Vyhľadávanie:

Jasné predstavy o budúcnosti

Jasné predstavy o budúcnosti

Spoločnosť U. S. Steel Košice podporuje talentovaných študentov (2)

Spoločnosť U. S. Steel Košice prostredníctvom svojho štipendijného programu, ktorý uplatňuje od roku 2004, už podporila desiatky a desiatky nadaných mladých ľudí v ich štúdiu na vysokých školách a univerzitách, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Dnes sú z nich inžinieri, lekári, ekonómovia, právnici, učitelia. K súčasným štipendistom patria aj talentované deti zamestnancov firmy. Čo študujú a prečo, aké sú ich predstavy o budúcej kariére a čo pre ich naplnenie robia, aké sú ich priority a ako vnímajú pomoc zo strany U. S. Steel Košice a jej štipendijného programu? V minulom čísle Ocele východu sme priniesli príbehy dvoch z nich, v tomto vydaní podnikových novín vám predstavíme dvoch technikov. Viktora Šlapáka a Sabinu Šlapákovú.

"Mama pracuje ako účtovníčka vo verejnej správe, otec je zváračom v divíznom závode Mechanika," dozvedáme sa okrem iného od súrodencov. Pridávajú, že bývajú v Košiciach a že spoločnou rodinnou záľubou je bicyklovanie, takže sa často celá rodinka vyberie na kolesách napríklad na Jahodnú alebo Alpinku.

Viktor a Sabina majú spoločnú alma mater. Technickú univerzitu v Košiciach. Viktor v júni tohto roku promoval na fakulte elektrotechniky a informatiky v odbore mechatronika. "Vďaka otcovej záľube v elektronike ma to vždy ťahalo elektrotechnickým smerom a mechatronika istým spôsobom spája v sebe elektrotechniku, mechaniku aj informatiku," vraví čerstvý inžinier. "Hlavnou náplňou môjho štúdia bola práca so systémami s elektrickými pohonmi, akými sú napríklad výrobné linky či montážne roboty, ich modelovanie a riadenie. Pri výbere študijného odboru ma okrem možnosti uplatnenia sa na trhu práce zaujalo aj to, že vždy sa niečo hýbalo, točilo a zobrazovalo." Jeho sestra Sabina si ešte musí diplom na rovnakej fakulte, no v odbore Hospodárska informatika, vydrieť. Vybrala si ho, pretože obsahuje informatiku i ekonomiku. "Týmto odborom som sa venovala aj počas štúdia na strednej škole a chcela som v tom pokračovať aj na vysokej," dôvodí.

O svojich plánoch a budúcej pracovnej kariére majú obaja súrodenci jasné predstavy. Sabina chce v prvom rade úspešne ukončiť druhý stupeň štúdia. "Po jeho absolvovaní by som rada pracovala v odbore, ktorý ukončím. Zaujímavá je aj oblasť objavovania znalostí, alebo v oblasti ekonomiky audítorstvo a poradenstvo. Som otvorená každej zaujímavej ponuke, zaujímavým projektom, v ktorých budem môcť rozvíjať svoju kreativitu a zvýšiť si kvalifikáciu." Jej brat Viktor sa dal po promóciách na doktorandské štúdium, počas ktorého by rád nadobudol viac vedomostí a praktických zručností s technológiami, ktoré sa používajú v priemysle a tým si zvýšil svoju kvalifikáciu. "Mojím druhým cieľom," prezrádza, "je zdokonaliť sa v cudzích jazykoch, ktorých znalosť sa stáva v súčasnosti nevyhnutnou vo všetkých sférach. O zamestnaní po ukončení štúdia je teraz ťažko uvažovať, pretože za tie štyri roky doktorandského štúdia sa môže udiať kadečo. V každom prípade by som rád ostal pracovať v odbore, ktorý študujem. Samozrejme, najlepšie je založiť si vlastnú firmu, ak sa podarí."

Súrodenci Šlapákoví sú zajedno aj v názore na pomoc zo strany spoločnosti U. S. Steel Košice a na význam jej štipendijného programu. "Vďaka štipendiu od U. S. Steel Košice sa značne odľahčil rodinný rozpočet, pretože z neho a z prospechového štipendia som si mohol všetky náklady na štúdium hradiť sám a zároveň sa plne venovať štúdiu, keďže som nepotreboval popri škole pracovať. Za pomoc zo strany U. S. Steel Košice som veľmi vďačný," nezabúda zdôrazniť Viktor. "Dúfam, že tento štipendijný program bude aj naďalej pomáhať čo najväčšiemu počtu študentov." Podporu košickej oceliarne si cení aj Sabina. "Popri štúdiu vznikajú rôzne výdavky," mieni a dodáva známu pravdu, že väčšinou ich hradia rodičia alebo je študent nútený nájsť si nejakú brigádu. "Mne táto ťarcha odpadla a mohla som sa naplno venovať štúdiu."

Našli si a nájdu obaja popri štúdiu čas na rôzne záujmové aktivity? Isteže áno. Viktor sa medzi učením snažil vyvetrať hlavu pri športovaní, najmä pri posilňovaní a jazde na bicykli. "Teraz cez leto trávim veľa času v laboratóriu v škole, kde dobrovoľne pracujem so spolužiakom na školskom projekte a tiež sa venujem programovaniu mikrokontroléra, čo je akýmsi pokračovaním mojej diplomovej práce, na ktorú nadväzuje aj téma doktorandskej práce," prezrádza. "V ostatnom voľnom čase sa väčšinou bicyklujem, pomáham kamarátovi s rekonštrukciou jeho budúceho bývania alebo trávim čas s rodinou." Nudu určite nepozná ani Sabina, ktorá, ako vraví, sa vo svojom voľnom čase zdokonaľuje v cudzích jazykoch a robí svoju diplomovú prácu. "Venujem sa aj športu a turistike, prechádzkam v prírode, pri ktorých sa človek dokáže aspoň na chvíľu odreagovať od povinností a načerpať nové sily. Obľubujem cyklistiku, ale aj aeróbne cvičenia. Ak je vhodné počasie, rada sa chodím korčuľovať, poprípade si rada zahrám aj nejaký kolektívny šport, ako volejbal alebo futbal. Miestom pre oddych je pre mňa aj kuchyňa, kde rada experimentujem a vymýšľam nové chutné veci."

Štipendijný program U. S. Steel Košice v skratke

  • Zámer projektu - podporovať talentované deti zamestnancov U. S. Steel Košice a talentované deti z detských domovov, neúplných rodín a sociálne znevýhodnených podmienok na východnom Slovensku v štúdiu na vysokých školách a univerzitách.
  • V rokoch 2004 - 2012 získalo firemné štipendium 268 študentov.
  • V akademickom roku 2012/2013 udelí U. S. Steel Košice štipendium šiestim talentovaným deťom zamestnancov firmy a dvom talentovaným študentom zo sociálne znevýhodneného prostredia.
  • Kritériá výberu - trvalé bydlisko v Košickom kraji, študijné výsledky do priemeru 1,8, sociálne pomery žiadateľa. Deti zamestnancov USSK nie sú limitovaní ani bydliskom, ani príjmom, posudzuje sa, či ide o štúdium technických odborov, alebo o mimoriadne osobné alebo rodinné okolnosti a či zamestnanec pracuje vo firme aspoň tri roky. Dôležitou podmienkou je aj úspešné absolvovanie osobného pohovoru.
  • Uzávierka žiadostí (špecifikácia na www.usske.sk/kariera/stipendijnyprogram) je 15. septembra 2012.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...