Vyhľadávanie:

Krása spod Polonín oživená v starom dreve

Krása spod Polonín oživená v starom dreve

Dobrý nápad obce Ulič získal aj vďaka grantovému programu Spoločne pre región zelenú

Skvelý projekt sa rozhodli realizovať v obci Ulič. Dobrý nápad podporila spoločnosť U. S. Steel Košice a Karpatská nadácia v rámci programu Spoločne pre región grantom vo výške 2967,45 eura a Uličania sa mohli pustiť do jeho pretavenia do skutočnosti. "Cieľom nášho projektu Krása spod Polonín oživená v starom dreve bolo premeniť nevyužívanú a zanedbanú časť starého parku, ktorý sa nachádza v centre dediny, na lákavé miesto vhodné na oddych i na zvýšenie informovanosti," dozvedeli sme sa od starostu obce Ulič Jána Holinku.

Zámerom bolo oživiť jedinečnú históriu územia v Poloninách, a to netradičným spôsobom – vytvorením galérie drevených sôch, ktoré stvárňujú niektoré zaujímavé historické momenty územia. Otcovia myšlienky sa rozhodli tiež podporiť vymierajúce rezbárske remeslo prostredníctvom tvorivých dielní, vzbudiť záujem oň u detí a mladých ľudí a prehĺbiť tak ich vzťah k regiónu. V neposlednom rade im išlo tiež o vytvorenie nového zaujímavého regionálneho prvku, o zlepšenie podmienok na rozvoj cestovného ruchu, ekonomicky pomôcť miestnym ľuďom a prispieť k ochrane prírody.

Spolupráca obce, Správy Národného parku Poloniny, základnej školy, miestnych obyvateľov a členov tamojších združení, najmä z Klubu dôchodcov, Hasičského dobrovoľného zboru či Únie žien, priniesla svoje ovocie. Spoločne vyčistili areál, vytvorili pešie chodníky, vyrobili netradičný lieskový plot. Šikovný miestny rezbár Miroslav Gaľo zhotovil drevené sochy – plastiky, symbolizujúce udalosti, osobnosti a legendy späté s krajom pod Poloninami. Takými sú napríklad Kremenec – trojhraničný bod Slovenska, Poľska a Ukrajiny, I. a II. svetová vojna, pád najväčšieho meteoritu v Európe, rozprávkar Michal Pustaj, ochranca Polonín Did Beskyd, dievča s kačacími nohami, či krívajúci čert spod Riabej skaly. Vyrobili a osadili tu aj sedem informačných tabúľ k dreveným plastikám, ktoré oceňujú nielen miestni obyvatelia, ale aj turisti. Dozvedia sa z nich veľa zaujímavostí o tomto krásnom kraji.

"Toto miesto nadviazalo na minigalériu drevených kostolíkov, ktoré sa nachádzajú v dolnej časti starého parku. Povzbudivá a motivujúca bola hlavne zainteresovanosť a nadšenie tunajších ľudí, ktorým sa pred očami menila stará časť parku na atraktívne miesto plné zaujímavých prvkov. Očarili nielen ich samých, ale aj turistov, ktorí neskrývali svoju zvedavosť i nadšenie z toho, že aj v tomto kraji na konci Slovenska je čo obdivovať a spoznávať."

Pri zrode projektu Krása spod Polonín oživená v starom dreve stál aj Peter Begéni, developer z útvaru GM pre podnikové procesy USSE. Zrealizovali ho na území, ktoré mu je osobne veľmi blízke a ktoré často navštevuje aj ako predseda sekcie Svetelné znečistenie v Slovenskom zväze astronómov amatérov. "Podieľal sa predovšetkým na návrhu informačných tabúľ a tiež pri úpravách areálu a osadzovaní drevených plastík. Jeho "srdcovou" záležitosťou bola osobitá historická udalosť – pád meteoritu v roku 1866 pri obci Zboj," pochválil nášho kolegu Ján Holinka.

A aký je názor starostu na grantový projekt Spoločne pre región? "Takéto grantové programy prispievajú k podpore a rozvoju environmentálneho cítenia ľudí, ku skrášleniu obce, vytváraniu pracovných návykov, zručností, vytváraniu medziľudských vzťahov, zvyšovaniu informovanosti, zlepšovaniu podmienok na rozvoj cestovného ruchu... Preto sme radi, že sa nám pomocou projektu podarilo realizovať stanovené ciele a vytvoriť podmienky na to, aby si všetci, ktorí k nám zavítajú, oddýchli, načerpali nové informácie, cítili sa u nás príjemne a radi sa tu vracali."

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...