Vyhľadávanie:

Európsky akčný deň na podporu oceliarskeho priemyslu

Európsky akčný deň na podporu oceliarskeho priemyslu

Dnes sa v U. S. Steel Košice uskutočnilo stretnutie, ktoré je súčasťou Európskeho akčného dňa na podporu oceliarskeho priemyslu v Európe.   Na tlačovom brífingu, ktorý zorganizoval OZ KOVO sa za vedenie U. S. Steel Košice zúčastnili viceprezidenti Marcel Novosad, Silvia Gaálová a Július Lang.

Európsky oceliarsky priemysel dlhodobo čelí vážnym problémom, najmä v dôsledku lacných dovozov ocele z tretích krajín, kde výrobcovia ocele nemusia spĺňať náročné požiadavky súvisiace s  ochranou životného prostredia. Minuloročný pokles dopytu v automobilovom priemysle, stavebníctve a v ďalších odvetviach spôsobil výrazný prepad ocele v Európe až o 30 percent. Tisíce zamestnancov dočasne stratilo prácu a reálne hrozí, že o ňu prídu natrvalo. Existujú obavy, že európska kapacita výroby ocele by sa v krátkom časovom horizonte mohla znížiť až o 50 %. Zatiaľ čo Európa trpí, celosvetová nadmerná kapacita ocele naďalej rastie a na konci roku 2023 dosiahla vrchol, cca 2 500 miliónov ton. Kým sa oceliarne v Európe konzervujú, Čína zvýšila svoju kapacitu vyrobenej ocele o 2,2 % a India o 7,5 %,“ uviedol vo svojom príhovore predseda RO OZ KOVO U. S. Steel Košice Juraj Varga.

„Už roky požadujeme spravodlivý obchod namiesto dumpingu a naliehame na zavedenie účinných nástrojov na ochranu trhu. EÚ sa medzitým zmenila z významného vývozcu ocele na veľkého dovozcu. Náklady na výrobu ocele v EÚ vzrástli o 20 percent. Ak vezmeme do úvahy len Slovensko, je to ešte horšie, pretože cena elektriny tu patrí medzi najvyššie v Európe. EÚ je náš trh. Nekonkurujeme len Ázii, našimi konkurentmi sú aj firmy v Európe,“ povedal Marcel Novosad.

Ako varovný príklad uviedol naše pocínované plechy, ktoré boli ziskovým produktom od príchodu USS do Košíc.  Minulý rok sme však museli zatvoriť jednu z liniek,  pretože naši konkurenti predávali tieto plechy za ceny, ktoré sú nižšie ako výrobné náklady.  Je preto potrebné brániť sa pred záplavou výrobkov, ktoré sa v Európe predávajú za neférové ceny.

Odborári chcú aj takouto formou vyslať signál poslancom Európskeho parlamentu. Sformulovali kľúčové požiadavky, ku ktorým patrí zaistenie rovnakých podmienok pre európskych výrobcov ocele a obmedzenie dovozu ocele z tzv. tretích krajín. Požadujú tiež pravdivé informovanie o skutočných dopadoch na životné prostredie a podieloch na emisiách skleníkových plynov. Ďalšou z požiadaviek je pokračovanie v environmentálnych a dekarbonizačných investíciách do európskych oceliarní s ekonomickou podporou pre ekologizáciu. Ďalšie požiadavky sa týkajú kompenzácie nepriamych nákladov EÚ ETS premietnutých do cien elektrickej energie v čo najvyššej možnej miere, alebo poskytnutie výnimky pre oceliarske firmy, aby neplatili za emisné kvóty.

  • Aby oceľové srdce Európy neprestalo biť

„Oceliarstvo sa dnes v Európe nachádza na križovatke a je vo vážnej kríze. Pritom práve hutníctvo a oceliarstvo sú tie odvetvia, ktoré vytvárajú relatívne stabilné pracovné miesta s relatívne dobrými pracovnými podmienkami. Preto je pre odbory kľúčové udržať nielen konkurencieschopnosť  tohto odvetvia, ale aj pracovné miesta, aby oceľové srdce Európy neprestalo biť.

„Myslím si, že aj európski politici si do istej miery uvedomili, že ani zelená transformácia nebude možná bez priemyslu a to ani bez hutníckeho. Dekarbonizácia nemá znamenať úplnú de - industrializáciu Európy a vytláčanie priemyslu mimo európskeho kontinentu.

Hutnícky priemysel si bude vyžadovať ďalšie miliardové investície do modernizácie, inovácií, technologických zmien, ale aj investície do zamestnancov, do ich rekvalifikácie, preškoľovania,“ uviedla Monika Benedeková, predsedníčka OZ KOVO.

Foto: Arpád Köteles

Tejto téme sa budeme na X App venovať aj naďalej.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...