KONTAKT  |    _eng _sk

Hutnícka fakulta TU v Košiciach vypísala druhé kolo prijímacieho konania
           Pridané: 08.08.2005
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 32/2005

Do konca budúceho pracovného týždňa, 19. augusta, majú ešte záujemcovia v rámci druhého kola prijímacieho konania príležitosť uchádzať sa o štúdium na Hutníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Podľa informácií prodekana pre rozvoj Pavla Raschmana by v novom školskom roku malo do lavíc zasadnúť spolu 370 prvákov dennej formy bakalárskeho štúdia v študijných programoch Hutníctvo, Kovové a nekovové materiály, Tepelná energetika a plynárenstvo, Žiaruvzdorná keramika, Integrované systémy riadenia a Spracovanie a recyklácia odpadov. Ich obsah reaguje na aktuálne zmeny a potreby priemyselných podnikov a firiem na Slovensku.

"Do externej formy štúdia," doplňuje informáciu, "prijímame približne 120 študentov, z toho okolo pätnásť až dvadsať na každý študijný program."

Uchádzači o štúdium na Hutníckej fakulte TU v Košiciach nemusia absolvovať prijímacie skúšky. O prijatí či neprijatí rozhodujú výsledky stredoškolského štúdia - prihliada sa na výsledky maturít a tiež sa zohľadňuje typ strednej školy. Prijímacie konanie by malo byť uzatvorené 30. augusta 2005. Tí, čo uspejú, budú študovať trojročné bakalárske študijné programy a po ich ukončení môžu odísť priamo do praxe alebo plynulo pokračovať v druhom stupni štúdia a vybrať si niektorý z dvanástich inžinierskych študijných programov.

Empty

ODPORÚČAME

11.09.2019
Minister hospodárstva ocenil aj desiatich košických oceliarov
02.08.2019
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 2. štvrťrok 2019
19.07.2019
Konáme v záujme zachovania našej konkurencieschopnosti
10.07.2019
Hutnícky priemysel čelí kritickým úskaliam