Vyhľadávanie:

Kov ako ho nepoznáte

Kov ako ho nepoznáte

V Galérii U. S. Steel Košice výstava prác dizajnérov účastníkov medzinárodného workshopu

Bezmála päťdesiat diel z kovu vytvorilo počas uplynulého týždňa dvadsaťjeden účastníkov medzinárodného workshopu Inšpirácie v kove, ktorý už po štvrtý raz organizovali U. S. Steel Košice a TU Košice. Študenti a pedagógovia katedier dizajnu vysokých škôl a univerzít v Nemecku, Českej republike, Maďarsku a Slovenskej republike, za pomoci majstrov Stredného odborného učilišťa hutníckeho v Šaci, dokázali premeniť rôzny odpad z produkcie huty na umelecky príťažlivé a pritom funkčné objekty. Väčšinu z nich vystavili pre verejnosť v Galérii U. S. Steel Košice.

Vernisáž sa uskutočnila včera popoludní za prítomnosti prezidenta U. S. Steel Košice Davida H. Lohra, prorektora TU v Košiciach pre rozvoj Dušana Malindžáka, dekana Fakulty umení TU Košice Juraja Kobana, viceprezidentov oceliarskej spoločnosti, účastníkov workshopu a hostí. Výstavu označil Dušan Malindžák za zosobnenie prepojenia umenia a techniky. "Hoci čas od myšlienky po realizáciu mali študenti a profesori krátky, iba štyri dni, svojimi prácami dokázali, že témy sa chopili napriek časovej tiesni, so cťou. Workshop Inšpirácie v kove považujeme za jednu z najúspešnejších akcií spolupráce Technickej univerzity a U. S. Steel Košice a toto originálne podujatie si nemožno predstaviť ani bez spojenia so Stredným odbornými učilišťom hutníckym v Košiciach - Šaci. Vďaka za nápad a realizáciu patrí organizátorom - garantovi podujatia Jaroslavovi Jaremovi z Fakulty umení, pedagógom z Katedry dizajnu Jozefovi Haščákovi, Dušanovi Šuchovi, Danielovi Tatarkovi a U. S. Steel Košice za sponzorstvo a vytvorenie podmienok na tvorbu diel."

Prácu účastníkov workshopu vyzdvihol tiež prezident U. S. Steel Košice David Lohr. Zvlášť ocenil, že pochopili aj filozofiu spoločnosti zameranú na maximálne bezpečnú prácu a že sa nikomu počas podujatia, aj napriek fyzickej činnosti, nič nestalo. "Workshop organizujeme i preto," povedal vo svojom príhovore, "aby sme dokumentovali, že oceľ a výrobky z nej, sú najviac recyklovateľným materiálom na svete. Diela, ktoré dizajnéri vytvorili, zároveň ukazujú, že je to materiál i dobre spracovateľný tvarovaním. Význam podujatia," zdôraznil, "umocňuje aj jeho medzinárodný charakter." Poďakoval sa tiež všetkým organizátorom za úspešný priebeh podujatia. Výstavu si môžete pozrieť v Galérii U. S. Steel Košice vo vstupnom areáli v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod. do 23. septembra 2005.

Ďalšie články

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...