Vyhľadávanie:

Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 3. štvrťrok 2022

Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 3. štvrťrok 2022

  • Čistý zisk za tretí štvrťrok vo výške 490 miliónov dolárov. Vykázaný čistý zisk na akciu je 1,85 USD
  • Upravený čistý zisk za tretí štvrťrok vo výške 516 miliónov USD. Upravený čistý zisk na akciu vo výške 1,95 USD
  • Upravená EBITDA za tretí štvrťrok vo výške 848 miliónov USD

PITTSBURGH, dňa 28. októbra 2022 – Spoločnosť United States Steel Corporation (NYSE: X) oznámila za tretí štvrťrok 2022 čistý zisk vo výške 490 miliónov USD. Upravený čistý zisk za tretí štvrťrok 2022 bol 516 miliónov USD bez vplyvu reštrukturalizácie a iných jednorazových položiek uvedených v tabuľke upravených čistých ziskov. Výsledok je porovnateľný s naším historicky najlepším čistým ziskom za tretí štvrťrok 2021 vo výške 2 002 miliónov USD. Upravený čistý zisk za tretí štvrťrok 2021 bol 1 638 miliónov USD bez vplyvu jednorazových položiek uvedených v tabuľke upravených čistých ziskov.

Prezident a CEO U. S. Steel David B. Burritt v komentári k výkonnosti za tretí štvrťrok 2022 povedal: „Predviedli sme ďalší solídny štvrťrok a kráčame k dosiahnutiu nášho druhého najlepšieho finančného roku v histórii a tretieho roku po sebe s rekordným výkonom v oblasti bezpečnosti práce. Pokračujúca ziskovosť a obozretné riadenie pracovného kapitálu vyústili do vytvorenia zdravého voľného peňažného toku, ktorý podporil naše strategické iniciatívy. Naše aktíva fungujú dobre, aby sme našim zákazníkom mohli bezpečne a spoľahlivo dodávať vysokokvalitnú oceľ.“

David B. Burritt ďalej pokračoval: „Ťažkosti v oblasti dopytu pretrvávali počas tretieho štvrťroka. Naprieč našimi integrovanými oceliarňami sme rýchlo zareagovali zavedením opatrení, ktoré zosúladili ponuku s aktuálnymi objednávkami na ploché valcované produkty. Dopad týchto ťažkostí sa počas štvrťroku zhoršil v našich segmentoch Mini Mill a U. S. Steel Europe vplyvom dočasne vyšších nákladov na suroviny ako je obvyklé, keďže sme pracovali so zásobami vytvorenými v reakcii na ukrajinský konflikt. Aj keď očakávame, že cez tieto drahšie suroviny sa prepracujeme  do konca roka, naďalej sa sústreďujeme na príležitosť získať metalické výrobky z Mini Mill ako konkurenčnú nákladovú výhodu.
Výsledky U. S. Steel Europe boli tiež negatívne ovplyvnené eskaláciou nákladov na energie, ktoré očakávame, že zostanú vysoké. Náš segment rúr pokračoval v postupných zlepšeniach a spoľahlivo uspokojil silný dopyt na domácich trhoch s energiou.“

David B. Burritt uzavrel: „Našu stratégiu Best for All® - To najlepšie pre všetkých - realizujeme s istotou, podporovanou rekordnou hotovosťou vo výške takmer 3,4 miliardy USD na konci štvrťroka a našou silnou súvahou. Na konci roka očakávame, že takmer 40 % našich strategických investícií bude dokončených v stanovenom termíne a bez prekročenia rozpočtu. Tieto projekty rozširujú naše konkurenčné výhody pri plnení nášho cieľa poskytovať našim zákazníkom oceľ s nižšou uhlíkovou stopou a s menšou kapitálovou náročnosťou a zároveň zlepšovať voľný peňažný tok a maržovú výkonnosť podniku.“

Segment U. S. Steel Europe vykázal za 3. štvrťrok 2022 stratu pred úrokmi a zdanením vo výške 32 mil. USD. Pre porovnanie, za 3. štvrťrok 2021 dosiahol segment U. S. Steel Europe zisk pred úrokmi a zdanením 394 mil. USD. Za deväť mesiacov 2022 vykázal segment U. S. Steel Europe zisk pred úrokmi a zdanením vo výške 512 mil. USD. Pre porovnanie, za rovnaké obdobie v roku 2021 dosiahol segment U. S. Steel Europe zisk pred úrokmi a zdanením vo výške 706 mil. USD.  V 3. štvrťroku 2022 dosiahli investičné výdavky v tomto segmente 19 mil. USD a výrobné kapacity boli využité na 75 %.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...