KONTAKT  |    _eng _sk

Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 4. štvrťrok a celý rok 2017
           Pridané: 01.02.2018
Autor: -c-
Kategória: Aktuality

Dňa 31. januára 2018 United States Steel Corporation oznámila čistý zisk za rok 2017 vo výške 387 mil. USD, ktorý po úprave o špecifické účtovné transakcie predstavoval 341 mil. USD. Pre porovnanie, v roku 2016 dosiahla korporácia čistú stratu 440 mil. USD, ktorá po úprave o špecifické účtovné transakcie predstavovala 250 mil. USD.

Za štvrtý štvrťrok 2017 zverejnila korporácia čistý zisk 159 mil. USD, ktorý po úprave o špecifické účtovné transakcie predstavoval 136 mil. USD. Pre porovnanie, za štvrtý štvrťrok 2016 bola zverejnená čistá strata 105 mil. USD, ktorá po úprave o špecifické účtovné transakcie predstavovala čistý zisk 47 mil. USD.

David Burritt, prezident U. S. Steel a CEO k dosiahnutému výsledku povedal: „Rok sme ukončili tromi solídnymi štvrťrokmi, keďže investície do našich zariadení nám pomohli k stabilnejšej výrobe a zároveň výsledky v našich troch reportovaných segmentoch boli v súlade s našimi očakávaniami. V roku 2017 sme výrazne pokročili v našom programe revitalizácie aktív, dosiahli sme zlepšenie kvality a spoľahlivosti tak, ako sme sa pre rok 2017 zaviazali a sme presvedčení, že splníme aj naše ciele zlepšovania stanovené pre rok 2018.“

Pokračovali sme aj v zlepšovaní finančnej pozície zobrazenej v súvahe, pričom čistý dlh v roku 2017 poklesol o viac než 300 mil. USD na približne 1,15 miliardy USD. Naša celková likvidita sa zvýšila o viac než 400 mil. USD a na konci roka predstavovala približne 3,35 miliardy USD. Zlepšenie stavu súvahy a celkovej likvidity podporuje pokračujúcu implementáciu programu revitalizácie aktív v našom segmente severoamerických valcovní, ako aj zvyšovanie investícií v severoamerickom segmente rúr a našom európskom segmente.

Segment U. S. Steel Europe vykázal za rok 2017 zisk pred úrokmi a zdanením vo výške 327 miliónov USD. Kapitálové výdavky dosiahli 83 miliónov USD a výrobné kapacity boli v roku 2017 využívané na 102 percent.

K výhľadu na rok 2018 David Burritt uviedol: “Naším cieľom v roku 2018 zostáva snaha zlepšovať sa v základných princípoch nášho podnikania, ktorými sú bezpečnosť, kvalita, dodávky a náklady a očakávame, že budeme pokračovať v dynamike z roku 2017. Aj naďalej budeme poskytovať našim zamestnancom podporu a zdroje potrebné na to, aby uspeli. Keď uspejú naši zamestnanci, uspejú aj naši zákazníci. A keď uspejú naši zákazníci, uspeje U. S. Steel.“

Ak podmienky na trhu zostanú na úrovni z 24. januára 2018, očakávame v roku 2018 čistý zisk na úrovni približne 685 miliónov USD a zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou (EBITDA) na úrovni približne 1,5 miliardy USD. Domnievame sa, že podmienky na trhu, ktoré zahŕňajú spotové ceny, náklady na suroviny, zákaznícky dopyt, objemy dovozu, stav zásob v dodávateľskom reťazci, počet vrtných súprav a ceny energií, sa budú v priebehu roka 2018 meniť a dopad týchto zmien sa odrazí aj v našom čistom zisku a upravenom výsledku EBITDA.

Empty

ODPORÚČAME

06.02.2020
United States Steel zverejnila výsledky za 4. štvrťrok a rok 2019
30.01.2020
Program Spoločne pre región opäť podporí komunitné projekty
27.01.2020
Titul Šampión OBP pre všetkých zamestnancov huty
10.01.2020
Začíname nakupovať a spracovávať bramy zo zahraničia