Vyhľadávanie:

Investujeme, aby sme plnili ekologické limity

Investujeme, aby sme plnili ekologické limity

Na slovíčko s generálnym manažérom pre environment Milošom Fodorom

Významné úlohy z hľadiska plnenia environmentálnych nariadení, predpisov a prísnych limitov stoja v tomto roku pred spoločnosťou U. S. Steel Košice.

"Cieľom je, aby všetky zdroje znečisťovania ovzdušia a vôd a hospodárenie a zneškodňovanie odpadov boli v súlade so všetkými povoleniami, ktoré máme," konštatuje generálny manažér pre environment Miloš Fodor. "Aby sme plnili už blízkej budúcnosti nové prísnejšie limity v ochrane ovzdušia, investujeme. Očakávame, že v tomto roku bude ukončená rekonštrukcia, odsávania, odprašovania a čistenia odlievacích polí na vysokých peciach číslo 2 a 3. Tento investičný projekt, ktorý je spolufinancovaný 35 percentami z eurofondov, je ostro sledovaný. Rovnako ako výstavba kotla číslo sedem v energetike, ktorá je významná tak z hľadiska environmentálneho, ako aj z hľadiska energetickej efektívnosti."

Významné sú aj ďalšie projekty zamerané na ochranu ovzdušia, a to v prvovýrobe, predovšetkým v divíznych závodoch Koksovňa, Vysoké pece a Oceliareň. Prioritou, ako uviedol generálny manažér Miloš Fodor, je odprášenie aglomerácie, v rámci ktorého pôjde o dobudovanie látkových filtrov za existujúcimi elektrostatickými odlučovačmi. V koksovni zasa nahradia súčasné odlučovače za látkové membránové filtre a v oceliarni, kde je už primárne i sekundárne odprášenie vyriešené, prídu na rad ďalšie projekty zamerané na elimináciu únikov tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia pri manipulácii s horúcim kovom i mimopecnom spracovaní ocele. "Momentálne pracujeme na dokumentácii pre stavebné povolenia, ktoré, predpokladáme, budú hotové do konca februára tohto roku. Zámerom je požiadať o dotácie na ich realizáciu v rámci operačného programu na roky 2014 až 2020," dodáva Miloš Fodor.

Environmentalisti chcú aktívne prispieť k procesu Carnegie, naša cesta v U. S. Steel Košice. "Urobili sme si zásobník nápadov a potenciálnych projektov, ktoré by sme mohli realizovať," načrtol Miloš Fodor. "Súvisia napríklad s lepším využitím chladiacich a odpadových vôd, ktoré by mohlo prispieť k zníženiu množstva vyrábanej priemyselnej vody v Chemickej úpravni vody v Krásnej. Viacero nápadov sa týka monitoringu jednotlivých zložiek životného prostredia, hľadať chceme ďalšie možnosti recyklácie a ekonomického zhodnocovania odpadov."

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...