KONTAKT  |    _eng _sk

Komu pomôžeme v charitatívnom stánku U. S. Steel Košice počas Košických Vianoc
           Pridané: 15.11.2017
Autor: -c-
Kategória: Komunita

Aj v tomto roku dá spoločnosť U. S. Steel Košice počas Košických Vianoc príležitosť neziskovým organizáciám prezentovať verejnosti svoju činnosť a aktivity.
V charitatívnom stánku košickej oceliarne sa od 5. do 22. decembra 2017
vystrieda dovedna osemnásť subjektov s rôznorodým zameraním, ktoré môžete podporiť aj vy.

ArtEst - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže
5. 12. 2017

na kúpu výtvarného materiálu pre mentálne postihnuté deti
» rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelávania a telovýchovy podpora práce s deťmi

Občianske združenie USMEJ SA NA MŇA, Košice
6. 12. 2017

na nákup pomôcok pre žiakov Spojenej školy na Vojenskej ulici č.13 a deti zo Špeciálnej materskej školy na Ľudovej ulici č. 15 v Košiciach
» podpora práce s deťmi

Liga proti rakovine SR, Bratislava organizačná zložka: pobočka Košice
7. 12. 2017

na aktivity organizačnej zložky Ligy proti rakovine, pobočka Košice - na psychoterapeutický pobyt onkologických pacientov - členov LPR, pobočka Košice
» ochrana zdravia, rozvoj sociálnych služieb

REGINA – Domov sociálnych služieb, Kráľovce 195, 044 44 Kráľovce
8. 12. 2017

na nákup materiálu na rozvoj kreativity klientov v tvorivých dielňach v rámci terapie pre Krízové stredisko, Adlerova 4, Košice, Krízové stredisko Čaňa a Domov sociálnych služieb, Kráľovce
» rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelávania a telovýchovy

REEDUKAČNÉ CENTRUM, Bankov 15, Košice
9. 12. 2017

na tvorivú činnosť detí
» podpora práce s deťmi

Detský domov Košice, Uralská 1
10. 12. 2017

na kúpu umeleckého a pracovného materiálu do terapeutickej dielne » podpora práce s deťmi

ŠANCA, n.f.
11. 12. 2017

na nákup materiálového vybavenia pre Spojenú školu Opatovská cesta 101, Košice
» podpora práce s deťmi, ochrana zdravia

Detský domov sv. Klementa Hofbauera, Podolínec
12. 12. 2017

na kúpu materiálu na výrobu rôznych ozdôb v rámci záujmovej činnosti detí detského domova
» podpora práce s deťmi, ochrana zdravia

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
13. 12. 2017

na podporu rozvoja vzdelávania a skvalitnenia výučby
» rozvoj vedy a vzdelávania

Psychosociálne centrum, Löfflerova 2, Košice
14. 12. 2017

na činnosť a aktivity centra
» podpora práce s deťmi

Združenie príbuzných a priateľov Radosť v Košiciach
15. 12. 2017

na činnosť a aktivity Združenia príbuzných a priateľov Radosť - Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami na Bauerovej č. 1 v Košiciach
» rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelávania a telovýchovy, podpora práce s deťmi

Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, Košice
16. 12. 2017

na činnosť a aktivity útulku
» ochrana a tvorba životného prostredia

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské stredisko Košice
17. 12. 2017

na činnosť a aktivity únie ochrana zdravia
» rozvoj sociálnych služieb

Občianske združenie ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj
18. 12. 2017

na činnosť a aktivity združenia
» podpora práce s deťmi, obhajoba práv znevýhodnených skupín fyzických osôb

Arcidiecézna Charita Košice
19. 12. 2017

na prevádzku Hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi, Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb (Košice, Lipany, Veľký Šariš, Vojčice) a pre Krízové centrum v Košickej Novej Vsi, Poľná 1
» rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelávania a telovýchovy

Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Kováčska 43, Košice
20. 12. 2017

na kúpu výtvarného materiálu pre žiakov školy
» podpora práce s deťmi, ochrana zdravia

Autistické centrum Rubikon, n.o.
21. 12. 2017

na činnosť a aktivity centra
» podpora práce s deťmi

Klub Forresta Gumpa, n.o.
22. 12. 2017

na nákup spotrebného materiálu potrebného na činnosť klientov a výrobu darčekových predmetov
» rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelávania a telovýchovy

 

 

Empty

ODPORÚČAME

16.1.2019
U. S. Steel Košice postaví novú linku na výrobu elektrotechnickej ocele
19.12.2018
Aj malými činmi sa dajú dosiahnuť veľké veci
4.12.2018
Hutníci majú srdcia otvorené potrebám druhých