KONTAKT  |    _eng _sk

Ergonómia a bezpečnosť s počítačovou podporou
           Pridané: 30.05.2005
Autor: Iveta FIALOVÁ, Foto: Jana ŠLOSÁROVÁ
Kategória: 22/2005

V Košiciach sa uskutočnila medzinárodná konferencia CAES 2005

Caes 2005
Na konferencii vystúpil aj viceprezident pre ľudské zdroje Miroslav Kiraľvarga (druhý vľavo). Hovoril o humanizácii práce v interakcii so zlepšovaním stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zdôraznil, že zamestnanci sú najcennejšou hodnotou spoločnosti, ktorá sa nedá nahradiť ani tou najdokonalejšou technikou.

V dňoch 25. - 28. mája 2005 sa v Košiciach uskutočnila medzinárodná konferencia CAES 2005. Podujatie Computer - Aided Ergonomics, Human Factors and Safety (Ergonómia a bezpečnosť s počítačovou podporou) organizovali Technická univerzita v Košiciach v spolupráci s Medzinárodnou ergonomickou asociáciou za podpory U. S. Steel Košice. Konferencie Medzinárodnej ergonomickej asociácie patria medzi najvýznamnejšie svetové podujatia v oblasti ergonómie (ergonómia - náuka zameraná na metodiku organizácie práce a pracovných prostriedkov, na skvalitnenie systému človek - stroj), ktoré sa konajú raz za štyri roky. Ostatná konferencia sa uskutočnila v roku 2001 na Hawai. Po rokoch sa podujatie vrátilo do Európy, na Slovensko, a to práve do nášho mesta.

"Je to prejav uznania medzinárodnej odbornej komunity za doterajšiu prácu univerzity," uviedol rektor TU v Košiciach Juraj Sinay, "ktorá sa ako jedna z prvých v stredoeurópskom priestore vydala cestou prípravy odborníkov a riešenia problémov spätých s ergonómiou, bezpečnosťou pri práci a kvalitou pracovného prostredia."

Do Košíc pricestovalo vyše sto odborníkov akademickej obce i praxe z dvadsaťjeden krajín. Čestným predsedom konferencie bol Waldemar Karwowski z USA, jeden z najväčších expertov na ergonómiu vo svete. Účastníci podujatia si počas štyroch dní vymenili skúsenosti aj z oblasti bezpečnosti práce, technických zariadení, bezpečnosti v mimopracovných činnostiach, doprave a podobne. "Ergonómia a bezpečnosť spolu úzko súvisia a prezentujú nielen protiúrazovú prevenciu a ochranu zdravia, ale aj zabezpečenie pohody pri pracovných a ostatných činnostiach, elimináciu záťaže a stresu. Riešenie ergonomických otázok spolu s bezpečnosťou, vytvárajú podmienky na vyššiu kultúru práce a kvalitu života. Riešenia špičkových technológií a inovačných riešení si dnes už ani nevieme predstaviť bez počítačovej podpory informačných technológií. Kľúčovým zameraním konferencie bola preto počítačová podpora," informoval J. Sinay.

U. S. Steel Košice reprezentovali na tomto špičkovom vedeckom fóre prezentujúcom najnovšie poznatky štyria zamestnanci, ktorí prispeli zaujímavými príspevkami k obsahu rokovaní jednotlivých odborných sekcií.

O optimalizácii pracovného prostredia v interakcii s ergonómiou informoval Miroslav Jánošík z útvaru Riaditeľa pre bezpečnosť a hygienu práce. "Viac ako v minulosti sa musíme zamýšľať nad tým, či dostatočne a kvalitne hospodárime s človekom, či správne rešpektujeme najnovšie poznatky v tejto oblasti, či dostatočne prispôsobujeme pracovné podmienky a prostredie, organizáciu a riadenie výroby človeku a podobne. Zároveň, či prispôsobujeme primerane aj človeka k práci a optimalizujeme celý systém tak, aby výsledkom tohto úsilia bola nielen vysoká spoločenská efektívnosť, ale aj spokojnosť, radostná práca, sebarealizácia a všestranný a harmonický rozvoj človeka - zamestnanca."

Viceprezident pre ľudské zdroje Miroslav Kiraľvarga hovoril o humanizácii práce v interakcii so zlepšovaním stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zdôraznil, že zamestnanci sú najcennejšou hodnotou spoločnosti, ktorá sa nedá nahradiť ani tou najdokonalejšou technikou. Prioritou podnikateľských princípov spoločnosti je jednoznačne ich bezpečnosť. Priblížil aktivity spoločnosti zamerané na zlepšovanie životného a pracovného prostredia, ktoré prispievajú k bezpečnosti práce. Hovoril o vzdelávaní ľudí, investíciách do moderných technológií, zabezpečovaní kvalitných ochranných pracovných prostriedkov, úprave pracovísk. Zdôraznil, že v oblasti bezpečnosti práce spravidla neexistujú izolované a jednoduché riešenia. Väčšina problémov, ak má byť dosiahnuté zlepšenie, vyžaduje komplexný a systémový prístup.

Na tému ergonomické aspekty v integrovanom systéme riadenia vystúpil riaditeľ QMS Anton Doboš. "Požiadavkami na pracovné prostredie - ergonómiou v organizácii z pohľadu systémového prístupu, sa zaoberajú aj niektoré články noriem ISO 9001:2000, ISO/TS 16949, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001. Tieto štandardy, spolu so systémom prevencie závažných priemyselných havárií, tvoria integrovaný systém riadenia v spoločnosti U. S. Steel Košice. Jednou zo základných požiadaviek uvedených systémov je neustále zlepšovanie, čo je aj otázkou konkurencieschopnosti, respektíve dosiahnutia podnikateľskej excelentnosti. Organizácie preto musia svoju pozornosť zamerať na všetky oblasti zlepšovania, ku ktorým patrí aj pracovné prostredie a podmienky a ich vplyv na celkovú výkonnosť organizácie."

O význame ergonómie v procese manažérstva rizík bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci informoval Martin Demčák z útvaru riaditeľa QMS. "Moja prednáška bola zameraná na objasnenie významu identifikácie ergonomických nebezpečenstiev a ohrození, ktoré sa hojne vyskytujú i na našich pracoviskách a posudzovanie a riadenie rizík s nimi súvisiacich. Typickými príkladmi ergonomických nebezpečenstiev a ohrození je práca, pri ktorej sa telo nachádza v nefyziologickej polohe, dvíhanie a prenášanie ťažkých bremien, opakované namáhanie určitých svalových partií končatín, dlhodobé státie alebo sedenie, sledovanie údajov na zobrazovacom zariadení a podobne. Dôležitou súčasťou ergonómie sú také faktory pracovného prostredia, ako mikroklimatické podmienky, hluk, prach, vibrácie, osvetlenie a tak ďalej, ktoré môžu mať negatívny dopad na život a zdravie zamestnancov. Súčasťou prednášky bol i popis metódy na posudzovanie rizika a alternatívy jeho riadenia. Dôležitou črtou bola orientácia manažérstva rizík bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci k riadeniu tzv. nepriamych strát (prestoje, poškodenie alebo zničenie zariadení, výrobkov, životného prostredia a pod.), ktoré dosahujú oproti stratám súvisiacim s úrazmi alebo chorobami z povolania 6 až 53 násobne vyššie hodnoty. Celé manažérstvo rizík BOZP bolo prezentované ako najdôležitejší prvok systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci."

Účastníci konferencie absolvovali tiež bohatý kultúrny a spoločenský program zameraný na spoznávanie histórie a prírodných krás východného Slovenska.

Empty

ODPORÚČAME

30.11.2021
Ocitne sa slovenský priemysel na európskej periférii ?
24.11.2021
Núdzový stav - cesta do práce
15.11.2021
Včera sme otvárali burzu v New Yorku
26.10.2021
Prvý úver so zelenými záväzkami symbolizuje vysadený strom

Táto stránka používa cookies

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...

  • Dôležité Vyžadované pre správne fungovanie stránky
  • Nastavenia Používajú sa na ukladanie Vašich nastavení
  • Analytika Používajú sa na analýzu návštevnosti
  • Personalizácia Používajú sa na personalizáciu obsahu