KONTAKT  |    _eng _sk

Dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu už realitou
           Pridané: 22.06.2009
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ, zdroj: internet
Kategória: 25/2009

Eko zaujímavosti

Ak by nám Slnko, rovnako ako iní dodávatelia, vyfakturovalo množstvo svojej energie vyžarované na našu strechu, platili by sme niekoľko tisíc eur ročne. No nemusíme. Dáva nám ju zadarmo. A ekologicky. Z množstva solárnej energie ktorá ročne dopadá na Zem však ľudstvo využíva len necelú jednu štrnásť tisícinu. K zachytávaniu slnečného žiarenia a k jeho premene na tepelnú energiu slúžia solárne panely - kolektory, ktoré sú základnou časťou termosolárnych systémov na prípravu teplej vody pre domácnosti a bazény, ako aj nízkoteplotné vykurovanie a v poslednom čase i chladenia.

Veľmi veľkú perspektívu z hľadiska obnoviteľných zdrojov energie má zasa biomasa, predstavujúca najuniverzálnejší a najrozšírenejší zdroj energie na Zemi. Okrem iného možno z nej v moderných spaľovacích zariadeniach vyrobiť teplo a elektrickú energiu. Jej využívanie je priateľské k životnému prostrediu. Medzi najdôležitejšie výhody patrí zlepšovanie kvality lesov, vôd, či zamedzenie erózií pôdy. Mimoriadny význam má z pohľadu znižovania emisií skleníkových plynov a klimatických zmien.

Zaregistrovali ste? Vláda SR v rámci súboru opatrení na zmiernenie následkov hospodárskej krízy uviedla do života Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie a vyčlenila naň osem miliónov eur (241 008 000 Sk). Program je účinný od 20. apríla tohto roku. Výška dotácie pre slnečné kolektory je určená na 100 eur (3012,60 Sk) za štvorcový meter inštalovanej plochy, na kotly na biomasu na 25 percent z ceny kotla Najčerstvejšie informácie hovoria o tom, že ministerstvo hospodárstva navrhuje dotáciu pri kúpe slnečných kolektorov a kotlov na biomasu zvýšiť. Pri kúpe slnečných kolektorov by sa mala vzrásť na 200 eur (6 025,20 Sk), v prípade kotlov na biomasu môže záujemca získať od štátu dotáciu vo výške 30 percent z ceny kotla, maximálne však tisíc eur (30 126 Sk).

Aké sú podmienky? Nárok na získanie štátnych peňazí majú ľudia, ktorí si kolektory či kotly nainštalujú po 20. apríli 2009. Všetko potrebné si však mohli zadovážiť už skôr. Dôležité je, aby zariadenia spĺňali technické parametre. Pre slnečné kolektory je to certifikát Solar Keymar, pri kotloch sa zase vyžaduje, aby neboli určené na spaľovanie fosílnych palív, teda napríklad zemného plynu alebo uhlia, ale drevných peliet, drevných brikiet, drevných štiepok alebo kusového dreva.

Žiadateľom o dotáciu na slnečné kolektory môže byť vlastník alebo spoluvlastník rodinného domu, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a správca - fyzická alebo právnická osoba, ktorý vykonáva správu bytov na základe zmluvy. V prípade dotácie na kotol na biomasu je to vlastník alebo spoluvlastník rodinného domu. Administrátorom programu je Slovenská inovačná a energetická agentúra (v Košiciach sídli na Krivej 18), ktorá žiadosti prijíma, spracováva a vybavuje. Podrobnejšie informácie o podmienkach dotácie ponúka webová stránka Ministerstva hospodárstva SR.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu