KONTAKT  |    _eng _sk

Koľko, komu a na čo
           Pridané: 26.01.2015
Autor: -c-
Kategória: 02/2015

Osemnásť neziskových partnerských organizácií dostalo v decembri minulého roka príležitosť predstaviť verejnosti svoju činnosť v charitatívnom stánku spoločnosti U. S. Steel Košice a prostredníctvom dobrovoľnej zbierky získať finančné prostriedky na ďalší rozvoj svojich verejnoprospešných aktivít. Ako sa im spoločne darilo?

"Výťažok z minuloročných dobrovoľných zbierok je v doterajšej histórii ich organizovania najvyšší. Neziskové organizácie vyzbierali od 5. do 22. decembra 2014 dovedna 10 272,66 eura. Chceme sa v tejto súvislosti poďakovať všetkým darcom a dobrovoľníkom z radov našich kolegov, ich rodinných príslušníkov, firemných štipendistov a tiež zástupcom jednotlivých partnerských subjektov za aktívnu pomoc pri zabezpečovaní chodu charitatívneho stánku počas Košických Vianoc," uviedla Eva Svrčeková z útvaru Riaditeľa pre vonkajšie vzťahy U. S. Steel Košice.

5. decembra 2014
Detská fakultná nemocnica Košice
Suma: 220,84 a
Účel: na vybavenie kalmetizačnej ambulancie Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach.

6. decembra 2014
Občianske združenie USMEJ SA NA MŇA, Košice
Suma: 954,26 a
Účel: na kúpu pomôcok pre žiakov Spojenej školy na Vojenskej ulici č. 13 a deti zo Špeciálnej materskej školy na Ľudovej ulici č. 15 v Košiciach.

7. decembra 2014
Detský domov Nižná Kamenica
Suma: 737,97 a
Účel: na činnosť a aktivity detského domova.

8. decembra 2014
Autistické centrum Rubikon, n.o.
Suma: 670,22 a
Účel: na činnosť združenia.

9. decembra 2014
Stredisko krízovej intervencie, Adlerova 4, Košice
Suma: 319,47 a
Účel: na nákup materiálu na rozvoj kreativity klientov v tvorivých dielňach v rámci terapie.

10. decembra 2014
SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB Košice
Suma: 681,96 a
Účel: na činnosť a aktivity klubu.

11. decembra 2014
Liga proti rakovine
Suma: 571,28 a
Účel: na rekondíciu onkologických pacientov, členov organizačnej zložky Liga proti rakovine, pobočka Košice.

12. decembra 2014
Občianske združenie ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj
Suma: 403,64 a
Účel: na činnosť a aktivity združenia.

13. decembra 2014
Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, Košice
Suma: 1 419,63 a
Účel: na činnosť a aktivity útulku v Haniske pri Košiciach.

14. decembra 2014
Detský domov Košice, Uralská 1
Suma: 295,45 a
Účel: na kúpu umeleckého a pracovného materiálu do terapeutickej dielne.

15. decembra 2014
REEDUKAČNÉ CENTRUM, Bankov 15, Košice
Suma: 515,53 a
Účel: na tvorivú činnosť chovancov ústavu.

16. decembra 2014
ŠANCA, n. f., Košice
Suma: 575,74 a
Účel: na kúpu materiálového vybavenia pre Spojenú školu, Opatovská cesta 97, Košice.
17. decembra 2014
Detský domov Sečovce
Suma: 485,84 a
Účel: na činnosť a aktivity detského domova.

18. decembra 2014
Klub Forresta Gumpa n.o.
Suma: 474,25 a
Účel: na nákup spotrebného materiálu potrebného na pracovnú činnosť klientov Denného stacionára Forresta Gumpa a na výrobu darčekových predmetov.

19. decembra 2014
Základná umelecká škola - výtvarný odbor, Kováčska 43, Košice
Suma: 469,74 a
Účel: na nákup výtvarného materiálu pre žiakov školy.

20. decembra 2014
Združenie príbuzných a priateľov Radosť v Košiciach
Suma: 696,92 a
Účel: na činnosť a aktivity Združenia príbuzných a priateľov Radosť - Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami na Bauerovej č. 1 v Košiciach.

21. decembra 2014
ArtEst - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže
Suma: 370,06 a
Účel: na kúpu výtvarného materiálu pre mentálne postihnuté deti.

22. decembra 2014
Arcidiecézna charita Košice
Suma: 409,86 a
Účel: na prevádzku Hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi, Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb (Košice, Lipany, Veľký Šariš, Vojčice) a pre Krízové centrum v Košickej Novej Vsi, Poľná 1.

Zbierku povolil Okresný úrad Košice, odbor všeobecnej vnútornej správy a zapísal do registra zbierok pod číslom 801-2014-041750.

Empty

ODPORÚČAME

30.11.2021
Ocitne sa slovenský priemysel na európskej periférii ?
24.11.2021
Núdzový stav - cesta do práce
15.11.2021
Včera sme otvárali burzu v New Yorku
26.10.2021
Prvý úver so zelenými záväzkami symbolizuje vysadený strom

Táto stránka používa cookies

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...

  • Dôležité Vyžadované pre správne fungovanie stránky
  • Nastavenia Používajú sa na ukladanie Vašich nastavení
  • Analytika Používajú sa na analýzu návštevnosti
  • Personalizácia Používajú sa na personalizáciu obsahu