Vyhľadávanie:

„Dva mesiace mi dali viac, než som čakala...“

„Dva mesiace mi dali viac, než som čakala...“

Skončil sa šestnásty ročník letnej stáže v spoločnosti U. S. Steel Košice

Šestnásty ročník letnej stáže študentov vyvrcholil vo štvrtok 23. augusta prezentáciou prípadových štúdií, počas ktorej 33 stážistov rozdelených do štyroch tímov hľadalo najlepšie riešenie pre reštrukturalizáciu firmy vyrábajúcej keramické dlaždice. Hodnotiaca komisia, v ktorej boli generálny manažér pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov Milan Polča, riaditeľ pre vzdelávanie a rozvoj Gabriel Kádár a riaditeľ pre nábor a výber Ľubomír Gromoš, nemala ľahkú úlohu.

„Všetci zvládli analýzu, pochopili problém, boli dobrí v štruktúre prezentácie. Priestor na zlepšenie vidím vo vhodnej argumentácii a realizovateľnosti návrhov, ale to je práve to, čo sa majú naučiť. Celá prípadová štúdia je o tom, aby stážisti v tímoch riešili a navrhovali inovácie. Kreatívnosť je neobmedzená, každý z členov tímu mohol využiť svoje danosti. Je tam ekonóm, hutník, strojár, aj ďalší. Každý môže pridať niečo zo svojich teoretických znalostí, ale aj z dvojmesačných skúseností, ktoré u nás nadobudol,“ dodal po prezentácií všetkých prípadových štúdií Milan Polča. Väčšinu zo stážistov hodnotil kladne. „Čakáme teraz aj na hodnotenie od mentorov, ak bude pozitívne, majú šancu pokračovať u nás aj v celoročnej praxi.“

„Pri tohtoročných prezentáciách ma zaujalo nasadenie všetkých tímov s cieľom čo najpresvedčivejšie odprezentovať svoje návrhy a riešenia. Bolo to zrejmé aj z toho, že každý člen tímu prevzal na seba zodpovednosť za oblasť, ktorej sa venoval počas stáže v spoločnosti a aj vo svojom štúdiu,“ konštatoval Ľubomír Gromoš.

Víťazný tím tvorili Diana Polomská, Lucia Derdziaková, František Mažerik, Andrej Petrík, Viktória Martinková, Juraj Biľanský, Daniela Záhoráková a Enrik Hudák. Komisiu zaujali napríklad aj tým, že popri návrhoch inovácie technického riešenia výroby ako jednu z prvých odporúčali výmenu účtovníka.

Certifikáty o absolvovaní letnej stáže a ocenenie najlepším študentom odovzdali prezident spoločnosti U. S. Steel Košice Scott Buckiso a viceprezident pre ľudské zdroje Martin Pitorák.

Príležitosť podebatovať si s prezidentom spoločnosti Scottom Buckisom, manažérmi podniku aj s mentormi, ktorí sa im dva mesiace venovali, mali študenti na záverečnom stretnutí v Doškoľovacom stredisku v Medzeve 24. augusta 2018. Zaujímalo nás, akú najcennejšiu skúsenosť si zo stáže odnášajú.

„Myslím si, že nedokážem vybrať iba jednu jedinú skúsenosť. Tak, ako sa písalo na webovej stránke U. S. Steel Košice - dva mesiace v našej spoločnosti vám dajú viac, ako dva mesiace prázdnin. Možno by ste nečakali od študenta, že to povie, ale je to pravda. Mne tieto dva mesiace dali viac, než som čakala. Najviac sa mi asi páčili školenia, ktoré mali zábavnú formu, no zároveň som sa na nich naučila dôležité a praktické veci do života, ktoré využijem v budúcnosti, ale i teraz, pri výnimočných príležitostiach, no aj každodenne. Som rada, že som videla, ako to funguje v takejto veľkej firme, čosi sa priučila a určite by som v tom chcela pokračovať aj na celoročnej praxi,“ uviedla Andrea Hadbavníková,  študentka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.  Denis Liško, poslucháč Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach, ktorý stážoval v divíznom závode Mechanika na oddelení technologická príprava výroby, má podobný n zor. „Je ťažké vybrať tú najcennejšiu... Či už je to napríklad tímová práca, bezpečnosť pri práci alebo poznatky získané  z iných školení, ktoré nám tento podnik umožnil nadobudnúť, každú z nich si veľmi cením. Tieto skúsenosti mi pomáhajú každý deň.“

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...