Vyhľadávanie:

Elektronické schvaľovanie neprítomností v práci už od apríla

Elektronické schvaľovanie neprítomností v práci už od apríla

Od 1. apríla 2016 bude zamestnancom U. S. Steel Košice, s.r.o. sprístupnený nový elektronický systém schvaľovania neprítomností v práci, ktorý umožňuje požiadať o vybrané druhy neprítomností prostredníctvom aplikácie v podnikovom portáli Žiadosti o neprítomnosť.

Doteraz sme všetci žiadali nadriadeného o všetky neprítomnosti v práci prostredníctvom dokladu Neprítomnosť v zamestnaní - čiže vypísaním tzv. dovolenkového lístka, ktorý nám podpísal náš nadriadený. Tento doklad úplne nezaniká. Aj keď väčšina údajov v dochádzke bude zadávaná elektronicky, bude sa používať aj naďalej, a to v prípade:

- zamestnancov, ktorí nemajú priradený AD účet (prihlasovacie meno zložené z 3 písmen a 4 číslic) pre všetky druhy neprítomností;

- všetkých zamestnancov pre tie druhy neprítomností, ktoré si okrem schválenia/podpisu nadriadeného, vyžadujú aj potvrdenie od zdravotníckeho zariadenia či inej inštitúcie (napr. lekárske vyšetrenie/ošetrenie, sprevádzanie rodinného príslušníka na vyšetrenie, darovanie krvi, lekárska preventívna prehliadka, fit test, účasť na svadbe, pohrebe, voľno pri narodení dieťaťa a iné).

Pre vybrané neprítomnosti bude tento lístok od apríla 2016 nahradený elektronickou formou, ktorá má zefektívniť schvaľovací proces a znížiť administratívnu záťaž.

Neprítomnosť v práci, o ktorú sa bude žiadať výlučne elektronicky, je:

• čerpanie náhradného voľna za nadčas (!)

• čerpanie náhradného voľna za sviatok (:)

• deň matiek (M)

• dovolenka celý deň (D)

• dovolenka 1/2 dňa (W)

• dovolenka uvoľnených odborových funkcionárov (U)

• iné prekážky na strane zamestnávateľa (karc. a mut. faktory - nepretrž. režim - max. 7 dní v roku) (=)

• nový termín kĺzavého voľna

• osamelý rodič s dieťaťom do 15 rokov (max. 3 dni v roku) (I)

• osobné voľno nadpracované v tom istom mesiaci (< 1 zmena)

• školenie – bez stravy (3)

• školenie – so stravou (F)

• študijné voľno (8)

Po prihlásení sa v podnikovom portáli do aplikácie Žiadosti o neprítomnosť bude môcť žiadateľ vyplniť novú žiadosť, ktorá spustí elektronický schvaľovací proces. Žiadosť možno vytvoriť na aktuálny aj nasledujúci mesiac (prvý pracovný deň v mesiaci je možné, do vykonania zúčtovania miezd, žiadať o schválenie neprítomnosti aj na posledné dni predchádzajúceho mesiaca). O schválení alebo neschválení žiadosti nadriadeným sa žiadateľ dozvie prostredníctvom e-mailu, ktorý obsahuje v prípade neschválenia aj zdôvodnenie vedúceho zamestnanca.

Na schvaľovanie žiadostí vedúcimi zamestnancami bude slúžiť aplikácia Metasonic, do ktorej sa schvaľovatelia dostanú prostredníctvom odkazu uvedeného v e-mailovej notifikácii s výzvou na schválenie neprítomnosti alebo prostredníctvom odkazu na intranetovej stránke v časti Dôležité. Táto aplikácia je prístupná aj cez BlackBerry, čo umožní schvaľovanie žiadostí prakticky odkiaľkoľvek. V tejto aplikácii si nadriadení vedia nastaviť svojho zástupcu pre prípad svojej neprítomnosti. Včasné schválenie žiadostí nadriadenými je dôležité najmä pre zúčtovanie mzdy zamestnanca, ktoré je závislé práve na údajoch zadaných v dochádzke.

Veľkou výhodou systému je, že schválené neprítomnosti sa zapisujú priamo do evidencie dochádzky v IS F2000 (s výnimkou osobných prekážok nadpracovaných v tom istom mesiaci, ktoré sa do IS F2000 nenahrávali ani doteraz). Systém slúži aj ako archív schválených neprítomností v práci plne nahrádzajúci papierovú formu.

Žiadatelia aj nadriadení však v aplikácii Žiadosti o neprítomnosť nájdu aj iné užitočné informácie. Nachádzajú sa tu aktuálne zostatky dovolenky, náhradného voľna, dní vyšetrenia a sprevádzania. Žiadosti sú prehľadne zobrazené v kalendári a svoju zadanú dochádzku v IS F2000, na základe ktorej sa realizuje výpočet mzdy, si vie zamestnanec sám skontrolovať v aktuálnom mesiaci, ale aj za predchádzajúce mesiace. Nadriadení majú zasa na jednom mieste k dispozícii prehľad dochádzky a schválených neprítomností všetkých svojich podriadených.

Všetci zamestnanci s prideleným AD účtom sú o novom systéme informovaní aj e-mailom, ktorého súčasťou sú príručky, ktoré pomôžu žiadateľom aj schvaľovateľom pri obsluhe aplikácii a obsahujú praktické informácie na ich efektívne využívanie.

Ak aj po ich preštudovaní budete mať nejasnosti týkajúce sa elektronického zadávania či schvaľovania neprítomností, s otázkami sa môžete obrátiť na Evu Hudákovú, tel. č. 3 4744, Adrianu Pigovú, tel. č. 3 6214.

Veríme, že túto aktivitu priaznivo uvítate, a že spoločným úsilím ušetríme čas a prispejeme k tomu, aby dochádzka bola včas a správne zadaná.

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...