Vyhľadávanie:

Finančná injekcia sa im zišla ako soľ

Finančná injekcia sa im zišla ako soľ

Obce sa pomaly spamätávajú z povodní. Povedal už živel posledné slovo?

Rozsiahle povodne, najmä na východnom Slovensku koncom mája a začiatkom júna tohto roku, ochromili na niekoľko dní život v desiatkach obcí a miest. Osudy tisícov ich obyvateľov nenechali ľahostajnými mnohých ľudí. Nielen technickú a materiálnu pomoc, predovšetkým v podobe stoviek ton pemzy, ktorá poslúžila na plnenie vriec pri stavaní protipovodňových zábran, darovala spoločnosť U. S. Steel Košice ťažko skúšaným obciam v Košickom kraji bojujúcim s ničivou silou vody a zosúvajúcej sa pôdy. Spolu s ďalšími veľkými podnikateľskými subjektmi v regióne - Východoslovenskou energetikou, T-Systems Slovakia a Ness združila finančné prostriedky na pomoc postihnutým obciam a ich obyvateľom. Spoločný dar vo výške 220 tisíc eur bol rozdelený medzi päť obcí a jednu mestskú časť. Na riešenie najakútnejších problémov dostala Mestská časť Košice-Krásna, obce Čaňa, Ždaňa, Sady nad Torysou a Vyšná Hutka po 27 500 eur, Nižná Myšľa 82 500 eur. Na čo konkrétne poslúžia darované peniaze, ako sa dotknutým obciam darí zvládať následky povodní? Navštívili sme ich, aby sme sa dozvedeli viac.

ŽDAŇA
Nezainteresovaní by pri pohľade, ktorý poskytovalo koryto Tureckého potoka v Ždani začiatkom minulého týždňa len ťažko uverili, akú ničivú mali silu jeho vody na prelome mája a júna. "Spôsobil nám najväčšie problémy. A teraz? Jeho hladina dosahuje sotva tridsať centimetrov," podotkla, akoby mimochodom, Emília Baltesová­ z obecného úradu, ktorá nás sprevádzala pri obhliadke najviac poškodených miest v dedine. Živel si nevyberal. Obec ohrozoval z viacerých strán, jej ulice vyzerali ako korytá riek. Voda zaplavila najprv záhrady, potom už aj pivnice, dvory, nakoniec i vyše štyridsať domov.
"Prišla rýchlo, mnohí si nestačili vyniesť zo suterénov majetok," konštatovala E. Baltesová. Keď voda opadla, zdalo sa, že to najhoršie už majú za sebou. A potom sa vylial Hornád... Ľudí museli evakuovať, nie všetci však chceli odísť do bezpečia, báli sa o svoj majetok... "Viacerí sa s následkami povodní boria doteraz. Odpratávajú nánosy bahna, upravujú nádvoria... Odčerpávajú zo suterénov spodné vody. No aj tam, kde už opadli, vlhkosť stále stúpa po stenách, praskajú omietky," uviedla.
Len v máji a júni spôsobili záplavy v Ždani státisícové škody. Ždaňanom na hnuteľnom majetku, stavbách i pozemkoch za bezmála 246 tisíc eur, právnickým osobám 130 tisíc eur a samotnej obci, kde okrem iného zničila časť miestnych komunikácií, takmer 78 500 eur. A voda straší ďalej. Hladina Hornádu v Ždani minulý týždeň v utorok, 27. júla, dosiahla úroveň 1. stupňa povodňovej aktivity...
"Finančné prostriedky použijeme predovšetkým na opravu a rekonštrukciu poškodených obecných komunikácií a úhradu ďalších nákladov súvisiacich s protipovodňovými aktivitami," konkretizovala využitie finančnej pomoci štyroch firiem E. Baltesová.

ČAŇA
V Čani museli čeliť stúpaniu hladín spodných vôd i miestnych jazier, z ktorých sa voda vylievala do okolia, ale aj silám Hornádu a Torysy. Ani tu sa to nezaobišlo bez evakuácie obyvateľov, najmä tzv. Malej Čane, hoci len krátkej. Pod vodou sa ocitli rodinné domy i chaty, polia, záhrady, studne, na rôznych miestach sa jej hladina pohybovala od pol do poldruha metra. Cesta do Ždane bola niekoľko dní neprejazdná. Obyvatelia obce, najmä tí starší vravia, že takú skazu, ešte nezažili. V obci už bola nie jedna povodeň, ale takáto? Postavili sa jej stovky dobrovoľníkov, ktorí pri ochrane ulíc a obydlí pracovali s plným nasadením počas dní i nocí. Stavali provizórne hrádze, aby zabránili šíreniu záplavy, pričom naplnili viac než štrnásť a pol tisíc vriec pieskom, no prevažne pemzou, ktorú z U. S. Steel Košice privážala jedna tatrovka za druhou...
"Zatiaľ máme škody na majetku obce vyčíslené na temer 500 tisíc eur, 3,5 milióna eur na majetku fyzických osôb a necelých 90 tisíc eur na majetku právnických osôb. To však ešte nie sú konečné čísla," dal nám vedieť pred necelými dvomi týždňami starosta Čane Michal Rečka. Podľa jeho slov sa obec po povodniach pomaly spamätáva. Urobiť toho treba ešte veľa. "Vyčerpali sme, vyčistili a vydezinfikovali 415 studní, ľudia ešte stále odčerpávajú spodnú vodu z obydlí, za pomoci ventilátorov, ktoré si navzájom z domu do domu požičiavajú, sušia pivnice, suterény. V prevádzke je už čistiareň odpadových vôd, dávame do poriadku telocvičňu. Našťastie komunikácie poškodené ani nie sú, v Čani totiž neúradovala prílivová ale záplavová vlna."
Časť spoločného finančného daru štyroch firiem plánujú podľa slov starostu obce Michala Rečku použiť na projekt výstavby ochranného protipovodňového valu, na realizáciu ktorého chcú získať zdroje aj zo štrukturálnych fondov. Ďalšia časť má poslúžiť na úhradu zvýšených nákladov na odber elektrickej energie, ktorý si vyžiadalo sušenie zariadenia čistiarne odpadových vôd, zaliateho počas povodní vodami Hornádu.

NIŽNÁ MYŠĽA
Vari najväčšie škody spôsobili dlhotrvajúce dažde v Nižnej Myšli. Veľká voda zatopila desiatky domov. Úradovala tu i spodná voda, trvalo dlho kým sa obyvateľom podarilo zvládnuť jej nápor. Kým sa dole v obci trápili desiatky hodín s odčerpávaním vody zo zatopených pivníc a suterénov a s likvidá­ciou bahenných nánosov z útrob obydlí, hore, na kopci, sa diala ďalšia tragédia, ktorá otriasla celým Slovenskom. Zosuvy pôdy spôsobili traumu a skazu, aké v niekoľko storočnej histórii obce nemajú obdobu. Poškodili a úplne znehodnotili mnoho rodinných domov, starších i novostavieb. Dvadsaťsedem z nich odporúčali statici zbúrať. Ich likvidácia už prebieha...
"Otáznych je ďalších sedem domov, čaká sa na rozhodnutie, čo s nimi," konštatoval starosta Marián Karvanský. Aj domy, ktoré vyzerajú na prvý pohľad nedotknuté, sú však nateraz opustené. Kvôli bezpečnosti sú na inkriminovanom úseku obce odpojené plyn i elektrina. Geologický prieskum oblasti ešte nie je ukončený, prvé výsledky by mali byť koncom septembra tohto roka. Sanácia kopca podľa predbežných vyjadrení geológov možná je, no bude si vyžadovať obrovské investície. Obec ich zatiaľ nemá.
"O výške škôd, ktoré nám spôsobila voda i zosuvy, ťažko hovoriť. Ešte ich nemáme úplne vyčíslené, predbežné čísla hovoria o desiatkach miliónov eur," povedal starosta. Darované finančné prostriedky od U. S. Steel Košice, T-Systems Slovakia, VSE a NESS sú uložené na účte obce. O účele ich použitia rozhodne obecné zastupiteľstvo. Treba však vyčkať, ako dopadne geologický prieskum, od jeho výsledkov sa bude všetko odvíjať. V Nižnej Myšli zatiaľ riešia najakútnejšie problémy, spojené okrem iného aj s náhradným ubytovaním pre rodiny, ktoré prišli o domy. V týchto dňoch pokračujú práce na inžinierskych sieťach, na ktoré postupne napájajú kontajnerové byty... Len keby sa počasie konečne umúdrilo. V stredu minulého týždňa dala o sebe opäť vedieť Olšava, ktorá sa vyliala z koryta a zatopila okrajové časti obce...

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...