Vyhľadávanie:

Energetici žali slová chvály

Energetici žali slová chvály

Christopher Navetta sa stretol s ďalšími vybranými zamestnancami

Obed
Pred týždňom sa na pracovnom obede s prezidentom spoločnosti Ch. Navettom stretli vybraní zamestnanci Energetiky. Roman Jesenský sa pochválil domácou zbierkou fotografií osobností, ktoré železiarne navštívili v minulých rokoch. Hostiteľovi tiež daroval pamätnú vlajočku z futbalového zápasu AC Milano - Lokomotíva Košice v roku 1978.

Stretnutia Christophera Navettu s najlepšími zamestnancami divíznych závodov spoločnosti U. S. Steel Košice pokračovali minulý týždeň pracovným obedom s energetikmi. Na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v stredu 21. júla 2004, sa zúčastnili tiež viceprezident pre výrobu Scott C. Pape, viceprezident pre ľudské zdroje Miroslav Kiraľvarga, a generálny manažér pre energie a energetické médiá Vladimír Jacko.

Prezident spoločnosti na úvod stretnutia vyzdvihol vynikajúce a stabilné výsledky energetikov, ktoré sa prejavujú hlavne pri výrobe elektrickej energie. Ocenil tiež snahu kolektívu aktívne sa podieľať na riešení výrobných úloh huty. V ďalšej časti svojho príhovoru analyzoval výsledky oceliarskej spoločnosti v prvom polroku 2004. Trend vývoja, uviedol, je pozitívny a ak sa ho podarí udržať, tento rok bude pre spoločnosť znovu úspešný. Christopher Navetta ocenil tiež prístup energetikov k otázkam bezpečnosti práce. Slová chvály adresoval zamestnancom divízneho závodu aj Scott Pape. Poďakoval sa najmä za dosiahnuté úspory nákladov (Energetika skončila v prvom polroku medzi divíznymi závodmi na prvom mieste) a pochválil manažovanie nákupu elektrickej energie z vonkajšej siete. Energetika je aj podľa slov Miroslava Kiraľvargu favoritom medzi divíznymi závodmi.


Prezidentovi hostia

Darina MASLEJOVÁ,
predáčka laboratórií
Do spoločnosti nastúpila v roku 1972 po skončení SPŠ chemickej ako laborantka. Neskôr pracovala ako zmenová chemička. V súčasnosti je predáčkou laboratórií v prevádzke Energie. Odborné znalosti maximálne využíva v praxi. Má výborné organizačné schopnosti a aktívne pracuje pri riešení úloh. K práci pristupuje zodpovedne.

Ladislav RABATIN,
operátor kotlov

Vyučený mechanizátor lesnej výroby a mechanik opravár - stroje a zariadenia nastúpil do spoločnosti v roku 1971 ako plynárnik, neskôr pracoval ako kurič kotlov. V súčasnosti je operátorom kotlov. K práci pristupuje zodpovedne a s rozvahou rieši vzniknuté problémy.

Milan BLAŽEK,
operátor kotlov

V železiarňach pracuje od roku 1973. Absolvoval SPŠ elektrotechnickú, odbor elektronické počítače. Začínal ako elektrotechnik. V roku 1975 nastúpil do DZ Energetika ako kurič. V súčasnosti pracuje ako operátor kotlov. V práci je zodpovedný a svedomitý.

Ladislav KOPKA,
vedúci strojník vodného hospodárstva

Ukončil SPŠ hutnícku a od roku 1981 pracuje v DZ Energetika. Začínal ako údržbár energetických zariadení. Pracovnými výsledkami, odbornými znalosťami a maximálne zodpovedným prístupom k plneniu pracovných povinností sa postupne vypracoval na pozíciu vedúceho strojníka vodného hospodárstva. Stará sa o pitnú, priemyselnú, cirkulačnú, havarijnú i odpadovú vodu v U. S. Steel Košice. Má výrazné organizačné schopnosti, osobným príkladom vie strhnúť kolektív k nadštandardným výkonom. Aktívne pracuje v dielenskom výbore odborovej organizácie.

Milan MIŽIŠIN,
operátor výroby argónu

Ako vyučený strojný mechanik nastúpil do železiarní v roku 1982. V kyslikárni prevádzky Energetické médiá pracuje ako operátor výroby argónu. Má veľmi dobrú pracovnú morálku, zverené úlohy plní svedomito, zodpovedne a načas. Ochotne odovzdáva svoje skúsenosti spolupracovníkom. Pri nepredvídaných situáciách výborne analyzuje vzniknuté problémy s racionálnymi návrhmi riešení. V práci je samostatný, zaujíma sa o nové technológie, dopĺňa si svoje teoretické aj praktické vedomosti.

Milan JELČ,
predák hlavných radov kanalizácie

Pracuje v prevádzke Energetické médiá ako predák hlavných radov kanalizácie. Do spoločnosti nastúpil v roku 1966, začínal v Energetike ako údržbár. Popri zamestnaní absolvoval stredné odborné vzdelanie v oblasti hutníctva. V zamestnaní sa aktívne podieľa na riešení všetkých vzniknutých problémov nielen v oblasti jemu zverenej, ale aj na celom úseku úpravní vôd. Jeho praktické znalosti sú pre závod prínosom. Roky je činný v odborovej organizácii, kde zastáva post člena závodného výboru OZ METALURG.

Roman JESENSKÝ,
strojník čerpacej stanice

V čistiarni odpadových vôd v Sokoľanoch pracuje od jej spustenia do prevádzky v roku 1990. Zamestnancom firmy je od roku 1982, keď ukončil maturitou štúdium na SOU hutníckom. Prvým pôsobiskom R. Jesenského bol DZ Teplá valcovňa. Ako zástupca zamestnancov pre otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa zapája do riešenia problémov nielen v tejto oblasti, ale aj chodu čistiarne i celej prevádzky. Činí sa aj v odborovej organizácii, mnohé jeho postrehy viedli k vyriešeniu nedostatkov. Je aktívnym darcom krvi, držiteľom zlatej Janského plakety.

Valent KUBUŠ,
zvárač - opravár strojnej údržby Kotolne

Je absolventom SPŠ hutníckej a pred nástupom do železiarní v roku 1973 mal už prax v inom podniku strojárskeho charakteru. Dlhé roky pracoval ako technológ strojnej údržby kotolne a zároveň vykonával funkciu zváracieho technológa. Má vynikajúce znalosti z oblasti technologického zariadenia kotolne. Dokonale ovláda tlakové, ale aj strojné časti jednotlivých zariadení. V Energetike sa pričinil o odborné formovanie špičkových zváračov s oprávneniami pre zváračské práce na vyhradených technických zariadeniach.

Filip GORDIAK,
mechanik MaRT, predák pracovnej skupiny ASRTP

Do železiarní nastúpil v roku 1979 po skončení SOU hutníckeho. Od roku 1990 pracuje ako mechanik MaRT - predák pracovnej skupiny ASRTP. Cieľavedomým prístupom v získavaní odborných vedomostí a realizáciou modernizácie súboru MaRT na rozsiahlom zariadení a jednotlivých agregátoch teplárne si získal v kolektíve značný rešpekt. Významne sa podieľa na uplatňovaní ASRTP v kotolni a strojovni počas generálnych a stredných opráv agregátov. Prínosom jeho práce je zníženie poruchovosti obvodov MaRT, ako aj prácnosti údržby súboru MaRT, zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzkovania jednotlivých agregátov.

Milan KOCIBAN,
rozvodný I

Vyučený elektromechanik nastúpil do spoločnosti v roku 1962 do prevádzky Elektrorozvody. Najprv pôsobil ako kabelár, potom vo vstupnej rozvodni ako údržbár, neskôr rozvodný. V súčasnej profesii rozvodný I vo vstupnej rozvodni pohotovo rozhoduje o bezpečnom a ekonomickom zásobovaní podniku elektrickou energiou. Jeho rozhodnutia majú zásadný dopad na celý rozvod elektrickej energie v U. S. Steel Košice a nadväzne na spoľahlivú prevádzku technologických závodov hutníckej výroby.

František SABO,
prevádzkový elektrikár - predák

Vyučený elektromechanik nastúpil do spoločnosti v roku 1965 ako zmenový elektrikár v chemickej úpravni vôd v Krásnej. Zásluhou zvyšovania odborných znalostí a prístupu k práci, menovali F. Saba v roku 1978 za prevádzkového elektrikára - predáka. Riadi chod elektro zariadení čerpacej stanice pre plynulé zásobovanie podniku priemyselnou vodou z CHÚV Krásna, ČS Gyňov a ČS Čaňa, ako aj pitnej vody zo studní v Kechneci. Bohaté odborné skúsenosti a organizačné schopnosti využíva pri vedení kolektívu zmenových elektrikárov chemickej úpravne vôd v Krásnej.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...