Vyhľadávanie:

Fabrika bude vždy potrebovať kvalifikovaných zamestnancov

Fabrika bude vždy potrebovať kvalifikovaných zamestnancov

Spolupráca košickej oceliarne a SOŠ Košice-Šaca trvá už desiatky rokov

Demografické prognózy nepustia. V ostatných rokoch odchádza do riadneho starobného dôchodku čoraz viac železiarov, ktorých treba v hute nahradiť. Aj to je hlavný dôvod užšej spolupráce košickej oceliarne s vybranými strednými odbornými školami.

„Za posledných šesť rokov sme prijali do spoločnosti U. S. Steel Košice bezmála tisíc zamestnancov,“ uviedol generálny manažér pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov Milan Polča pričom podčiarkol, že primárnym rezervoárom z ktorého firma čerpala a stále čerpá, boli partnerské stredné odborné školy s technickým zameraním, najmä Stredná odborná škola v Košiciach-Šaci. Práve tu sa na budúce povolanie aj pre potreby huty pripravujú hutníci-operátori, mechanici strojov a zariadení, programátori obrábacích a zváracích strojov a zariadení, či mechanici elektrotechnici. „Mnoho našich kvalifikovaných zamestnancov odchádza do dôchodku, ich miesta treba obsadiť. Preto tí, ktorí školu úspešne ukončia, majú u nás dvere otvorené,“ potvrdil generálny manažér a doložil, že aj preto sa firma podieľa spolu so SOŠ Košice-Šaca na spoločných náborových aktivitách v základných školách. Spoločným záujmom je, aby do prvého ročníka nastúpilo čo najviac mladých ľudí. Okrem hmotného zabezpečenia spoločnosť U. S. Steel Košice poskytuje žiakom, v súlade s ustanovením zákona o odbornom vzdelávaní, aj podnikové štipendium, a to v závislosti od priemerných študijných výsledkov, pričom napríklad prváci odboru hutník-operátor dostávajú aj jednorazovú odmenu 100 eur. Motivačným prvkom sú tiež mesačné príspevky na ubytovanie žiakov v školskom internáte a od vlaňajšieho októbra aj odmeny za produktívnu prácu počas praktického vyučovania vybraným žiakom štvrtého ročníka vybraných odborov.

Už len niekoľko dní ostáva žiakom základných škôl a ich rodičom, aby si s definitívnou platnosťou vybrali strednú školu, ktorú budú študovať. Výberom SOŠ Košice-Šaca určite nestratia. Práve naopak.

Medzi zamestnancami košickej oceliarne sú tisícky absolventov šačianskej školy. Netaja, že im pomohla naplniť očakávania pri hľadaní zamestnania na trhu práce. Opýtali sme sa kolegov, ktorí naše rady posilnili v uplynulom období, ako ich škola pripravila do života a na prácu v spoločnosti U. S. Steel Košice.

Martin Grega, prevádzkový zámočník v DZ Mechanika: „Stredná odborná škola Košice-Šaca mi umožnila poznať technológiu montáže i príslušných zariadení i ovládať dopravné a zdvíhacie zariadenia, zváracie stroje, ručné a strojné mechanizované náradie, meraciu techniku a diagnostiku. Škola má veľmi dobré podmienky a vybavenie na prípravu žiakov v študijných odboroch pre budúce uplatnenie v hutníckom a strojárskom priemysle. Mne osobne dala mnoho odborných informácií a životných skúseností.“

Lucia Bobáková, technologička NC: „Ako ma do života pripravila naša škola? Na to je ľahká odpoveď - na toľko, koľko som bola ochotná sa učiť. Pretože škola a učitelia sa môžu snažiť z celých síl, ale nebudú mať úspech, pokiaľ žiak nebude mať záujem. Mňa napríklad ľudia odhovárali ísť na túto školu. Pýtali sa, prečo technika? Žena a technika? Ale ja určite neľutujem. Vyštudovala som odbor Programátor obrábacích a zváracích strojov, môj priateľ profesiu Mechanik strojov a zariadení a obaja pracujeme vo svojom odbore. A keby len my dvaja! Veľká časť mojich kamarátov takisto. Veľa mi dala hlavne teória popretkávaná praxou. Takže, keď som sa niečo v škole naučila, na praxi som si to precvičila. Ide iba o to, nakoľko sme ochotní na sebe pracovať. Takže môžem už len s úsmevom dodať, že som veľmi rada, že som mohla študovať na tejto škole a spoznať množstvo skvelých ľudí, ktorí mi vždy pomohli. A myslím, že aj to je trochu príprava do života. Pretože, keď viete, že máte okolo seba ľudí, na ktorých sa môžete obrátiť, tak aj ten život sa stáva omnoho ľahším.“

Viktor Tutoky, prevádzkový elektrikár v DZ Vysoké pece: „Škola v Šaci ma veľmi dobre pripravila na prácu v železiarňach, pretože počas celých štyroch rokov som sa vzdelával v oblasti, kde aj pracujem. Nadobudnuté informácie mi veľmi pomohli pri práci a v ďalšom profesijnom raste. Najmä odborná prax vo fabrike ešte počas školy je veľkou vstupnou bránou do života po škole. Preto veľmi pekne ďakujem SOŠ Košice - Šaca za životnú šancu, ktorú som dostal a ktorej som sa aj pevne chopil.“

Ľubomír Demke, kovoobrábač v DZ Mechanika: „Po skončení základnej školy ma prijali na strojnícku priemyslovku v Košiciach, no napriek tomu som sa rozhodol nastúpiť do SOŠ v Šaci. Svoje rozhodnutie neľutujem, pretože táto škola mi dala podľa môjho názoru omnoho viac, ako môžu ponúknuť iné stredné školy. Okrem mnohých výhod aj veľmi kvalitné praktické a teoretické vedomosti z odboru, ktoré využívam každý deň pri svojej práci tu, v U. S. Steel Košice, ale aj na vysokej škole. Všade vo firmách požadujú prax a kvalitné vedomosti čo táto škola určite ponúka. Stačí mať záujem. Myslím, že tu v okolí by ma žiadna iná škola nepripravila lepšie do života a práce vo vyštudovanom odbore. Ak by som mal znovu na výber, určite by som si opäť vybral Strednú odbornú školu Košice-Šaca.“

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...