Vyhľadávanie:

Jedna etapa života sa končí, iná začína

Jedna etapa života sa končí, iná začína

Inžinier Ján Peržeľ patrí k tej skupine zamestnancov spoločnosti, ktorí svoju pracovnú kariéru natrvalo spojili so železiarňami. Firma sa stala jeho "celoživotnou láskou" a vždy mala prednosť pred všetkým ostatným. Stál pri nej keď sa jej darilo, ale aj v časoch najzložitejších a najturbulentnejších, v čase jej premeny na dnešnú podobu stability a napredovania.

Ako sám humorne dodáva, bolo toho dosť na jedného mladého človeka. Prerod firmy zo zaužívaných dlhoročných stereotypov nebol ľahký a ani bezbolestný. Len vďaka zanietenosti mnohých sa podarilo podnik najprv stabilizovať a potom nasmerovať do dnešnej podoby prosperity. I on bol v strede tohto diania, ako člen dozornej rady v tých zložitých časoch pochopil, že je to nezvratný proces. O to viac ho mrzia, hovorí, rôzne nepravdivé interpretácie tohto obdobia v súčasnosti.

Osobné i ľudské vlastnosti Jána Peržeľa predurčovali viesť pracovné tímy a pomáhať ľuďom. Vždy ho pútali ľudské dimenzie a preto aj svoju prácu natrvalo spojil s personalistikou a ľudskými zdrojmi. Sám i v pracovných tímoch organizoval a zabezpečoval jednu z najcitlivejších sfér práce spoločnosti, od ktorej vždy závisela jej úspešnosť a prosperita. Mladí ambiciózni manažéri u neho vždy nachádzali podporu. Osobným prístupom ich viedol k cieľavedomosti a oddanosti pre prácu i firmu. Pripomenie, že i on sa mal od koho učiť, lebo mal šťastie na nadriadených, ktorí boli skutočnými osobnosťami.

V spoločnosti začínal ako zámočník a postupne zastával významné posty, počnúc vedúcim odboru až po personálneho riaditeľa v bývalej spoločnosti Oceľ. Pravidelne sme ho vídali tam, kde sa niečo dialo. Zabezpečoval a organizoval vzdelávanie, výchovu a konkrétne napĺňal sociálne služby zamestnancov. Popritom si našiel čas i na spoločensky prospešné akcie. Vždy mal slabosť pre šport, hlavne futbal, i organizáciu veľkých kultúrnych podujatí. Aj tu sme ho často vídali v akcii.

Čas letí a nastalo obdobie zastavenia, zamyslenia a zmiernenia tempa pracovného nasadenia. Je tu dôchodok, ďalšia zaujímavá etapa, ktorá však ako Jána Peržeľa poznáme, nekončí jeho aktivity, len sa postupne transformuje do iných podôb. Veríme, že sa s ním aj naďalej budeme stretávať na rôznych podujatiach.

Veľa tvorivých nápadov, pevné zdravie, šťastie a pohodu v rodinnom kruhu i v kruhu priateľov, medzi ktorých sa stále rátajú aj železiari!

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...