Vyhľadávanie:

K čistote vody prispel amur

K čistote vody prispel amur

Vodná nádrž Pod Bukovcom nie je len obľúbená rekreačná oblasť, ale hlavne slúži ako havarijný zdroj vody pre USSK.

Vodná nádrž (VN) Pod Bukovcom bola vybudovaná ako havarijný zdroj priemyselnej vody pre vysoké pece 1, 2, 3 a narážacie pece v teplej valcovni a zároveň pre zabezpečenie dodávky priemyselnej vody pre iné závody U. S. Steel Košice, s. r .o. (ďalej len USSK) počas výpadku, havárií a plánovaných odstávok na chemickej úpravni vôd Krásna nad Hornádom a čerpacej stanici Čaňa. Do skúšobnej a zároveň aj do trvalej prevádzky bola uvedená koncom roku 1966.

VN Pod Bukovcom, ktorej objem je  2 000 000 m3,  slúži aj na rekreačné účely. Chov rýb vo vodnej nádrži obhospodaruje Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Košice. VN Pod Bukovcom je lososovo - pstruhovým revírom, čo potvrdzuje fakt, že voda vo VN Pod Bukovcom ma veľmi dobrú kvalitu. Okrem rybárov je vodná plocha predovšetkým v letných mesiacoch využívaná širokou verejnosťou na kúpanie, resp. iné športové činnosti.

VN Pod Bukovcom bola vyhlásená za vodu určenú na kúpanie (VUK) rozhodnutím KÚ ŽP v Košiciach v roku 2005. Pri VUK nie je zriadené prírodné kúpalisko, monitoring kvality vody vykonáva počas kúpacej sezóny Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach v dvojtýždňových intervaloch. Odbery vzoriek vôd sa vykonávajú v mieste s najvyššou koncentráciou kúpajúcich sa. Z odobratých vzoriek vôd sa stanovujú hodnoty ukazovateľov kvality vody na kúpanie podľa vyhlášky MZ SR č. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie, v znení neskorších predpisov.

Klasifikácia vody určenej na kúpanie sa vykonáva na základe výsledkov analýz v ukazovateľoch Escherichia coli a črevné enterokoky zo štyroch po sebe nasledujúcich kúpacích sezón.

Klasifikácia vody určenená na kúpanie v predchádzajúcich sezónach: 2019, 2020, 2021, 2022  bola hodnotená troma hviezdičkami «««, čiže výborná.

Dĺžka kúpacej sezóny v roku 2023 je od 20.06.2023 do 15.09.2023

Podľa monitorovania a hodnotenie kvality vody aj v kúpacej sezóne 2023 vyhovuje voda vo VN Pod Bukovcom na kúpanie.

Dátum odberu

14.06.2023

28.06.2023

12.07.2023

26.07.2023

Kvalita vody

Vyhovuje na kúpanie

Vyhovuje na kúpanie

Vyhovuje na kúpanie

Vyhovuje na kúpanie

Vo vodnej nádrži dochádzalo v minulých rokoch k premnoženiu vyšších rastlín - makrofytov (nejedná sa o cyanobaktérie - sinice so schopnosťou tvoriť vodný kvet ani riasy), ktoré môžu spôsobiť problémy kúpajúcim sa návštevníkom z hľadiska ich bezpečnosti.  Vďaka spolupráci so Slovenským rybárskym zväzom v roku 2006 sa nám podarilo  rozšíriť osádku rýb o Amura bieleho, ktorý nám pomohol  vyčistiť nádrž  od nadmernej vegetácie, ktorou sa amur živí. V súčasnosti je vodná plocha čistá s priehľadnosťou približne 2,5 m.

Všetky ďalšie informácie o VN Pod Bukovcom, vrátane internetového profilu, sú dostupné na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky www.uvzsr.sk v časti Kúpaliská.

Fotky: slovenskycestovatel.sk, kupaliska.sk

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...