KONTAKT  |    _eng _sk

Dôležité upozornenie pre motoristov a čo uvidíte v podniku
           Pridané: 27.08.2012
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 17/2012

Kde pracuje môj otec, moja mama?

Už dnes by ste si mali vo svojich domácich poštových schránkach nájsť mimoriadne vydanie Ocele východu, ktorým vás a vašich najbližších pozývame na premiéru unikátneho podujatia, ktoré sme v U. S. Steel Košice ešte nemali. V pozvánke nájdete všetky potrebné informácie o tom, čo vás 22. septembra 2012 pred i za bránami fabriky v rámci akcie Kde pracuje môj otec, moja mama? Family Safety Day, čaká. Neprehliadnite najmä pokyny týkajúce sa prihlasovania, ktoré potrvá do 12. septembra, pri naplnení kapacity však môže byť prihlasovanie uzavreté aj skôr. Aktuálne informácie súvisiace s podujatím budeme priebežne prinášať v každom vydaní Ocele východu.

PARKOVANIE

Vodičov motorových vozidiel by sme radi v dostatočnom časovom predstihu upozornili, že parkovisko pri budove Výskumu a vývoja USSE, kde sa bude odohrávať gro akcií, bude v dňoch 21. a 22. septembra 2012 uzavreté. Zatváranie odstavnej plochy so šesťsto miestami sa začína už vo štvrtok 20. septembra.
Konkrétnosti sme zisťovali u riaditeľa U. S. Steel Košice - SBS, s.r.o. Gabriela Lörinca.
"Prvú polovicu parkoviska, na ktorej budú umiestnené stany, začneme zatvárať vo štvrtok 20. septembra 2012 od 12-tej hodiny. Znamená to, že na túto časť parkoviska už nebudú môcť odstaviť svoje vozidlá zamestnanci, ktorí budú nastupovať do zamestnania na popoludňajšiu zmenu. Priestor budú vozidlá už iba postupne opúšťať, a to po skončení rannej zmeny po 14.00 hod. a po skončení 12-hodinovej pracovnej zmeny po 18.00 hodine. Priestor bude voľný približne o 18.30 hodine.
Druhú polovicu parkoviska začneme zatvárať tiež 20. septembra, ale po 14. hodine. Parkovať tu budú môcť zamestnanci, ktorí prídu na popoludňajšiu zmenu a motorové vozidlá parkovisko opustia po 22. hodine.
Upozorňujeme vodičov, že všetky motorové vozidlá, ktoré sa budú nachádzať na parkovisku v piatok 21. septembra, budú odtiahnuté na iné voľné parkovacie miesto v okolí Vstupného areálu U. S. Steel Košice.
Odporúčame zamestnancom, aby v spomínané dni využili na dopravu do a zo zamestnania mestskú hromadnú dopravu.
Účastníci sobotňajšieho podujatia Kde pracuje môj otec, moja mama? Family Safety Day budú môcť parkovať na náhradnom dočasnom parkovisku, na trávnatej ploche v susedstve parkoviska pri budove Výskumu a vývoja USSE, kde vybudujeme nový vjazd i výjazd."

Vodičov budú usmerňovať informačné tabule, strážna bezpečnostná služba a usporiadatelia.

DVE TRASY PREHLIADKY

Ak sa rozhodnete absolvovať prehliadku podniku (nezabudnite to uviesť v prihláške) na výber budú dve trasy.
Prvá trasa (trasa A) - prehliadka divízneho závodu Teplá valcovňa je určená pre zamestnancov a ich manželky, manželov, partnerov a deti vo veku od 12 rokov (iba v sprievode dospelej osoby). Ako informovala vedúca oddelenia vzťahy s médiami a centrum pre návštevníkov útvaru vonkajších vzťahov USSK Ľubomíra Šoltésová, prejdete celý úsek teplej širokopásovej trate od narážacích pecí po navíjačky. Sprevádzať vás budú zamestnanci divízneho závodu. Odborný výklad dostanete v autobuse a pred vstupom do haly. Zaujímavé informácie budú pripravené aj na veľkoplošných tabuliach pri valcovacej trati.
Prehliadka (vrátane prepravy) bude trvať približne 30 minút. Odporúčané oblečenie: vhodná uzavretá obuv bez podpätkov a dlhé nohavice. Ďalšie osobné ochranné pracovné prostriedky dostanete v stane OOPP, prilby priamo v autobuse.

Druhá trasa (trasa B) - autobusová prehliadka podniku (neobmedzená vekom) zahŕňa približne 40-minútovú prehliadku divíznych závodov prvovýroby a finálnej výroby. "Počas tejto prehliadky uvidia záujemcovia divízne závody Koksovňa, Vysoké pece, Oceliareň, Teplú valcovňu, Studenú valcovňu, Zušľachťovne a obalovú vetvu, s krátkou zastávkou v hale pozinkovacej linky č. 3. Z dopravného prostriedku, v ktorom návštevníci dostanú odborný výklad, nebude možné vystúpiť. Požiadavky na oblečenie preto nie sú predpísané," uviedla Ľ. Šoltésová.
Sledujte aj naďalej Oceľ východu a dozviete sa všetko, čo by vás v súvislosti s návštevou podujatia mohlo zaujímať.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu