Vyhľadávanie:

Dôležité je mať prácu a pevné zdravie, želajú si hutníci

Dôležité je mať prácu a pevné zdravie, želajú si hutníci

Topmanažéri spoločnosti na Silvestra medzi hutníkmi

Kým sa väčšina ľudí chystala na Silvestra oslavovať príchod nového roka, o nočný chod fabriky sa pri koksárenských batériách, vysokých peciach, konvertoroch, turbogenerátoroch, valcovacích tratiach a v dielňach starali stovky našich kolegov. Stisnúť ruku do nočnej silvestrovskej šichty prichádzajúcim hutníkom i tým, ktorým sa popoludňajšia zmena práve končila, potešiť ich sladkou čokoládou, poďakovať im za doterajšiu robotu a zaželať v novom roku všetko dobré, veľa rodinnej pohody, šťastia, zdravia a bezpečnú prácu prišli do vestibulu hlavnej vrátnice krátko po dvadsiatej prvej hodine, ako sa už stalo tradíciou, top manažéri spoločnosti. Spolu s prezidentom spoločnosti U. S. Steel Košice Georgeom F. Babcokom a hosťom - primátorom mesta Košice Richardom Rašim, došli aj viceprezidenti Mark G. Tabler, John P. Coyne, Elena Petrášková, Martin Pitorák a Vladimír Jacko, odboroví predáci Mikuláš Hintoš a Juraj Varga.

"Všetkým zamestnancom spoločnosti U. S. Steel Košice by som chcel zaželať, aby to, čo ich trápilo v roku odchádzajúcom ich už v tom novom nesužovalo, aby cítili pracovnú istotu a pohodu a keďže som lekár, aby boli celý rok zdraví," odkázal košickým oceliarom najvyšší predstaviteľ východoslovenskej metropoly, ktorého sme s otázkou, čo by zaprial hutníkom v novom roku, oslovili ako prvého.

Sympatický druhý tavič mal minútku čas, kým pristaví autobus, ktorý ho mal odviezť na nočnú k vysokým peciam. "Robím tam už desiaty rok," konštatoval s úsmevom Peter Kováč, ktorý pred rokmi začínal v Reliningserve. "S robotou som teraz spokojný. Prečo by aj nie. A s práve sa končiacim rokom? Bol taký... normálny. Mám zamestnanie, dobrých kamarátov a priateľov. A to je základ. A čo si želám v prvom rade? Zdravie! Všetko dobré v novom roku," stihol zaželať aj nám.

"Prajem všetkým najmä to zdravie. A tiež nech máme vždy dosť roboty. Aj keď sa v našom prípade traduje," zasmial sa od srdca elektrikár Štefan Varga náhliaci sa k turniketom, "že najlepší údržbár je ten, čo nič nerobí..."

"Čo by som zaželal všetkým košickým hutníkom?" zopakoval našu otázku jeho kolega Martin. "Veľa zdravíčka a chuti do práce, ktorej by malo byť pre všetkých stále dosť. A tiež pokoj, robotu bez stresu a malicherných vojen... A sebe? Predsa to isté a ešte aby som mal viac času aj na svoje záľuby a záhradku. No... snáď to počká do dôchodku. Už to nemám za veľa."

Ján Kisucký, majster strojnej údržby moriacich liniek a žihární v divíznom závode Studená valcovňa, je s minulým rokom, podľa jeho slov, maximálne spokojný. "Celkom sa vydaril a z môjho pohľadu bol úspešný. Po pracovnej i súkromnej stránke. A očakávam, keďže som optimista, že ten nový bude ešte úspešnejší. Prajem ho taký každému," zhodnotil. "Zaželal by som tiež všetkým kolegom vo firme viac optimizmu, aby sme všetci spoločne viac prispeli k výsledkom spoločnosti, ktorá nás živí, aby sa jej darilo, aby napredovala a aby bola úspešná aj v novom roku. A v súkromnom živote veľa spokojnosti a radosti zo života. Nech sa každý má z čoho vždy tešiť."

"Čo by potešilo v novom roku mňa? Istota, že budem mať prácu, keďže sme si s manželkou zobrali hypotéku na byt a konečne sa osamostatnili, a tiež pevné zdravie. Viac ani netreba," stihol sa krátko zamyslieť energetik Jozef, kým sa po šichte náhlil na električku. Tak ako desiatky ďalších hutníkov, na ktorých už s oslavami čakali rodiny, priatelia, známi... Vestibul hlavnej vrátnice rýchlo osirel...

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...