Vyhľadávanie:

Investujeme, aby sme plnili ekologické limity

Investujeme, aby sme plnili ekologické limity

Na slovíčko s generálnym manažérom pre environment Milošom Fodorom

Významné úlohy z hľadiska plnenia environmentálnych nariadení, predpisov a prísnych limitov stoja v tomto roku pred spoločnosťou U. S. Steel Košice.

"Cieľom je, aby všetky zdroje znečisťovania ovzdušia a vôd a hospodárenie a zneškodňovanie odpadov boli v súlade so všetkými povoleniami, ktoré máme," konštatuje generálny manažér pre environment Miloš Fodor. "Aby sme plnili už blízkej budúcnosti nové prísnejšie limity v ochrane ovzdušia, investujeme. Očakávame, že v tomto roku bude ukončená rekonštrukcia, odsávania, odprašovania a čistenia odlievacích polí na vysokých peciach číslo 2 a 3. Tento investičný projekt, ktorý je spolufinancovaný 35 percentami z eurofondov, je ostro sledovaný. Rovnako ako výstavba kotla číslo sedem v energetike, ktorá je významná tak z hľadiska environmentálneho, ako aj z hľadiska energetickej efektívnosti."

Významné sú aj ďalšie projekty zamerané na ochranu ovzdušia, a to v prvovýrobe, predovšetkým v divíznych závodoch Koksovňa, Vysoké pece a Oceliareň. Prioritou, ako uviedol generálny manažér Miloš Fodor, je odprášenie aglomerácie, v rámci ktorého pôjde o dobudovanie látkových filtrov za existujúcimi elektrostatickými odlučovačmi. V koksovni zasa nahradia súčasné odlučovače za látkové membránové filtre a v oceliarni, kde je už primárne i sekundárne odprášenie vyriešené, prídu na rad ďalšie projekty zamerané na elimináciu únikov tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia pri manipulácii s horúcim kovom i mimopecnom spracovaní ocele. "Momentálne pracujeme na dokumentácii pre stavebné povolenia, ktoré, predpokladáme, budú hotové do konca februára tohto roku. Zámerom je požiadať o dotácie na ich realizáciu v rámci operačného programu na roky 2014 až 2020," dodáva Miloš Fodor.

Environmentalisti chcú aktívne prispieť k procesu Carnegie, naša cesta v U. S. Steel Košice. "Urobili sme si zásobník nápadov a potenciálnych projektov, ktoré by sme mohli realizovať," načrtol Miloš Fodor. "Súvisia napríklad s lepším využitím chladiacich a odpadových vôd, ktoré by mohlo prispieť k zníženiu množstva vyrábanej priemyselnej vody v Chemickej úpravni vody v Krásnej. Viacero nápadov sa týka monitoringu jednotlivých zložiek životného prostredia, hľadať chceme ďalšie možnosti recyklácie a ekonomického zhodnocovania odpadov."

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...