ktoré sme získali od Lucie boli nanajvýš poučné a každá z nich bola aplikovateľná. Čo sa týka mňa, zobral som si z toho veľa a prehodnotil som zopár vecí, ktoré potrebujem zmeniť pri výkone mojej práce. Takéto stretnutia by mohli byť častejšie,“ zhodnotil Denis Liško, majster opráv uzlov valcovní.

Dušan Ivanišin, vedúci prevádzky Príprava výroby, sa vyjadril:
„Prijal by som dlhšie školenie, školené témy boli veľmi zaujímavé a do budúcna použiteľné. Ak by to šlo, školenie(a) by som rozšíril o témy ako výber zamestnancov atď.“

Podobné workshopy plánuje útvar Vzdelávanie a rozvoj organizovať aj v budúcnosti.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...