Vyhľadávanie:

Jedna etapa života sa končí, iná začína

Jedna etapa života sa končí, iná začína

Inžinier Ján Peržeľ patrí k tej skupine zamestnancov spoločnosti, ktorí svoju pracovnú kariéru natrvalo spojili so železiarňami. Firma sa stala jeho "celoživotnou láskou" a vždy mala prednosť pred všetkým ostatným. Stál pri nej keď sa jej darilo, ale aj v časoch najzložitejších a najturbulentnejších, v čase jej premeny na dnešnú podobu stability a napredovania.

Ako sám humorne dodáva, bolo toho dosť na jedného mladého človeka. Prerod firmy zo zaužívaných dlhoročných stereotypov nebol ľahký a ani bezbolestný. Len vďaka zanietenosti mnohých sa podarilo podnik najprv stabilizovať a potom nasmerovať do dnešnej podoby prosperity. I on bol v strede tohto diania, ako člen dozornej rady v tých zložitých časoch pochopil, že je to nezvratný proces. O to viac ho mrzia, hovorí, rôzne nepravdivé interpretácie tohto obdobia v súčasnosti.

Osobné i ľudské vlastnosti Jána Peržeľa predurčovali viesť pracovné tímy a pomáhať ľuďom. Vždy ho pútali ľudské dimenzie a preto aj svoju prácu natrvalo spojil s personalistikou a ľudskými zdrojmi. Sám i v pracovných tímoch organizoval a zabezpečoval jednu z najcitlivejších sfér práce spoločnosti, od ktorej vždy závisela jej úspešnosť a prosperita. Mladí ambiciózni manažéri u neho vždy nachádzali podporu. Osobným prístupom ich viedol k cieľavedomosti a oddanosti pre prácu i firmu. Pripomenie, že i on sa mal od koho učiť, lebo mal šťastie na nadriadených, ktorí boli skutočnými osobnosťami.

V spoločnosti začínal ako zámočník a postupne zastával významné posty, počnúc vedúcim odboru až po personálneho riaditeľa v bývalej spoločnosti Oceľ. Pravidelne sme ho vídali tam, kde sa niečo dialo. Zabezpečoval a organizoval vzdelávanie, výchovu a konkrétne napĺňal sociálne služby zamestnancov. Popritom si našiel čas i na spoločensky prospešné akcie. Vždy mal slabosť pre šport, hlavne futbal, i organizáciu veľkých kultúrnych podujatí. Aj tu sme ho často vídali v akcii.

Čas letí a nastalo obdobie zastavenia, zamyslenia a zmiernenia tempa pracovného nasadenia. Je tu dôchodok, ďalšia zaujímavá etapa, ktorá však ako Jána Peržeľa poznáme, nekončí jeho aktivity, len sa postupne transformuje do iných podôb. Veríme, že sa s ním aj naďalej budeme stretávať na rôznych podujatiach.

Veľa tvorivých nápadov, pevné zdravie, šťastie a pohodu v rodinnom kruhu i v kruhu priateľov, medzi ktorých sa stále rátajú aj železiari!

Ďalšie články

Urobme radosť deťom pod stromčekom

Už po osemnásty raz budeme môcť prostredníctvom firemnej iniciatívy Stromček prianí urobiť počas najkrajších sviatkov roka radosť aj celkom neznámym deťom.

Vynovené postele na geriatrii

V piatok 27. októbra 2023 vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša v Košiciach slávnostne otvorili rekonštruované 5. poschodie.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...