KONTAKT  |    _eng _sk

Koľko, komu a na čo
           Pridané: 26.01.2015
Autor: -c-
Kategória: 02/2015

Osemnásť neziskových partnerských organizácií dostalo v decembri minulého roka príležitosť predstaviť verejnosti svoju činnosť v charitatívnom stánku spoločnosti U. S. Steel Košice a prostredníctvom dobrovoľnej zbierky získať finančné prostriedky na ďalší rozvoj svojich verejnoprospešných aktivít. Ako sa im spoločne darilo?

"Výťažok z minuloročných dobrovoľných zbierok je v doterajšej histórii ich organizovania najvyšší. Neziskové organizácie vyzbierali od 5. do 22. decembra 2014 dovedna 10 272,66 eura. Chceme sa v tejto súvislosti poďakovať všetkým darcom a dobrovoľníkom z radov našich kolegov, ich rodinných príslušníkov, firemných štipendistov a tiež zástupcom jednotlivých partnerských subjektov za aktívnu pomoc pri zabezpečovaní chodu charitatívneho stánku počas Košických Vianoc," uviedla Eva Svrčeková z útvaru Riaditeľa pre vonkajšie vzťahy U. S. Steel Košice.

5. decembra 2014
Detská fakultná nemocnica Košice
Suma: 220,84 a
Účel: na vybavenie kalmetizačnej ambulancie Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach.

6. decembra 2014
Občianske združenie USMEJ SA NA MŇA, Košice
Suma: 954,26 a
Účel: na kúpu pomôcok pre žiakov Spojenej školy na Vojenskej ulici č. 13 a deti zo Špeciálnej materskej školy na Ľudovej ulici č. 15 v Košiciach.

7. decembra 2014
Detský domov Nižná Kamenica
Suma: 737,97 a
Účel: na činnosť a aktivity detského domova.

8. decembra 2014
Autistické centrum Rubikon, n.o.
Suma: 670,22 a
Účel: na činnosť združenia.

9. decembra 2014
Stredisko krízovej intervencie, Adlerova 4, Košice
Suma: 319,47 a
Účel: na nákup materiálu na rozvoj kreativity klientov v tvorivých dielňach v rámci terapie.

10. decembra 2014
SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB Košice
Suma: 681,96 a
Účel: na činnosť a aktivity klubu.

11. decembra 2014
Liga proti rakovine
Suma: 571,28 a
Účel: na rekondíciu onkologických pacientov, členov organizačnej zložky Liga proti rakovine, pobočka Košice.

12. decembra 2014
Občianske združenie ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj
Suma: 403,64 a
Účel: na činnosť a aktivity združenia.

13. decembra 2014
Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, Košice
Suma: 1 419,63 a
Účel: na činnosť a aktivity útulku v Haniske pri Košiciach.

14. decembra 2014
Detský domov Košice, Uralská 1
Suma: 295,45 a
Účel: na kúpu umeleckého a pracovného materiálu do terapeutickej dielne.

15. decembra 2014
REEDUKAČNÉ CENTRUM, Bankov 15, Košice
Suma: 515,53 a
Účel: na tvorivú činnosť chovancov ústavu.

16. decembra 2014
ŠANCA, n. f., Košice
Suma: 575,74 a
Účel: na kúpu materiálového vybavenia pre Spojenú školu, Opatovská cesta 97, Košice.
17. decembra 2014
Detský domov Sečovce
Suma: 485,84 a
Účel: na činnosť a aktivity detského domova.

18. decembra 2014
Klub Forresta Gumpa n.o.
Suma: 474,25 a
Účel: na nákup spotrebného materiálu potrebného na pracovnú činnosť klientov Denného stacionára Forresta Gumpa a na výrobu darčekových predmetov.

19. decembra 2014
Základná umelecká škola - výtvarný odbor, Kováčska 43, Košice
Suma: 469,74 a
Účel: na nákup výtvarného materiálu pre žiakov školy.

20. decembra 2014
Združenie príbuzných a priateľov Radosť v Košiciach
Suma: 696,92 a
Účel: na činnosť a aktivity Združenia príbuzných a priateľov Radosť - Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami na Bauerovej č. 1 v Košiciach.

21. decembra 2014
ArtEst - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže
Suma: 370,06 a
Účel: na kúpu výtvarného materiálu pre mentálne postihnuté deti.

22. decembra 2014
Arcidiecézna charita Košice
Suma: 409,86 a
Účel: na prevádzku Hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi, Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb (Košice, Lipany, Veľký Šariš, Vojčice) a pre Krízové centrum v Košickej Novej Vsi, Poľná 1.

Zbierku povolil Okresný úrad Košice, odbor všeobecnej vnútornej správy a zapísal do registra zbierok pod číslom 801-2014-041750.

Empty

ODPORÚČAME

01.12.2022
Registrácia na 100. ročník Medzinárodného maratónu mieru otvorená!
28.10.2022
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 3. štvrťrok 2022
28.10.2022
Energie pre U. S. Steel Košice
04.10.2022
Ako sa darilo našim kolegom?

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...