Vyhľadávanie:

Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 3. štvrťrok 2017

Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 3. štvrťrok 2017

Dňa 31. októbra 2017 United States Steel Corporation oznámila čistý zisk dosiahnutý za tretí štvrťrok 2017 v sume 147 mil. USD, ktorý po úprave predstavoval 161 mil. USD. Pre porovnanie, v treťom štvrťroku 2016 dosiahol čistý zisk 51 mil. USD.   

David Burritt, prezident U. S. Steel a CEO komentoval dosiahnutý výsledok nasledovne: „Naše výsledky za tretí štvrťrok boli mierne lepšie oproti tomu, ako sme očakávali, pričom prevádzky fungovali stabilne v každom našom segmente a severoamerický segment rúr dosiahol v treťom štvrťroku pozitívny výsledok EBITDA. Za prvých deväť mesiacov v roku 2017 sa výsledky oproti prvým deviatim mesiacom roku 2016 zlepšili, pričom vo všetkých troch našich segmentoch nastalo oproti roku 2016 zlepšenie.“

Zlepšuje sa aj naša súvaha, pričom čistý dlh v treťom štvrťroku poklesol o 200 mil. USD na 1.2 miliardy USD a zvýšila sa aj celková likvidita, čo nám umožňuje pokračovať v implementácii nášho programu revitalizácie aktív.

Okrem nášho zvýšeného zamerania sa na výrobné prevádzky, pokračujeme tiež vo vývoji novej generácie oceľových výrobkov pre našich zákazníkov. Naše ocele 3. generácie ponúknu vynikajúcu tvárniteľnosť a vysokopevnostné vlastnosti, ako aj výbornú zvariteľnosť vďaka nízkemu legovaniu. Aby sme rozšírili kapacity pre ocele 3. generácie, oznámili sme minulý mesiac, že postavíme novú kontinuálnu pozinkovaciu linku v našom spoločnom podniku PRO-TEC Coating Company, ktorá umožní výrobu takýchto žiarovo pozinkovaných ocelí 3. generácie. Táto linka bude prvá svojho druhu a využije patentovanú technológiu schopnú vyrábať vysoko kvalitné, vysokopevné ocele, ktoré sú riešením pre potreby a najaktuálnejšie výzvy našich zákazníkov z automobilového priemyslu. Naše ocele 3. generácie ďalej potvrdzujú, prečo oceľ zostane najlacnejším, najpevnejším, najbezpečnejším a ekologicky najefektívnejším materiálom.

Segment U. S. Steel Europe vykázal za tretí štvrťrok 2017 zisk pred úrokmi a zdanením vo výške 73 miliónov USD. Kapitálové výdavky dosiahli 28 miliónov USD a výrobné kapacity boli v treťom štvrťroku 2017 využívané na 98 percent.

K výhľadu hospodárenia spoločnosti U. S. Steel do konca roka 2017 David Burritt uviedol: "Naďalej sa sústredíme na naše výrobné prevádzky, revitalizáciu aktív a rozvoj nášho talentu. Vidíme prevádzkové zlepšenia majetku, do ktorého investujeme. To zvyšuje naše presvedčenie, že dosiahneme ciele zlepšovania, ktoré sme si dali do roku 2020. Veríme, že venovanie pozornosti majetku a našim zamestnancom, ako aj pokračujúce úsilie zlepšovať bezpečnosť, kvalitu, dodávky a náklady, vyústi do zlepšenej výrobnej spoľahlivosti a umožní nám zostať silným obchodným partnerom pre našich zákazníkov.“

V prípade, ak podmienky na trhu zostanú na súčasnej úrovni, očakávame čistý zisk za rok 2017 približne 323 mil. USD, čo predstavuje 1,83 USD na akciu, upravený čistý zisk približne 300 mil. USD, resp. 1,70 USD na akciu a konsolidovaný upravený výsledok EBITDA približne 1,075 miliardy USD.

Domnievame sa, že podmienky na trhu, ktoré zahŕňajú spotové ceny, náklady na suroviny, zákaznícky dopyt, objemy dovozu, stav zásob v dodávateľskom reťazci, počet vrtných súprav a ceny energií, sa do konca roka 2017 zmenia a očakávame, že dopad týchto zmien sa odrazí aj v našom čistom zisku a upravenom výsledku EBITDA.

Ďalšie články

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...