Vyhľadávanie:

Hutníci majú srdcia otvorené potrebám druhých

Hutníci majú srdcia otvorené potrebám druhých

Tlačová správa

Košice, 4. december 2018 –  Už trinásť rokov je súčasťou vianočných trhov na Hlavnej ulici v Košiciach charitatívny stánok U. S. Steel Košice. Od 5. do 20. decembra v ňom oceliarska spoločnosť predstaví širokej verejnosti činnosť 16 partnerských organizácií a pomôže organizovať zbierku na ich ďalší rozvoj. Svoje aktivity a služby budú prezentovať detské domovy, občianske združenia pre hendikepované deti a dospelých, zdravotnícke aj vzdelávacie zariadenia. „Tieto organizácie sú súčasťou našej komunity, robia veľa užitočnej práce pre obyvateľov tohto regiónu, venujú sa deťom, zdravotne znevýhodneným či ľuďom v núdzi. Zaslúžia si našu pozornosť a podporu,“ povedal pred otvorením stánku prezident U. S. Steel Košice James Bruno. K pomoci sa bezprostredne pridávajú aj samotní zamestnanci či štipendisti hutníckej firmy, ktorí denne od 10.00 do 20.00 hod. zabezpečujú chod charitatívneho stánku  formou dobrovoľnej služby.

Spoločnosť U. S. Steel Košice venuje dlhodobo osobitnú pozornosť aj detským domovom na východnom Slovensku. Hutníci aj tento rok pomohli plniť želania detí prostredníctvom Stromčekov prianí, ktoré boli v predvianočnom čase umiestnené v areáli firmy. Zvesili z nich
158 kartičiek so želaniami a kúpili darčeky pre deti  z Detského domova sv. Klementa Hofbauera v Podolínci, Detského domova na Uralskej ulici v Košiciach aj pre mladých dospelých z domova na polceste v Košiciach. Adresátov našli aj želania detí z rodín hutníkov v zložitej životnej situácii, ktorým firma a kolegovia vyjadrujú spolupatričnosť formou projektu Sme s vami v pravý čas. Všetci obdarovaní okrem darčekov a finančnej pomoci v celkovej výške 37 000 eur ocenili najmä záujem o ich osud a jedinečné zážitky z podujatí, na ktoré ich firma pozýva počas celého roka a ktoré im pomáhajú prekonávať ťažké chvíle.  

Hutníci tradične pomáhajú aj niektorému z miestnych zdravotníckych zariadení formou dobrovoľnej predvianočnej finančnej zbierky. Tentoraz pomôžu Detskej fakultnej nemocnici Košice zriadiť audiocentrum s kvalitným prístrojovým vybavením, ktoré umožní lepšiu diagnostiku a liečbu detí s poruchami sluchu. A hlavne skvalitní starostlivosť o malých pacientov, ktorí už nebudú musieť cestovať stovky kilometrov na pravidelné vyšetrenia do Bratislavy. V minulých rokoch vyzbierali hutníci viac než 1,42 mil. eur na digitálny röntgen pre Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach, polohovateľné postele i nový USG prístroj pre Detskú nemocnicu v Košiciach, na kúpu špeciálnych prístrojov pre Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura v Košiciach, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Košiciach a ďalšie zdravotnícke zariadenia s regionálnou pôsobnosťou. Vyzbieraná suma z tohtoročnej zbierky bude zverejnená na benefičnom vianočnom koncerte, ktorý je vyvrcholením charitatívnych aktivít U. S. Steel Košice. Symbolický šek odovzdá predstaviteľom detskej fakultnej nemocnice zástupca zamestnancov spolu s prezidentom firmy, keďže tá daruje rovnakú sumu, akú vyzbierajú zamestnanci. „Šľachetnosť sa nedá odmerať výškou daru, ale tým, či má človek srdce otvorené potrebám druhých, či hľadá cesty, ako pomôcť. Našej firme sa vďaka každodennej tvrdej práci zamestnancov darí a môže tak pomáhať počas celého roka väčším dielom.  Dobrý čin však môže urobiť každý,“ povedal prezident spoločnosti U. S. Steel Košice James Bruno.
Benefičný koncert, v programe ktorého vystúpi Katarína Knechtová, Peter Cmorík, Mária Čírová a ďalší umelci, sa uskutoční 14. decembra 2018 v Štátnom divadle Košice a záznam odvysiela aj RTVS dňa 22. decembra o 15.50 hod. na Dvojke. Výťažok zo vstupného venujú železiari prešovskému občianskemu združeniu Priatelia sluchovo postihnutých detí, ktoré sa venuje podpore tvorivosti, výchove a vzdelávaniu sluchovo znevýhodnených detí a mládeže.

Ďalšie informácie poskytne:
Ján Bača, hovorca
U. S. Steel Košice, s.r.o.
tel.: +421 55 673 4476  
jbaca@sk.uss.com

        
-    Pokračovanie –

Komu je možné pomôcť v charitatívnom stánku U. S. Steel Košice
v dňoch 5. – 20. decembra od 10.00 do 20.00 hod.

5. december 2018
ArtEst - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže, Košice
- na kúpu výtvarného materiálu pre mentálne postihnuté deti
 
6. december 2018
ŠANCA, n.f., Košice
- na nákup materiálového vybavenia pre Spojenú školu na Opatovskej ceste 101

7. december 2018
Klub Forresta Gumpa, n.o., Košice
- na nákup spotrebného materiálu na pracovnú činnosť klientov a výrobu darčekových predmetov

8. december 2018
Psychosociálne centrum, Košice
- na činnosť a aktivity centra na Löfflerovej 2

9. december 2018
OZ Tvorivá dielňa, Košice
-    na činnosť a aktivity združenia

10. december 2018
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské stredisko Košice
- na činnosť a aktivity únie

11. december 2018
Združenie príbuzných a priateľov Radosť, Košice
- na činnosť a aktivity Združenia príbuzných a priateľov Radosť - Rehabilitačné stredisko pre ľudí
s duševnými poruchami na Bauerovej č. 1

12. december 2018
Arcidiecézna charita Košice
- na prevádzku Hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi, Domova dôchodcov a
Domova sociálnych služieb (Košice, Lipany, Veľký Šariš, Vojčice) a pre Krízové centrum v
Košickej Novej Vsi

13. december 2018
Liga proti rakovine SR, Bratislava, pobočka Košice
- na aktivity pobočky v Košiciach a psychoterapeutický pobyt onkologických pacientov - členov LPR, pobočka Košice

14. december 2018
Detský domov Košice, Uralská 1
- na kúpu umeleckého a pracovného materiálu do terapeutickej dielne

15. december 2018
Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, Košice
- na činnosť a aktivity útulku

16. december 2018
Občianske združenie USMEJ SA NA MŇA, Košice
- na nákup pomôcok pre žiakov Spojenej školy na Vojenskej ulici č.13 a deti zo Špeciálnej materskej školy na Ľudovej ulici č.15

17. december 2018
REEDUKAČNÉ CENTRUM, Košice
- na tvorivú činnosť detí v RC na Bankove

18. december 2018
Občianske združenie ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj, Košice
- na činnosť a aktivity združenia

19. december 2018
Autistické centrum Rubikon, n.o., Košice
- na činnosť a aktivity centra
 
20. december 2018
Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Košice
- na kúpu výtvarného materiálu pre žiakov školy na Kováčskej 43

 

- KONIEC -

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...