Vyhľadávanie:

Hutnícka fakulta TU v Košiciach vypísala druhé kolo prijímacieho konania

Hutnícka fakulta TU v Košiciach vypísala druhé kolo prijímacieho konania

Do konca budúceho pracovného týždňa, 19. augusta, majú ešte záujemcovia v rámci druhého kola prijímacieho konania príležitosť uchádzať sa o štúdium na Hutníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Podľa informácií prodekana pre rozvoj Pavla Raschmana by v novom školskom roku malo do lavíc zasadnúť spolu 370 prvákov dennej formy bakalárskeho štúdia v študijných programoch Hutníctvo, Kovové a nekovové materiály, Tepelná energetika a plynárenstvo, Žiaruvzdorná keramika, Integrované systémy riadenia a Spracovanie a recyklácia odpadov. Ich obsah reaguje na aktuálne zmeny a potreby priemyselných podnikov a firiem na Slovensku.

"Do externej formy štúdia," doplňuje informáciu, "prijímame približne 120 študentov, z toho okolo pätnásť až dvadsať na každý študijný program."

Uchádzači o štúdium na Hutníckej fakulte TU v Košiciach nemusia absolvovať prijímacie skúšky. O prijatí či neprijatí rozhodujú výsledky stredoškolského štúdia - prihliada sa na výsledky maturít a tiež sa zohľadňuje typ strednej školy. Prijímacie konanie by malo byť uzatvorené 30. augusta 2005. Tí, čo uspejú, budú študovať trojročné bakalárske študijné programy a po ich ukončení môžu odísť priamo do praxe alebo plynulo pokračovať v druhom stupni štúdia a vybrať si niektorý z dvanástich inžinierskych študijných programov.

Ďalšie články

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...