Vyhľadávanie:

Euro-konverzia v dcérskych spoločnostiach USSK

Euro-konverzia v dcérskych spoločnostiach USSK

Do prijatia eura na Slovensku zostáva 141 dní

Projekt euro-konverzie pokračuje okrem materskej spoločnosti aj v siedmich dcérskych spoločnostiach. Každá z nich má svojho euro- lídra. V Laborteste je to Jana Gulišová, v OBAL-SERVIS-e Vasiľ Mackaľ, v Refraku Anna Fedorová, v Reliningserve Monika Molnárová, v SBS Peter Moro, v Services Slavomír Králik a vo Vulkmonte Vladimír Mitrík a Jaroslav Kiš. Projekt je riadený v celej skupine identickým spôsobom, sú však oblasti, ktoré sú pre dcérske spoločnosti špecifické, resp. riešia sa nad rámec USSK.

Z pohľadu úspechu projektu je kľúčovou oblasť informačných systémov. Päť zo siedmich dcérskych spoločností USSK používa systém Financial 2000 v plnej miere. Zo zostávajúcich dvoch využíva Refrako vo Financiali 2000 len niektoré moduly, pričom riadenie výroby a obchodu realizuje cez software (SW) od firmy Softprojekt; OBAL - SERVIS používa v plnom rozsahu SW od Softipu. Konverzia SW zo strany externých firiem bola na začiatku projektu zaradená medzi riziká projektu, keďže dosah USSK na ich aktivity je len sprostredkovaný. Ukazuje sa však, že externí dodávatelia pristupujú k úlohe zodpovedne. Platí to najmä pre spoločnosť Softip, ktorá pojala euro-konverziu ako príležitosť dokázať, že podobné úlohy vie efektívne zvládnuť. Aj vďaka tomu možno povedať, že OBAL - SERVIS je v príprave na euro minimálne o krok ďalej ako ostatná skupina USSK.

Aké sú ďalšie špecifiká jednotlivých spoločností?

Spoločnosť Vulkmont zabezpečuje podklady pre predaj vysokopecnej trosky. Z toho vyplynuli dve požiadavky: upraviť SW Štrk na dvojité zobrazovanie cien a zabezpečiť euro-kompatibilnú registračnú pokladnicu. Obidve úlohy sú už splnené.

U. S. Steel Services, ako jediná zo skupiny, prichádza pri svojich aktivitách do styku so širokou verejnosťou, a to pri poskytovaní gastro služieb v Club hoteli a v Steel Aréne. Z toho pramenili požiadavky zabezpečiť euro-kompatibilné registračné pokladnice a pripraviť v nich dostatok hotovosti na začiatku roka 2009.

Každá zo spoločností využíva špecifické softwarové produkty a aplikácie. SBS používa SW na sledovanie pohybu vozidiel a ich spotreby, Reliningserv na tvorbu rozpočtov stavebných prác, Services na skladové hospodárstvo v Steel Aréne, OBAL-SERVIS informačný systém na reportovanie a analýzy, Labortest má vlastný produkt na evidenciu analýz a podklady k fakturácii. S externými dodávateľmi týchto produktov pokračuje komunikácia, niektoré z produktov sú na euro už pripravené, ďalšie budú v krátkom čase.

V týchto dňoch sa v materskej i dcérskych spoločnostiach skončila fáza realizácie duálneho zobrazovania. Na dokumentoch, ktoré sa týkajú fyzických osôb, zabezpečili zobrazenie hodnôt v Sk i v eure pri konverznom kurze 30,1260 Sk/1 EUR. Teraz pokračuje fáza prípravy testovania konverzie, ktorá sa skončí v októbri a novembri integračným testom. Pred niekoľkými týždňami začala centrála korporácie audit projektu, ktorý má preveriť, či vecná a formálna stránka riadenia projektu spĺňa štandardy USS.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...