Vyhľadávanie:

Kvietky nádeje aj v našej fabrike

Kvietky nádeje aj v našej fabrike

Už tento týždeň, v piatok 17. apríla, sa v uliciach našich miest a obcí opäť objavia malé žlté kvietky nádeje. Deň narcisov vstúpi do svojho trinásteho ročníka. Znovu budeme mať príležitosť vyjadriť svoju účasť s onkologickými pacientmi a ich rodinami a prostredníctvom zapojenia sa do finančnej zbierky podporiť výskum i preventívne programy Ligy proti rakovine.

"Vlaňajší výnos zbierky na Slovensku," informovala na stretnutí s novinármi Mária Wagnerová, predsedníčka košickej pobočky Ligy proti rakovine. "bol rekordný. Predstavoval vyše 24,2 milióna korún. A v Košiciach sme prekročili po prvýkrát hranicu jedného milióna." Liga proti rakovine ich vrátila späť v podobe podpory klinických a výskumných projektov orientovaných na rozvoj nových techník a metód v prevencii, diagnostike a liečbe nádorových ochorení, psychologickej a sociálnej starostlivosti o onkologických pacientov i programov smerujúcich k rozvoju výchovy, informovanosti a poradenstva. Do Košíc putovalo spolu viac než 2,3 milióna korún. Pre Fakultnú nemocnicu L. Pasteura, Východoslovenský onkologický ústav, Univerzitu P. J. Šafárika a Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický. Navyše, košická pobočka Ligy proti rakovine dostala dotáciu vo výške deväť miliónov korún na kúpu budovy, ktorá má slúžiť ako Centrum pomoci pre onkologických pacientov. Rovnaké stredisko funguje už od roku 2008 v Bratislave a treba povedať, že Slovensko sa stalo prvou krajinou strednej a východnej Európy, v ktorej sa takéto centrum vybudovalo.

Financie z tohtoročnej zbierky, povedala M. Wagnerová, chcú využiť aj na jeho dobudovanie. Informačné a podporné centrum pre onkologických pacientov sídli na Paulínyho ulici, v budúcom mesiaci ho chcú slávnostne otvoriť. Jeho cieľom je zlepšiť kvalitu života onkologicky chorých, pomôcť im vyrovnať sa so svojou diagnózou a vrátiť ich späť do aktívnej činnosti. "Má slúžiť všetkým, ktorí o jeho služby prejavia záujem," povedala M. Wagnerová. "Budú sa v ňom stretávať pacienti s klinicky identickými diagnózami, čo je pre nich mimoriadne dôležité, chceme v ňom organizovať rôzne vzdelávacie a pohybové kurzy, psycho-sociálne poradenstvo, besedy a rad iných aktivít."

Do tohtoročného Dňa narcisov sa v Košiciach, na ktorom, ako sa už stalo zvykom, participujú aj múzejníci (návštevníkmi s kvietkom narcisu budú mať 17. apríla vstup do múzeí zadarmo) zapoja stovky dobrovoľníkov, medzi nimi členky klubu Viktória, stredoškolskí i vysokoškolskí študenti a v areáli košickej oceliarne i hutníci. Za dobrovoľný finančný príspevok vám ponúknu kvietok. Košická pobočka Ligy proti rakovine ich na tento rok zadovážila, umelých i čerstvo odrezaných, dostatok... Ich zakúpením podporíte boj proti najzákernejšej chorobe ľudstva - rakovine.

Ďalšie články

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...