Vyhľadávanie:

Hutníci vyzývajú na spojenie síl pri pomoci utečencom

Hutníci vyzývajú na spojenie síl pri pomoci utečencom

Košice, 14. marec 2022 – Ukrajinskí študenti Technickej univerzity v Košiciach boli prví, ktorí nám sprostredkovali obavy o holý život svojich mám a mladších súrodencov. Preto ihneď po vypuknutí vojnového konfliktu sa do pomoci utečencom zapojila aj spoločnosť U. S. Steel Košice a jej zamestnanci. „Nič nie je dôležitejšie ako ľudský život. Okamžite sme zmobilizovali finančné, materiálne aj ľudské kapacity na pomoc našim susedom trpiacim vo vojnovom konflikte,“ hovorí prezident oceliarní James Bruno. „Želáme si mier a preto musíme pomôcť tým, ktorí sú napadnutí,“ dodáva.

„Komunikujeme s charitatívnymi organizáciami, občianskymi združeniami, samosprávou aj štátnou správou a zároveň týmto vyzývame ďalšie podnikateľské subjekty, aby prispeli svojím dielom a aby sme spoločne prekonali toto ťažké obdobie,“ oslovil podnikateľské subjekty viceprezident USSK Miroslav Kiraľvarga. „Podľa našich informácií v najbližšom období bude napríklad v Košiciach nedostatok postelí. U. S. Steel do týždňa zabezpečí prvých 350 postelí. Spoločne to zvládneme,“ vyzýva M. Kiraľvarga.

Pripájame prehľad aktivít U. S. Steel Košice na pomoc utečencom

Darujeme tisíce teplých obedov

Jednou z prvých iniciatív bola výzva pre zamestnancov dobrovoľne darovať ľubovoľný počet obedov pre ľudí utekajúcich pred vojnovým konfliktom. Do 14. marca darovalo zatiaľ 727 železiarov   spolu  7751 obedov. Putujú najmä pre matky s deťmi, ktoré prichýlili na internátoch Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) na Jedlíkovej a B. Nemcovej. Obedy varia v jedálňach Eurest, ktorý zabezpečuje stravovanie pre zamestnancov USSK a rovnako pomáha s rozvozom obedov. Distribuovať denne stovky obedov nie je logisticky jednoduché a do rozvozu sa zapájajú individuálne aj hutníci. Rovnako tak aj do nákupu potravín, ovocia a hygienických vecí podľa reálnych potrieb a špecifikácie z internátov.

Na Ukrajinu sme poslali kamión plný potravín

„Kontaktoval ma Jegor Ponomarenko,  ktorý bol vedúcim nákupu pre zaobstarávanie banskej a hutníckej techniky spoločnosti Metinvest, ktorá je naším dlhoročným obchodným partnerom. Teraz je z neho koordinátor pre zabezpečovanie humanitárnej pomoci,“ hovorí Andrea Egryová, manažérka pre strategické suroviny U. S. Steel Košice. „Ihneď sa u nás vytvoril tím ľudí z Nákupu,  ktorý zabezpečoval nákup potravín a materiálu podľa zoznamu od nášho ukrajinského partnera. Boli sme v kontakte takmer nepretržite, informácie sme si vymieňali aj cez víkend, po večeroch, aby sa to zrealizovalo čo najrýchlejšie,“ dodáva A. Egryová.

Trvanlivé potraviny ako múka, olej, mlieko, cukor, soľ, čaj, ryža a ďalšie vážili spolu 17 ton a uložené boli na 32 paletách. Kamión dorazil do terminálu v poľskom meste Slawkow, kde sa celá humanitárna pomoc zhromažďuje a odtiaľ distribuuje na Ukrajinu ľuďom v núdzi.

Spolupracujeme s ukrajinskými študentami

Pomoc je koordinovaná aj v spolupráci s TUKE a ukrajinskými študentami, ktorí tam študujú.  Tí od invázie ruských vojsk odvážajú z hraníc mamy a deti, ktoré na Slovensku hľadajú trvalé alebo dočasné útočisko.  Prostredníctvom podpory Slovenského červeného kríža pomôže spoločnosť U. S. Steel Košice týmto študentom aj s nákladmi na naftu, pretože chlapci už vyčerpali všetky svoje finančné možnosti.

Na internáty dorazili elektrické spotrebiče
Spolu s darovaním obedov sme riešili vybavenie kuchyniek na uskladnenie potravín a ohrev balených obedov. Na Jedlíkovu spolu s nami prišla aj dodávka, ktorá priviezla 5 mikrovlnných rúr a 20 rýchlo varných kanvíc, ktoré kúpila spoločnosť U. S. Steel Košice. Druhou zastávkou boli internáty TUKE na B. Nemcovej 1, kde sme priviezli 4 chladničky, 22 rýchlo varných kanvíc a 7 mikrovlnných rúr a treťou zastávkou bol internát UPJŠ Košice na Popradskej 66, kde sme priviezli 4 televízory,
30 rýchlo varných kanvíc a 8 mikrovlnných rúr.

Ženy z Ukrajiny potrebujú rady na bezpečných číslach
Viaceré formy pomoci koordinujeme s Gréckokatolíckou charitou. Pomohli sme vytvoriť call-centrum pre ženy s deťmi. V priebehu pár hodín sme zabezpečili prvých 15 smartfónov, ktoré využívajú ukrajinsky hovoriace dievčatá poskytujúce užitočné rady utečencom. Ďalšie dve stovky boli dodané v nasledujúcich dňoch. Niekoľko desiatok smartfónov sme poskytli aj mestu Košice. Telefóny sú určené pre dobrovoľníkov, ktorí pracujú v teréne.

Kupujeme power banky a nabíjačky
Tým utečencom, ktorí stáli dlhé hodiny na hraničných prechodoch, pomáhajú hutníci v spolupráci so Slovenským červeným krížom zostať v kontakte so svojimi blízkymi. Distribuujú power banky a nabíjačky, ktoré operatívne kúpila spoločnosť U. S. Steel Košice.

Denne aktualizujeme možnosti pomoci utečencom

„Naša spoločnosť ponúkla Doškoľovacie stredisko v Medzeve, ktoré dokáže ubytovať a zabezpečiť stravovanie pre takmer štyri desiatky mamičiek s deťmi,“ dopĺňa výpočet foriem pomoci Ján Bača, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy . „Priebežne komunikujeme s overenými organizáciami, ktoré pomáhajú utečencom. Na základe toho prinášame viaceré konkrétne možnosti a linky, kde sa môžu naši zamestnanci zapojiť individuálne aj mimo firemných aktivít,“ dodáva J. Bača.

- KONIEC –

 

Kontakt:

Ján Bača, hovorca
Vonkajšie vzťahy
U. S. Steel Košice, s.r.o.
tel.: +421 55 673 4618  
jbaca@sk.uss.com

Ilustrčné foto: Max Kukurudziak on Unsplash  

 

Doplňujúce informácie o U. S. Steel Košice:

U. S. Steel Košice je  integrovaný hutnícky podnik, ktorý vyrába železo a oceľ na Slovensku už viac než 20 rokov. Do portfólia  výrobkov patria produkty s vysokou pridanou hodnotou, ktoré nachádzajú uplatnenie v automobilovom, obalovom, elektrotechnickom, spotrebnom a stavebnom priemysle. Vysokú kvalitu produktov a procesov garantuje systém manažérstva kvality podľa ISO 9001, systém environmentálneho a energetického manažérstva a ďalšie medzinárodné certifikáty.

USSK sa vo svojom podnikaní riadi princípmi S.T.E.E.L., ktoré vyjadrujú, že bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov i všetkých ostatných pracovníkov a návštevníkov je na prvom mieste, prioritou je aj dôvera a rešpekt k zamestnancom a všetkým partnerom, činnosti berúce do úvahy ochranu životného prostredia, etické správanie a podnikanie v súlade s právnymi predpismi.

USSK je zároveň popredný firemný partner a zodpovedný komunitný sused podporujúci rozvoj regiónu, v ktorom žijú jeho zamestnanci a partneri. Robí tak od svojho založenia v roku 2000 prostredníctvom podpory vzdelávacích a environmentálnych programov, detských a mládežníckych aktivít, zdravotnej starostlivosti, športu a športových podujatí, ako aj  projektov zaoberajúcich sa zvyšovaním bezpečnosti pri práci i v každodennom živote. U. S. Steel Košice podporuje svojich aktívnych zamestnancov, váži si ich štedrosť pri firemných zbierkach na charitatívne účely a rozvíja ich dobrovoľnícku prácu v prospech komunity. Viac informácií na www.usske.sk.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...