Vyhľadávanie:

Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 3. štvrťrok 2022

Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 3. štvrťrok 2022

  • Čistý zisk za tretí štvrťrok vo výške 490 miliónov dolárov. Vykázaný čistý zisk na akciu je 1,85 USD
  • Upravený čistý zisk za tretí štvrťrok vo výške 516 miliónov USD. Upravený čistý zisk na akciu vo výške 1,95 USD
  • Upravená EBITDA za tretí štvrťrok vo výške 848 miliónov USD

PITTSBURGH, dňa 28. októbra 2022 – Spoločnosť United States Steel Corporation (NYSE: X) oznámila za tretí štvrťrok 2022 čistý zisk vo výške 490 miliónov USD. Upravený čistý zisk za tretí štvrťrok 2022 bol 516 miliónov USD bez vplyvu reštrukturalizácie a iných jednorazových položiek uvedených v tabuľke upravených čistých ziskov. Výsledok je porovnateľný s naším historicky najlepším čistým ziskom za tretí štvrťrok 2021 vo výške 2 002 miliónov USD. Upravený čistý zisk za tretí štvrťrok 2021 bol 1 638 miliónov USD bez vplyvu jednorazových položiek uvedených v tabuľke upravených čistých ziskov.

Prezident a CEO U. S. Steel David B. Burritt v komentári k výkonnosti za tretí štvrťrok 2022 povedal: „Predviedli sme ďalší solídny štvrťrok a kráčame k dosiahnutiu nášho druhého najlepšieho finančného roku v histórii a tretieho roku po sebe s rekordným výkonom v oblasti bezpečnosti práce. Pokračujúca ziskovosť a obozretné riadenie pracovného kapitálu vyústili do vytvorenia zdravého voľného peňažného toku, ktorý podporil naše strategické iniciatívy. Naše aktíva fungujú dobre, aby sme našim zákazníkom mohli bezpečne a spoľahlivo dodávať vysokokvalitnú oceľ.“

David B. Burritt ďalej pokračoval: „Ťažkosti v oblasti dopytu pretrvávali počas tretieho štvrťroka. Naprieč našimi integrovanými oceliarňami sme rýchlo zareagovali zavedením opatrení, ktoré zosúladili ponuku s aktuálnymi objednávkami na ploché valcované produkty. Dopad týchto ťažkostí sa počas štvrťroku zhoršil v našich segmentoch Mini Mill a U. S. Steel Europe vplyvom dočasne vyšších nákladov na suroviny ako je obvyklé, keďže sme pracovali so zásobami vytvorenými v reakcii na ukrajinský konflikt. Aj keď očakávame, že cez tieto drahšie suroviny sa prepracujeme  do konca roka, naďalej sa sústreďujeme na príležitosť získať metalické výrobky z Mini Mill ako konkurenčnú nákladovú výhodu.
Výsledky U. S. Steel Europe boli tiež negatívne ovplyvnené eskaláciou nákladov na energie, ktoré očakávame, že zostanú vysoké. Náš segment rúr pokračoval v postupných zlepšeniach a spoľahlivo uspokojil silný dopyt na domácich trhoch s energiou.“

David B. Burritt uzavrel: „Našu stratégiu Best for All® - To najlepšie pre všetkých - realizujeme s istotou, podporovanou rekordnou hotovosťou vo výške takmer 3,4 miliardy USD na konci štvrťroka a našou silnou súvahou. Na konci roka očakávame, že takmer 40 % našich strategických investícií bude dokončených v stanovenom termíne a bez prekročenia rozpočtu. Tieto projekty rozširujú naše konkurenčné výhody pri plnení nášho cieľa poskytovať našim zákazníkom oceľ s nižšou uhlíkovou stopou a s menšou kapitálovou náročnosťou a zároveň zlepšovať voľný peňažný tok a maržovú výkonnosť podniku.“

Segment U. S. Steel Europe vykázal za 3. štvrťrok 2022 stratu pred úrokmi a zdanením vo výške 32 mil. USD. Pre porovnanie, za 3. štvrťrok 2021 dosiahol segment U. S. Steel Europe zisk pred úrokmi a zdanením 394 mil. USD. Za deväť mesiacov 2022 vykázal segment U. S. Steel Europe zisk pred úrokmi a zdanením vo výške 512 mil. USD. Pre porovnanie, za rovnaké obdobie v roku 2021 dosiahol segment U. S. Steel Europe zisk pred úrokmi a zdanením vo výške 706 mil. USD.  V 3. štvrťroku 2022 dosiahli investičné výdavky v tomto segmente 19 mil. USD a výrobné kapacity boli využité na 75 %.

Ďalšie články

Urobme radosť deťom pod stromčekom

Už po osemnásty raz budeme môcť prostredníctvom firemnej iniciatívy Stromček prianí urobiť počas najkrajších sviatkov roka radosť aj celkom neznámym deťom.

Vynovené postele na geriatrii

V piatok 27. októbra 2023 vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša v Košiciach slávnostne otvorili rekonštruované 5. poschodie.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...